Cărţi funciare pentru mii de imobile din extravilanul Galaţiului Recomandat

Joi, 04 Martie 2021 13:48
Publicat în Știrea zilei
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria municipiului Galaţi, în calitate de beneficiar, împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, în calitate de finanţator, au încheiat un contract de finanţare cu un prestator specializat în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru, pe sectoare cadastrale, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, indiferent de proprietar, în cadrul Programului de Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Este vorba despre terenuri situate exclusiv în extravilanul municipiului Galaţi, condiţie impusă de Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, informează municipalitatea.

„Au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 2.240 de imobile situate în 7 sectoare cadastrale. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică au constat în: organizarea lucrărilor de cadastru; studiul datelor analogice şi digitale; recunoaşterea terenului; stabilirea modului de execuţie a lucrărilor; derularea lucrărilor de specialitate; publicarea documentelor tehnice ale cadastrului; primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare; actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului şi emiterea extraselor de carte funciară; activităţi de informare publică. Contractul în valoare de 159.936 de lei se derulează în perioada martie 2020 - iunie 2021, fondurile fiind asigurate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară“, precizează Primăria Galaţi.

Întreaga procedură a fost finalizată pentru sectorul cadastral 1, rezultând un număr de 498 imobile recepţionate, respectiv o suprafaţă de 253,59 ha. Sectorul cadastral 4 se află în perioada de publicare (timp de 60 zile, în perioada 15 februarie - 15 aprilie 2021) în vederea rectificării eventualelor neconcordanţe. Celelalte cinci sectoare cadastrale se află în etapele finale de înregistrare.

„Pentru sectorul cadastral 1, ce vizează imobilele amplasate în tarla 37, tarla 37/1, tarla 37/2, tarla 37/3, tarla 38, tarla 39, tarla 40, extrasele de carte funciară se găsesc la sediul Primăriei municipiului Galaţi, Biroul Cadastru - Serviciul Evidenţa Patrimoniului şi Cadastru, etaj 1, camera 109 şi pot fi puse la dispoziţia proprietarilor în fiecare zi, între orele 09.00-12.00, pe baza cărţii de identitate“, menţionează municipalitatea.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu