COMUNICAT DE PRESĂ Data: 30 septembrie 2022 Recomandat

Vineri, 30 Septembrie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială “Gheorghe Munteanu” Galați

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul „Anvelopare Școala Gimnazială – ”Gheorghe Munteanu” Galați”, cod SMIS 122000, finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor SUERD, Apel de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1.    

Obiectivul general al proiectului constă în scăderea consumului de energie primara la clădirile publice și scăderea producerii de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice a imobilului în care funcționează Școala Gimnazială ”Gheorghe Munteanu” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor si îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire si scăderea sub 135 kW/m2an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a clădirii.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt reprezentați de  întreaga comunitate locala, comunitate care este indirect influențată de condițiile de învățare oferite elevilor din această școală. De asemenea, beneficiarii indirecți sunt și copiii de vârstă preșcolară care, în următorii ani, vor frecventa ciclurile școlar și gimnazial în cadrul Școlii Gimnaziale ”Gheorghe Munteanu”.

Impactul investiției la nivelul localității: îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior, reducerea consumurilor energetice și reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.038.655,67 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 1.808.074,71 lei și valoare FEDR 1.568.228,06 lei.

Durata de implementare a proiectului: 20.03.2020 – 30.09.2022.               

Date de contact: Manager proiect – Adriana Blaga, Șef birou – Birou planificare urbană în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236/307.788, e-mail: adriana.blaga@primariagalati.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu