Prevederi legislative noi pentru protecţia animalelor aflate în pericol Recomandat

Sâmbătă, 09 Ianuarie 2021 21:17
Publicat în Pet Mania
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Prin intermediul O.U.G. 175 din 2020 au fost instituite noi instrumente legislative pentru protejarea animalelor aflate într-o situaţie de pericol.
Prin acest act normativ, a fost reglementat ordinul de plasare a animalului în adăpost, acesta constituind un instrument administrativ conferit poliţistului, în vederea înlăturării unui pericol iminent îndreptat împotriva animalelor.

Conform noilor prevederi legale, poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Prin animal aflat într-o situaţie de pericol se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii:
a) animal care a fost rănit sau schingiuit;
b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;
c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul;
d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;
f) animal din speciile ecvidee (ex. cai, măgari), bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică.

Poliţiştii constată existenţa situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din:

a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;
b) declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de pericol sau ale persoanelor care au asistat la activităţile respective sau au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora;
c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora;
d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic şi/sau de telefonie mobilă;
e) fişa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar.

Ordinul de plasare a animalului în adăpost se pune în executare de îndată de către personalul care asigură prestarea serviciilor publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost, în prezenţa poliţistului care l-a emis.

Legislaţia privind protecţia animalelor reglementează situaţia tuturor animalelor, inclusiv a celor sălbatice, consfinţind o serie de drepturi şi obligaţii atât în sarcina deţinătorilor acestora, cât şi în sarcina autorităţilor şi instituţiilor statului.

Deţinătorii de animale au în mod obligatoriu şi responsabilităţi privind întreţinerea şi supravegherea acestora, tratamentul aplicat animalelor excluzând orice act de cruzime şi violenţă.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu