„Sarea pentru deszăpezire s-a achiziţionat absolut legal, chiar la preţul cel mai mic!”

 
Vineri, 15 Februarie 2013 02:00
Publicat în Regional
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
În ultima vreme s-au vehiculat anumite acuzaţii la adresa Serviciului Public Ecosal, a Primăriei Galaţi şi a directorului Ion Ionescu, legate de preţul de achiziţie a sării folosite în acest an la intervenţiile de deszăpezire pe străzile Galaţiului. L-am întrebat pe şeful Ecosal dacă are a-şi reproşa ceva vizavi de modul în care s-a efectuat achiziţia de sare sau dacă el personal are suspiciuni vizavi de modul în care a lucrat personalul din subordine care s-a ocupat de achiziţia de sare. Directorul Ionescu a respins orice acuzaţii la adresa sa şi a personalului din subordine, oferindu-se chiar să ne pună la dispoziţie toate documentele pe care le are în legătură cu acest subiect. Cum nu suntem specialişti în achiziţii publice, am cerut lămuriri, iar ceea ce ni s-a explicat nouă vă vom relata în cele ce urmează, cu precizarea că toate informaţiile şi datele au în spate acte puse la dispoziţia noastră de Ion Ionescu.
Printre aceste documente se numără cele referitoare la lansarea procedurii de „achiziţie sare industrială pentru deszăpezire” dar şi lista ofertanţilor de produse din SEAP. Lista este publică şi acolo se pot vedea şi preţurile pentru tona de sare, unele postate chiar şi de furnizori de sare din Galaţi.
„În Lista catalog de produse/servicii/lucrări de pe SEAP, cel mai mic preţ pentru achiziţia de sare a fost de 0,6 lei/kg, aceasta însemnând 600 lei/ tonă, iar Ecosal a încheiat  acordul cadru pentru un preţ de 0,29951 lei/kg, adică 299,51 lei/tonă”, ne explică Ion Ionescu, prezentându-ne ca dovadă lista respectivă şi analiza de cost aferentă ofertei firmei cu care a încheiat contractul.
Directorul Ecosal a declarat că, pentru a elimina orice suspiciuni, va transmite o solicitare pentru exprimarea unui punct de vedrea referitor la legalitatea acestei achiziţii atât Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) cât şi Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP). De altfel, atât despre iniţierea procedurii „Negocieri fără publicare a unui anunţ” cât şi despre semnarea contractului au fost înştiinţate instituţiile abilitate să monitorizeze procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice, respectiv UCVAP (prin adresa nr.12007/19.12.2012) cât şi ANRMAP (notificare 63776/28.12.2012), achiziţia putând fi verificată în orice etapă a desfăşurării.

De câtă sare a avut nevoie Ecosal

Cantitatea de sare folosită într-un an, pe perioada anotimpului de iarnă, pentru desfăşurarea activităţii de deszăpezire şi a combaterii formării poleiului, este de aproximativ 3.000 de tone, aceasta variind în funcţie de condiţiile meteo, am aflat de la conducerea societăţii.
La începutul sezonului rece, Ecosal avea asigurat pentru iarna anului 2012-2013 un stoc de 2.800 tone de sare, cantitate achiziţionată prin procedura de achiziţie publică „Licitaţie deschisă” desfăşurată în data de 8 februarie 2011. După primele căderi masive de zăpadă de la începutul lunii decembrie 2012 şi efectuarea lucrărilor de deszăpezire, s-a constatat că  aproape de sfârşitul lunii decembrie 2012 stocurile de sare se consumaseră în bună parte.
„Analizând consumurile, la finalul anului trecut, am descoperit că estimarea consumului de sare pentru perioada de iarnă nu este acoperitoare la cantitatea de 3.000 tone. Având în vedere căderile masive de zăpadă din prima decadă a iernii 2012 şi lucrările mai extinse de deszăpezire, Ecosal a fost pusă în situaţia de a reface stocurile în condiţii de urgenţă. Cantitatea de sare contractată prin ultimul contract subsecvent al acordului cadru nr.1811/24.02.2011 fusese achiziţionată în totalitate, în luna decembrie 2012 consumându-se mai mult de jumătate din stocul achiziţionat de 3.000 tone, rămânând doar 1.044 tone pentru restul ierii, cantitate ce era insuficientă, având în vedere că urmau alte cel puţin două luni de iarnă”, explică directorul Ecosal.
Ion Ionescu spune că, în aceste condiţii, s-a luat hotărârea ca achiziţia pentru suplimentarea eventualelor cantităţi de sare să se realizeze prin „Negocierea fără anunţ de publicare”, întrucât procedura de „Licitaţie deschisă” sau „Cerere de ofertă” sau achiziţionarea prin Bursa de Mărfuri ar fi necesitat timp (termenele sunt de aproximativ 60 zile, 20 zile, respectiv 10 zile pentru încheierea contractului de achiziţie). Drept urmare, s-a procedat conform art.122, lit.c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006, care prevede o astfel de procedură „ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a licitaţiei deschise, a licitaţiei restrânse, a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante”.
Procedura de negociere aleasă ca o măsură de extremă urgenţă asigură Ecosal-ului refacerea stocului doar pentru primele trei luni ale anului 2013, ulterior urmând să aplice procedurile de achiziţie conform OUG 34/2006, prin oricare din variantele permise de lege, pentru achiziţionarea stocurilor de sare din iarna anului 2013-2014.

Mondisalt Holding - 299,51 lei/tonă cu însăcuire

Pentru achiziţia de urgenţă, Ecosal a selectat o serie de ofertanţi, cărora le-a transmis invitaţii de participare pentru negociere, după ce în prealabil a consultat atât lista din catalogul de produse (SEAP) cât şi ofertele transmise în cursul anului 2012 de către furnizorii de sare. Acordul cadru nr.12242/ 28.12.2012 rezultat în urma negocierii s-a încheiat pe o durată de trei luni şi asigură achiziţionarea unei cantităţi de sare de minim 1.000 de tone şi maxim 6.000 tone, Ecosal fiind obligată, prin acest acord cadru, să achiziţioneze doar minimum de 1.000 tone şi, în funcţie de necesităţi, să suplimenteze această cantitate. Preţul de achiziţie negociat pentru tona de sare este de 299,51 lei, preţul sării fiind acelaşi cu cel la nivelul contractului subsecvent finalizat în decembrie 2012 şi atribuit prin procedura de achiziţie publică „Licitaţie deschisă”. Preţul este unul final, ce include toate costurile, inclusiv  transportul de la  furnizor, plata la termen de 60 de zile de la primirea facturii şi onorarea comenzii de livrare în termen de maxim 48 de ore de la emiterea acesteia.

Oferta SALROM - 305,55 lei/tonă vrac

Convingerea conducerii Ecosal este aceea că nu a existat o ofertă mai bună decât aceea a S.C. Mondisalt Holding, deşi s-a aruncat pe piaţă numele altei firme, care ar fi putut avea o ofertă mai atractivă.
„Spre deosebire de preţul de achiziţie a sării achiziţionate de Ecosal, oferta Societăţii Naţionale a Sării SALROM, deşi la prima vedere pare că oferă un preţ mult mai mic, în realitate el nu include toate elementele de cost ce compun preţul final, preţul de 180 lei/tonă neincluzând costurile de transport-livrare marfă la destinatar, plata la termen şi onorarea comenzii în termenul optim solicitat”, spune Ion Ionescu, pentru a explica de ce nu a selectat această firmă, deşi părea a avea un preţ mai atractiv. Ca dovadă, ne-a prezentat analiza de cost a ofertei Societăţii Naţionale a Sării SALROM, care, deşi pornea de la numai 180 lei/tonă fără TVA, presupunea costuri suplimentare:
- transportul dus întors Salina Târgu Ocna - Galaţi, însemnând 352 km o cursă completă
- termen de livrare: după programarea furnizorului (4 zile lucrătoare din data în care s-a încasat contravaloarea mărfii şi a transportului) şi nu după comanda achizitorului (48 de ore)
- condiţii de plată în avans, înainte de livrarea sării - forma de plată agreată de Societatea Naţională a Sării SALROM contravine modului de plată din sistemul bugetar (Legea 273/2006-Finanţele Publice Locale) care nu permite plăţi în avans şi doar între 24 şi 31 ale lunii
- termenul de plată la termen majorează preţul unitar al mărfii cu 0,5% pe lună
- mod de ambalare: livrarea vrac şi nu la big-baguri de o tonă.
- perioada de valabilitate a ofertei: oferta pe care o prezintă Societatea Naţională a Sării SALROM  nu este valabilă pe o perioadă determinată, aceasta variind în funcţie de cotaţiile bursei de mărfuri
- pentru achiziţii făcute prin bursa de mărfuri, aceasta percepe un comision variabil de 0,5% - 2% din valoarea tranzacţionată, la care se adaugă TVA, comisionul fiind suportat de ofertant, dar care de fapt, se regăseşte tot în preţul de achiziţie.
Analizând toate costurile ofertei Societăţii Naţionale a Sării SALROM, costuri ce nu sunt cuprinse în cei 180 lei/tonă, valoarea ofertei se modifica major, devenind 305,55 lei/tonă, în timp ce Ecosal a cumpărat sare în big baguri la preţul de 299,51 lei/tonă, având toate costurile incluse.
„Din experienţa anilor trecuţi, achiziţia sării în big-baguri s-a dovedit a fi mai avantajoasă decât achiziţia vrac. Fiind înfoliată, se menţine sarea într-o stare optimă de utilizare nepermiţând umezirea şi implicit pietrificarea. Încărcarea în sărăriţe a sării ambalate se face în timp redus faţă de cea cu sare vrac, nemaiimplicând costuri suplimentare pentru personalul şi utilajele utilizate pentru încărcare. În plus, un alt avantaj este utilizarea mai judicioasă a spaţiului de depozitare, cel deţinut de Ecosal fiind impropriu depozitării sării vrac. Când iniţiază o achiziţie, autoritatea contractantă trebuie să prevadă toate cheltuielile pe care le implică acea achiziţie, de la întocmirea documentaţiei şi până la garanţia achiziţiei. Neluând în calcul aceste costuri, autoritatea contractantă poate plăti la final mai mult decât a estimat iniţial, iar atunci se dovedeşte că, deşi aparent preţul de achiziţie era mic, avea costuri ascunse”, explică directorul Ecosal.
Ecosal a avut, de exemplu, încheiat un contract prin procedura de „Licitaţie deschisă”, în 2011, cu SC Ginard Com Târgu Jiu SRL. Această societate s-a clasat pe primul loc, ofertând preţul cel mai mic pentru a livra sare de la salină în condiţiile stabilite în documentaţia de atribuire (adică: ambalare în big-baguri, transport asigurat de ofertant, termen de livrare 48 de ore), dar a reuşit să livreze în 3 luni doar 583 tone de sare din cele 1.000 de tone contractate, neonorarea cantităţii totale contractate fiind motivată de furnizor prin faptul că nu a previzionat la momentul ofertării că „zona Galaţi este o zonă realmente moartă din punct de vedere al returului cursei, furnizorul întâmpinând probleme cu transportatorii, în acest mod costurile de livrare dublându-se”. Pentru nerespectarea termenelor de livrare, dar şi pentru faptul că livrările de sare, direct de la Salină, nu corespundeau în realitate cu avizele însoţitoare (cantităţile recepţionate fiind mai mici decât cantităţile prezentate în avize şi sarea era în amestec, în proporţie de 20%, cu pământ) s-a reziliat contractul cu SC Ginard Com Târgu Jiu SRL. Apoi, Ecosal, în condiţii perfect legale şi conform acordului cadru s-a adresat, pentru încheiere unui nou contract, celui de-al doilea ofertant, clasat pe locul doi, în speţă SC Mondisalt Holding, acesta onorându-şi obligaţiile contractuale fără incidente.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu