Lansarea proiectului „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18” 09.06.2021 Recomandat

Miercuri, 09 Iunie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați în calitate de Beneficiar, implementează  proiectul „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 18”, Cod MySMIS 134162, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”,  Prioritatea de investiții 9.1 - „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate”, Apel de proiecte nr. POR/2019/9/9.1/1/7regiuni.

Obiectivul general al proiectului vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbana Marginalizataă (ZUM) 9,10 și 11 alături de îmbunatațirea calitații vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locala (SDL) și asigurarea accesului, calității și a atractivității educației în scolile din Municipiul Galați, în scopul creșterii ratei de participare la învațământul obligatoriu, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: reabilitare și modernizare corpuri A și B din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 18, reabilitare terenuri de sport și împrejmuire, sistematizare pe verticală (alei, trotuare, a terenului din incintă).

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.617.656,79 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 1.663.025,70lei.

Durata de implementare a proiectului: 09.03.2018 - 28.02.2023.          

Date de contact: Manager proiect – Zahei Marius-Emil Șef Serviciu Reparații Străzi și Imobile în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0336102119, e-mail: mariuszahei81@gmail.com.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu