Speranţele par să renască la Oţelul

Miercuri, 03 Februarie 2016 00:00
Publicat în Sport
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Miercuri s-a consumat încă un episod din telenovela Oţelul. A avut loc şedinţa comitetului creditorilor FC Oţelul SA, care a avut la ordinea de zi următoarele puncte: analiza situaţiei debitoarei FC Oţelul SA ca urmare a rezultatului votului din adunarea creditorilor din 25.01.2016; stabilirea unor recomandări pentru adunarea creditorilor privind: a) Propunerea de continuare sau încetare a activităţii fotbalistice anterior datei de 06.04.2016 termen de judecată la care se va dispune de către instanţă intrarea în faliment sau refacerea planului de reorganizare; b) Asigurarea sumelor de bani necesare pentru conservarea patrimoniului; c) Asigurarea sumelor de bani pentru plata salariilor jucătorilor şi antrenorilor până la transferul acestora sau intrarea în faliment; d) Analiza cererilor de reziliere unilaterală a contractelor de muncă a jucătorilor şi propunerea adunării creditorilor a unei soluţii; e) Stabilirea unei agende de dezafiliere; f) Recomandarea privind transferul fără plată a jucătorilor Centrului de Copii şi Juniori către asociaţii sportive solicitante; g) Analiza propunerilor creditorilor privind necesitatea unui plan de reorganizare refăcut; h) Stabilirea procedurii de negociere cu investitorii care au solicitat participarea la majorarea de capital social – soluţie de ieşire din insolvenţă propusă de administratorul judiciar.
Comitetul Creditorilor este format din 3 creditori, aceştia fiind Agenţia de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Bucureşti, Arcelor Mittal Galaţi SA şi Primăria Municipiului Galaţi.
Primii doi creditori şi-au exprimat punctele de vedere încă de luni, care au fost diferite, iar ieri a trimis şi Primăria Galaţi punctul de vedere care a fost în concordanţă cu cel al lui Arcelor Mittal. Cu două voturi din trei, comitetul creditorilor s-a pronunţat astfel:
- la punctul a) propune/recomandă continuitatea activităţii fotbalistice de către debitorul FC Oţelul SA;
- la punctul b) propune/recomandă valorificarea bunurilor care nu sunt indispensabile pentru continuitatea activităţii;
- la punctul c) propune/recomandă ca plata jucătorilor şi antrenorilor să fie asigurată din valorificarea unor bunuri vandabile din averea debitorului;
- la punctul d) recomandă împrumutarea jucătorilor care au depus cereri de reziliere unilaterală a contractelor de muncă, către alte cluburi până la expirarea de drept a duratei contractelor;
- la punctul e) nu recomandă varianta dezafilierii;
- la punctul f) se abţine;
- la punctul g) consideră că se impune revizuirea Planului de reorganizare propus de debitor în noiembrie 2013;
- la punctul h) solicită Administratorului judiciar comunicarea către creditori a ofertelor potenţialilor investitori.
Aministratorul Judiciar Mihail Bojincă urmează să convoace Adunarea Creditorilor pentru aprobările finale, în funcţie de propunerile Comitetului Creditorilor. Acesta ne-a declarat că se trece într-o nouă etapă a eforturilor pentru salvarea echipei, dând de înţeles că ar putea ieşi soarele şi pe uliţa Oţelului.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu