Renovare energetică, blocul C8, str. Al. Lapusneanu nr. 39, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151 Recomandat

Joi, 23 Februarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Coordonator de Investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta , contractul de finanțare nr. 126282 din 09.11.2022 pentru proiectul Renovare energetică, blocul C8, str. Lapusneanu, nr. 39, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151, Cod C5-A3.1-307, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,  Componenta 5 - Valul Renovării, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, runda 1.

Obiectivul general al proiectului constă în tranziția către un fond construit rezilient și verde in municipiul Galați.

Obiectivul specific al proiectului constă în renovarea energetică moderată a blocului C8, str. Al. Lapusneanu, nr. 39, Mazepa I, Asociația de Proprietari nr. 151 din municipiul Galați.

Prin proiect se vor prevedea următoarele lucrări de creștere a eficienței energetice:

înlocuirea tâmplăriei exterioare existente; închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă; termoizolarea planşeului peste ultimul nivel; izolarea termică a planşeului peste subsol; izolarea termică a pereților care formează anvelopa clădirii; instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie; repararea trotuarelor de protecţie; demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie; repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea clădirii; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; reabilitarea/ modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate; înlocuirea/modernizarea lifturilor prin înlocuirea mecanismelor de acționare electrică a ascensoarelor de persoane, precum și repararea/înlocuirea componentelor mecanice, a cabinei/ușilor de acces, a sistemului de tracțiune, cutiilor de comandă, troliilor, după caz cum sunt prevăzute în raportul tehnic de specialitate.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 5.067.181,25 lei  iar durata de implementare a proiectului este 12.12.2022 – 12.02.2025.

Date de contact: Manager proiect – Ioan Daniel-Stadoleanu, Director in Directia Impozite, Taxe si alte Venituri Locale si Imobile în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307750, e-mail: daniel.stadoleanu@primariagalati.ro.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu