Primăria Galaţi va inventaria barăcile construite ilegal şi familiile care se adăpostesc în acestea Recomandat

Vineri, 21 Mai 2021 13:33
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Primăria municipiului Galaţi a demarat procedurile de constituire a unui grup de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aceste aşezări.

Definiţia juridică a aşezărilor informale - noţiune nouă intrată în dicţionarul termenilor juridici - este următoarea: aşezareaa informală este o grupare de minimum 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile şi care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă.

Aşezările informale sunt situate de obicei la periferia localităţilor urbane sau rurale, cuprind locuinţe improvizate, realizate din materiale recuperate, şi/sau locuinţe realizate din materiale de construcţii convenţionale, iar prin localizarea şi caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare şi marginalizare socială.

Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundaţii), biologic (gropi de gunoi, depozite de deşeuri, situri contaminate şi altele asemenea) sau antropic (zone de siguranţă sau zone de protecţie ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico - edilitare şi altele asemenea), unele aşezări informale pun în pericol siguranţa şi sănătatea locuitorilor lor.

Ca urmare a identificării aşezărilor informale, în condiţiile noilor reglementări, urmează a fi implementate proiecte şi programe destinate acestora, care se vor corela cu programele de asistenţă socială.

În acest sens, Consiliul Local Galaţi va constitui acest grup de lucru şi va întocmi şi un regulament de funcţionare a acestui grup care va fi coordonat de primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu, iar secretariatul va fi asigurat de către structura de specialitate din cadrul Instituţiei Arhitect Şef.

Membrii Grupului de lucru sunt reprezentanţi din cadrul serviciilor/compartimentelor de specialitate ale Primăriei municipiului Galaţi (Instituţia Arhitect Şef, Registrul Agricol, Fond Funciar, Arhivă, Evidenţa şi Gestiunea Patrimoniului, Investiţii, Juridic şi Legalitate), din cadrul Poliţiei Locale Galaţi (Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişajul Stradal), din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi şi din partea Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu