Comunicat de presă 09.11.2021

Scris de Marți, 09 Noiembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA COROD, cu sediul în județul Galați, localitatea Corod, str. Ștefan cel Mare nr. 258, telefon 0236.864.006, dantenie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19191…
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță prelungirea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii…

Comunicat de presă 08.11.2021

Scris de Luni, 08 Noiembrie 2021

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați”, cod SMIS 122620, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, Cod SMIS 137358, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7141…
AGEROM EXPERT TRANS SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru Agerom Expert Trans SRL”,  proiect  nr RUE 8162 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada…
Masura 5/6A “Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii” Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care…
             Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380.              Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020,…
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/1A– nr. 2/2021 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST  anunță lansarea  sesiunii numărul 3 de cereri de proiecte pentru Măsura 2/1A “Formare profesionala in mediu rural” Beneficiari eligibili: Directi – entitati…
E.A.G. TECHNOLOGIES S.R.L. anunta finalizarea  proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect  nr RUE M2-7119 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni,…
COMUNA TULUCEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din…
COMUNA PECHEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Pechea , str. Galați nr. 181, telefon 0236823507, primaria.pechea@yahoo.com, înregistrată sub nr. 3126721 la Registrul autorităților publice, CIF 3126721, reprezentată legal prin Mâncilă Mihăiță Primar , demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de…
COMUNA INDEPENDENȚA, cu sediul în județul Galați, localitatea Independența , str. Tudor Vladimirescu nr. 81, telefon 0236.826.900, cl_independenta_gl@yahoo.com , înregistrată sub nr. 19206 la Registrul autorităților publice, CIF 4040172, reprezentată legal prin Tărbuc Viorel Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților…
COMUNA SCÂNTEIEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Scânteiești , str. Scânteiei nr. 71, telefon 0236.348.007, primaria_scinteiesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19224 la Registrul autorităților publice, CIF 3127093, reprezentată legal prin Bute Ghiorghe Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ…

COMUNICAT DE PRESĂ Galați, 06 octombrie 2021

Scris de Miercuri, 06 Octombrie 2021

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță prelungirea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii…
SIMBOL AUTO RO SRL anunță finalizarea proiectul cu titlul ” Capital de lucru SIMBOL AUTO RO SRL”, nr. RUE 5045 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada…

ANUNȚ 30.09.2021

Scris de Joi, 30 Septembrie 2021

ANUNȚ – DESCHIDERE SESIUNE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL TECUCI SUD EST APEL SELECTIE Sm 19.2, MĂSURA M5/6A -versiune simplificata-   Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A – nr. 1/2021 GRUPUL DE ACŢIUNE…
S.C. MATT ECOINVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea activităţii S.C. MATT ECOINVEST S.R.L.”, cod SMIS 109276, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1…

Comunicat de presă 30.09.2021

Scris de Joi, 30 Septembrie 2021

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE “Competitivi împreună”   Ghidigeni, 30 Septembrie 2021   LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL  “Asigurarea dreptului la educație de calitate bazată pe Resurse și Tehnologii digitale pentru elevii din Comuna Ghidigeni, judetul Galati, in contextul crizei epidemice generate de…
S.C. MATT ECOINVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea activităţii S.C. MATT ECOINVEST S.R.L.”, cod SMIS 109276, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1…

Grant capital de lucru – ANA SOFT SRL 29.09.2021

Scris de Miercuri, 29 Septembrie 2021

ANA SOFT SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”MĂSURA 2 – GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr. RUE 4.004 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada…

Grant capital de lucru – GALFIDO SRL 29.09.2021

Scris de Miercuri, 29 Septembrie 2021

GALFIDO SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul ”MĂSURA 2 – GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr. RUE 3.640 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de…
S.C. MATT ECOINVEST S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării proiectului „Dezvoltarea activităţii S.C. MATT ECOINVEST S.R.L.”, cod SMIS 109276, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1…
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat, săptămâna trecută, în consultare publică, proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr.…
ACTIVEMALL S.R.L. anunta finalizarea  proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect  nr RUE M2-4233 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând…
COMUNA VALEA MĂRULUI, cu sediul în județul Galați, localitatea Valea Mărului , str. Preot Gh. Gafton nr. 2, telefon 0236 863 400, valea_marului@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19235 la Registrul autorităților publice, CIF 3655900, reprezentată legal prin Doca Virgil , demarează…
PAVIGEON SRL, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII PAVIGEON SRL”, cod SMIS 131535, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunatățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1.A: „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin…
AGATUR SRL anunță finalizarea proiectului cu titlul “GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr. RUE 3601 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni,…
INVITAŢIE ASOCIAŢIA PENTRU ECOLOGIE ŞI TURISM PRO ECO-TUR, are deosebita plăcere de a vă invita la evenimentul organizat cu ocazia finalizării proiectului RESPECT PENTRU APĂ, RESPECT PENTRU PEŞTE Evenimentul va avea loc în data de 10 septembrie 2021, la sediul…
AM POIM a lansat, pe data de 31 august 2021, Ghidul Solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, aferent Obiectivului Specific 6.2/REACT-EU din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.Solicitanții eligibili în cadrul OS 6.2/REACT-EU sunt societățile cu personalitate…
  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (AM)  și Organismul Intermediar - Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (OI), contractul de finanțare nr. 7013 din 19.07.2021 pentru proiectul Reabilitare și modernizare Bloc Pexco Galați,…
Comunicat de presă Data 01.09.2021 Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, Cod…

COMUNICAT DE PRESĂ 03 septembrie 2021

Scris de Vineri, 03 Septembrie 2021

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță lansarea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii…
Comunicat de presă Data 01.09.2021 Lansarea proiectului „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 30”, Cod…
Pagina 6 din 23