Primăria eliberează certificate de atestare pentru construcţii

 
Luni, 19 Octombrie 2015 00:00
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria municipiului Galaţi a început eliberarea certificatelor de atestare pentru construcţii. Conform Legii 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare (7/1996), noul document este obligatoriu la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară şi atestă faptul că ”edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

 

Documente necesare

 

- Cerere tip (se poate solicita la Registratura Generală a Primăriei);

- Copie după actul de identitate al titularului autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice, sau copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice;

- Acte notariale care să ateste calitatea titularului (acte de proprietate, acte de vânzare-cumpărare, etc.) în raport cu obiectul cererii, extras de carte funciară (după caz);

- Împuternicire autentificată la notar, în cazul solicitărilor în care titularul autorizaţiei de construire este reprezentat de altă persoană;

- Copie după autorizaţia de construire, autentificată la notar, conform cu originalul (dacă sunt emise mai multe autorizaţii, toate se supun acestei proceduri);

- Copie după procesul verbal întocmit la terminarea lucrărilor, autentificată la notar, conform cu originalul;

- Copie după procesul verbal de stingere a Anexei 2 sau Anexei 3 de la procesul verbal întocmit la terminarea lucrărilor, dacă este cazul. Acolo unde acestea au fost întocmite, copia trebuie autentificată la notar, conform cu originalul;

- Declaraţie pe propria răspundere, în forma autentificată la notar, prin care solicitantul declară că imobilul pentru care cere emiterea certificatului de atestare a fost edificat cu respectarea în totalitate a prevederilor din autorizaţia de construire şi construcţia  nu a suferit modificări de la data întocmirii procesului verbal încheiat  la terminarea lucrărilor.

În situaţia în care procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor are întocmită Anexa 2 şi Anexa 3, este obligatorie stingerea acestora şi prezentarea documentelor (procese verbale), prin care s-a realizat stingerea anexelor. În caz contrar, documentaţia este invalidă şi nu se poate elibera certificatul de atestare.

Cererile însoţite de documentaţia completă se depun la Centrul de Informare a Cetăţeanului din cadrul Primăriei municipiului Galaţi, situat pe strada Fraternităţii nr. 1 (vizavi de BNR). Programul de lucru cu publicul pentru depunerea actelor este marţi şi joi, între orele  9.00 şi 12.00. În acelaşi loc se eliberează şi certificatele de atestare. Programul de lucru cu publicul pentru eliberarea documentelor este luni şi miercuri, între orele 9.00 şi 12.00.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu