ANUNȚ 22.11.2021

Scris de Luni, 22 Noiembrie 2021

ANUNȚ – PRELUNGIRE SESIUNI PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PROIECTE ÎN CADRUL SDL GAL SIRET BÂRLAD EST APEL SELECTIE Sm 19.2 – 1/2021   Măsura 2/1A “Formare profesionala în mediu rural” Beneficiari eligibili: Direcți – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor; Indirecți – grupuri țintă identificate la…

Comunicat de presă 16.11.2021

Scris de Marți, 16 Noiembrie 2021

Lansarea proiectului Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Buna Vestire” Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Spitalului Clinic de Obstetrică - Ginecologie “Buna Vestire”, Cod SMIS 137349, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 –…
Fondurile europene disponibile pentru activităţile neagricole în mediul rural s-au epuizat înainte de finalul sesiunii, fiind primite online 1.149 de cereri de finanţare, în valoare de peste 204 milioane de euro, informează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, Agerpres. Conform instituţiei, alocarea stabilită de…

Comunicat de presă 09.11.2021

Scris de Marți, 09 Noiembrie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” COMUNA COROD, cu sediul în județul Galați, localitatea Corod, str. Ștefan cel Mare nr. 258, telefon 0236.864.006, dantenie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19191 la Registrul autorităților publice, CIF 4393166, reprezentată legal prin Tenie…

Comunicat de presă 08.11.2021

Scris de Luni, 08 Noiembrie 2021

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă „Prut-Dunăre” (ADDPD) Galați anunță prelungirea apelului de primire proiecte nr. 5 în cadrul «STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI», finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020,  Prioritatea Uniunii PU4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de munca…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea proiectului cu titlul „Creșterea performanței energetice a blocului de locuințe M, str. Albatros nr. 1 din Municipiul Galați”, cod SMIS 122620, finanțat prin Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii Gimnaziale nr.29”, Cod SMIS 137358, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7141 din 14.09.2021 pentru proiectul ”Reabilitare și eficientizare energetică clădiri str.…
AGEROM EXPERT TRANS SRL anunta finalizarea proiectul cu titlul „Capital de lucru Agerom Expert Trans SRL”,  proiect  nr RUE 8162 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul s-a derulat pe o perioada de pana in 6 luni, începând cu data semnării contractului…
Masura 5/6A “Infiintarea de activitati non-agricole prin achizitii” Beneficiari eligibili: Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată; Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat…
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7116 din 14.09.2021 pentru proiectul Reabilitarea…
             Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar,  implementează  proiectul „Reabilitare clădire şcoală DIMITRIE STURDZA monument istoric,Tecuci, judeţul Galaţi”, cod MySMIS 122380.              Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale,…
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M2/1A– nr. 2/2021 GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ TECUCI SUD EST  anunță lansarea  sesiunii numărul 3 de cereri de proiecte pentru Măsura 2/1A “Formare profesionala in mediu rural” Beneficiari eligibili: Directi – entitati publice sau private  din domeniul formarii profesionale a adultilor;                   …
E.A.G. TECHNOLOGIES S.R.L. anunta finalizarea  proiectul cu titlul ” Capital de lucru” proiect  nr RUE M2-7119 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020. Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei,…
COMUNA TULUCEȘTI, cu sediul în județul Galați, localitatea Tulucești, str. Primăriei nr. 12, telefon 0236.345.007, tulucesti@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19233 la Registrul autorităților publice, CIF 3553307, reprezentată legal prin Bratu Petrică Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Tulucești, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 144082,…
COMUNA PECHEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Pechea , str. Galați nr. 181, telefon 0236823507, primaria.pechea@yahoo.com, înregistrată sub nr. 3126721 la Registrul autorităților publice, CIF 3126721, reprezentată legal prin Mâncilă Mihăiță Primar , demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Pechea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod…
COMUNA INDEPENDENȚA, cu sediul în județul Galați, localitatea Independența , str. Tudor Vladimirescu nr. 81, telefon 0236.826.900, cl_independenta_gl@yahoo.com , înregistrată sub nr. 19206 la Registrul autorităților publice, CIF 4040172, reprezentată legal prin Tărbuc Viorel Primar, demarează implementarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Independența, Județul Galați cu echipamente electronice”,…
Pagina 2 din 37