Comunicat de presă 16 mai 2022

Scris de Luni, 16 Mai 2022

Finalizare concurs planuri de afaceri in cadrul proiectului ”SUCCES: Studiile Universitare, Calea Către antreprenoriat Eficient și Sustenabil”, cod SMIS 140878 Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Asociația Inițiative pentru Europa implementează în perioada 20 Decembrie 2021 – 19 Decembrie 2023 proiectul…
COMUNA VALEA MĂRULUI, cu sediul în județul Galați, localitatea Valea Mărului, str. Preot, nr. 2, telefon 0236.863.400, valea_marului@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19235, la Registrul autorităților publice, CIF 3655900, reprezentată legal prin Doca Virgil Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Valea Mărului, Județul Galați cu echipamente electronice”,…
COMUNA SCÂNTEIEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Scânteiești, str. Scânteiei, nr. 72, telefon 0236 348 007, primaria_scinteiesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19224, la Registrul autorităților publice, CIF 3127093, reprezentată legal prin Ghiorghe Bute Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Scânteiești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod…
COMUNA CUZA VODĂ, cu sediul în județul Galați, localitatea Cuza Vodă, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 76, telefon 0744121675, cuza_voda@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19196, la Registrul autorităților publice, CIF 17841903, reprezentată legal prin Dănuț Codrescu Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Cuza Voda, Județul Galați cu…
Echipa proiectului Antreprenoriat inovativ pentru studenţi, în regiunea Sud Est, Antres 2.0 anunţǎ finalizarea Concursului de selecție a planurilor de afaceri. În perioada 9-30 aprilie 2022, a avut loc Concursul de planuri de afaceri, în urma căruia au fost declarate câştigǎtoare 14 afaceri inovatoare iniţiate de studenţii din grupul ţintǎ…
Comuna Năruja, în calitate de beneficiar, derulează, proiectul  „Dotarea unităţilor de învăţământ din comuna Năruja, judeţul Vrancea, cu materiale şi echipamente specifice în vederea gestionării crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2”, în baza contractului de finanţare nr. 1321/06.04.2021, încheiat cu  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management…
În data de 31 martie 2022 a avut loc la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor evenimentul științific ”INFORMATION DAY”, derulat în cadrul Proiectului BSB 1101 (www.locfood.eu), responsabil institutional Conf. dr. ing. Gabriela IORDĂCHESCU. Evenimentul a fost derulat în format hybrid (fizic și online),…

Anunț de presă Data 30.04.2022

Scris de Sâmbătă, 30 Aprilie 2022

Încheierea proiectului „ Îmbunătățirea competitivității economice a societății Gold Refining SRL prin achiziția de echipamente ” Gold Refining SRL anunță încheierea implementării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea competitivității economice a societății Gold Refining SRL prin achiziția de echipamente”, cod MySMIS 117245, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătățirea…

Comunicat de presă 28.04.2022

Scris de Joi, 28 Aprilie 2022

Finalizarea proiectului „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL” S.C. Master Maintenance S.R.L., cu sediul in orașul Isaccea, str. Victoriei, nr. 242B, cam. 1, jud. Tulcea în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Dezvoltarea durabilă şi creşterea competivităţii societăţii Master Maintenance SRL”, cod SMIS 123642, finanțat prin…

Comunicat de presă - 27 aprilie 2022

Scris de Miercuri, 27 Aprilie 2022

Finalizarea proiectului „Achiziţia de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi) Unitatea Administrativ-teritorială Municipiul Galaţi, în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Achiziția de mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)”, cod MySMIS 122514, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de…

Comunicat de presă 18.04.2022

Scris de Luni, 18 Aprilie 2022

Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9 – Corp A+B Galați” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit nr.9 – Corp A+B Galați”, Cod SMIS 137462, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, …
INVITAȚIE ASOCIAȚIA PENTRU ECOLOGIE ȘI TURISM PRO ECO-TUR are deosebita plăcere de a vă invita la evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiectului INFORMAREA CONTINUĂ A PESCARILOR COMERCIALI, PILON AL DIVERSIFICĂRII ACTIVITĂȚII - INFOPESC - Evenimentul va avea loc în data de 14 aprilie 2022, la Căminul Cultural din sat Suceveni – comuna…

Comunicat de presă 08.04.2022

Scris de Vineri, 08 Aprilie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,…

Comunicat de presă 07.04.2022

Scris de Joi, 07 Aprilie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,…
ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ ”LUNCA JOASĂ A SIRETULUI ” ANUNȚĂ CA DEPUNEREA PROIECTELOR  ÎN PERIOADA 07.03.2022-06.04.2022 A SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA M01/1A – ”INFORMARE ȘI TRANSFER DE CUNOȘTINȚE PENTRU SUSTENABILITATE” A FOST PRELUNGITA PANA PE DATA DE 20.04.2022   Data lansării apelului de selecție: 07.03.2022  …

Comunicat de presă 06.04.2022

Scris de Miercuri, 06 Aprilie 2022

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020,…
Ministerul Energiei a anunţat, pe data de 30 martie 2022, lansarea apelului de proiecte pentru producţie de energie din surse regenerabile (eolian şi solar), cu un buget de 457.700.000 euro, cu finanţare din PNRR. Valoarile ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat sunt următoarele: Energie eoliană -…

Comunicat de presă 04.04.2022

Scris de Luni, 04 Aprilie 2022

„Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi” Unitatea  Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,   implementează proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional…
Pagina 1 din 40