COMUNICAT DE PRESĂ 01.05.2020 Recomandat

Vineri, 01 Mai 2020 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Fundația de Sprijin a Vârstnicilor anunță lansarea proiectului ”SOS  Vârstnicii - servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați”, finanțat de Consiliul Județean Galați conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu o valoare de 99.999 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în acordarea de servicii sociale vârstnicilor aflaţi în situaţie de risc social. (vârstnici abandonaţi, maltrataţi fizic, psihic, emoţional, săraci, marginalizaţi, cu stare de sănătate precară etc).
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
-Creșterea accesului la servicii sociale inovatoare pentru 15 persoane vârstnice vulnerabile din județul Galați prin dezvoltarea serviciilor sociale și medicale în cadrul Adăpostului
-Încurajarea, includerea şi participarea la viaţa socială a comunităţii a vârstnicilor fără adăpost care sunt supuşi riscului de a fi marginalizaţi
-Conştientizarea şi sensibilizarea opiniei publice vis-a-vis de problematica vârstnicilor fără adăpost
-Creşterea implicării autorităţilor şi instituţiilor publice locale din comunităţile vizate în promovarea de iniţiative pentru rezolvarea problematicii sociale a vârstnicilor fără adăpost

Proiectul se deruleaza în perioada 30.04.2020-15.12.2020.
Pentru mai multe informații, persoană de contact este: Dna. Alecu Aurelia-Director executiv, telefon: +40236470040, e-mail: fsv_galati@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu