Comunicat de Presă Data: 20 februarie 2023 Recomandat

Luni, 20 Februarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

„PNRR: Fonduri pentru România Modernă și Reformată!”

Lansarea proiectului Renovare integrată - Consolidare săli de clasă

Colegiul Național Vasile Alecsandri”, cod proiect C5-B1-242

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta, contractul de finanțare nr. 146103 din 22.12.2022 pentru proiectul Renovare integrată - Consolidare săli de clasă Colegiul Național “Vasile Alecsandri”, în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență PNRR, Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.1: Renovare integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B1.1/1 runda 1.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea seismică și renovarea energetică

Obiectivul specific al proiectului constă în renovarea integrată - consolidare săli de clasă Colegiul Național “Vasile Alecsandri”

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări:

- lucrări de consolidare seismică a clădirii;

- lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;

- lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;

- instalarea unor sisteme altenative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

- lucrări de instalare/reabiltare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior;

- lucrări de reabilitare/modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri;

- sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;

- sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;

- modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;

- alte tipuri de lucrări;

- lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

- lucrări conexe pentru respectarea altor cerințe fundamentale privind calitatea în construcții (securitate la incendiu, iginenă, sănătate și mediu inconjurător, siguranță și accesibilitate în exploatare, protecție impotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 23.569.940,25 lei,  iar durata de implementare a proiectului este  de 36 de luni, respectiv 12.01.2023-12.01.2026.

Date de contact: Manager proiect – Cristian Sorin Enache, viceprimar al Municipiului Galati, tel. 0236307700, e-mail: sorin.enache@primariagalati.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu