Comunicat de presă Data 28.12.2022 Recomandat

Miercuri, 28 Decembrie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

SOLUȚII DIGITALE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE PARTAJAT DE CĂTRE MUNICIPIUL GALAȚI, INCLUSIV RETRO-DIGITALIZARE ARHIVĂ

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr.886/30.09.2022, pentru proiectul “Soluții digitale pentru serviciile furnizate partajat de către Municipiul Galați, inclusiv retro-digitalizare arhivă”, Cod SMIS 154130.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Obiectivul general al proiectului: consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Galați prin continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivei) și front-office și măsuri pentru îmbunătățirea planificării strategice pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Rezultate așteptate:

1) o platformă integrată dezvoltată și implementată, cu componente back-office și front-office pentru serviciile publice gestionate partajat de Municipiul Galați;

2) O arhivă electronică de documente retro-digitalizate pentru Municipiul Galați (150 ml)/4500 dosare prelucrate arhivistic/670.654 pagini digitalizate) care contribuie la livrarea online a serviciilor gestionate partajat.

3) 15 persoane instruite din cadrul aparatului de specialitate al primarului în ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 3.031.914,73 lei cu TVA din care finanțare nerambursabilă de  2.902.416,79 lei lei.

Data începerii proiectului: 30.09.2022. Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Cod proiect:  Cod SIPOCA 1250/ MySMIS 154130

Date de contact: Manager de proiect:  Daniel Stadoleanu, Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, tel: 0236 307 750, e-mail: daniel.stadoleanu@primariagalati.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu