16 august 2021- termenul limită pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 Recomandat

Miercuri, 28 Iulie 2021 10:52
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Operatorii economici au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2021 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.
Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 se aplică:
- entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro;
- persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Prevederile acestui ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.
Operatorii economici depun raportările contabile în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.
Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat prin programul de asistență, poate fi descărcat de pe portalul www.anaf.ro, secțiunea Descărcare declarații sau accesând următorul link:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1027_1050_2021.html.
Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2021 în condițiile prevăzute de actul normativ menționat anterior, se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu