AGATUR SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul “GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr. RUE 3601 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei,…
INVITAŢIE ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR, are deosebita plăcere de a vă invita la evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiectului RESPECT PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU PEŞTE Evenimentul va avea loc în data de 10 septembrie 2021, la sediul Căminului ”Speranţa” din sat Oancea – comuna Oancea judeţul Galaţi,…
AM POIM a lansat, pe data de 31 august 2021, Ghidul Solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, aferent Obiectivului Specific 6.2/REACT-EU din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.2/REACT-EU sunt societățile cu personalitate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an care…
  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (AM)  și Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (OI), contractul de finanțare nr. 7013 din 19.07.2021 pentru proiectul Reabilitare și modernizare Bloc Pexco Galați, Cod SMIS 134159, în cadrul POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 9 -…

COMUNICAT DE PRESĂ 03 septembrie 2021

Scris de Vineri, 03 Septembrie 2021

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță lansarea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de munca…
Comunicat de presă Data 01.09.2021 Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, Cod MySMIS 137376, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară…
Comunicat de presă Data 01.09.2021 Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, Cod MySMIS 137376, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară…
Comunicat de presă Data 01.09.2021 Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, Cod MySMIS 137376, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară…

Comunicat de presă 1 septembrie 2021

Scris de Miercuri, 01 Septembrie 2021

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE “Competitivi împreună”   Naruja, 1 Septembrie 2021   LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL  “Acces la educație în mediul on-line pentru elevii din comuna Năruja, județul Vrancea, în contextul crizei pandemice create de coronavirusul SARS-CoV-2”   Cod MySMIS 144095   Comuna Năruja, în calitate de beneficiar, derulează, începând cu…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7025 din 28.07.2021 pentru proiectul Reabilitarea…

Comunicat de presă 24.08.2021

Scris de Marți, 24 August 2021

A fost livrat primul tramvai care face obiectul Contractului de Furnizare „Achizitionare mijioace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)” din cadrul proiectului „ Achizitionare mijioace de transport nepoluante (8 tramvaie noi). Programul Operațional Regional 2014-2020 POR se bazează pe obiectivele: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinfa de judet prin…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul „Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială nr. 33 Galați”, cod SMIS 120783, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,  Prioritatea de investiții 10.1 - Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de…
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a anunţat că Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială www.afir.info versiunile finale ale Ghidului solicitantului pentru accesarea sprijinului financiar acordat pentru instalarea tinerilor fermieri (sM  6.1), pentru dezvoltarea fermelor mici (sM 6.3) şi pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii…
ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNI PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL SIRET BÂRLAD EST APEL SELECTIE Sm 19.2 – 1/2021   Masura 7/6B “Infrastructura sociala” Beneficiari eligibili: Entitati publice / Entitati private individual sau in parteneriat cu un furnizor autorizat de servicii sociale Fonduri disponibile alocate acestui apel–…
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Creşterea competitivităţii economice a SC EURO ACTIVE PHOTOPRINT SRL prin crearea unui sistem inovativ de monitorizare şi asistenţă a parametrilor de sănătate - ActiveSmartMed” Cod MySMIS 142462 Societatea EURO ACTIVE PHOTOPRINT SRL cu sediul în localitatea Vânători, România, Str. Principală nr. 3, camera 2, comuna Vânători,…
PAF MEDIA S.R.L. anunta lansarea proiectul cu titlul ” Grant pentru capital de lucru acordat PAF MEDIA S.R.L.” proiect nr RUE M2-13092 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării…
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Creşterea competitivităţii economice a SC EURO ACTIVE PHOTOPRINT SRL prin crearea unui sistem inovativ de monitorizare şi asistenţă a parametrilor de sănătate - ActiveSmartMed” Cod MySMIS 142462 Societatea EURO ACTIVE PHOTOPRINT SRL cu sediul în localitatea Vânători, România, Str. Principală nr. 3, camera 2, comuna Vânători,…
LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL „Creşterea competitivităţii economice a SC EURO ACTIVE PHOTOPRINT SRL prin crearea unui sistem inovativ de monitorizare şi asistenţă a parametrilor de sănătate - ActiveSmartMed” Cod MySMIS 142462 Societatea EURO ACTIVE PHOTOPRINT SRL cu sediul în localitatea Vânători, România, Str. Principală nr. 3, camera 2, comuna Vânători,…
Pagina 1 din 34