CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI Recomandat

Vineri, 03 Februarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Liceul Tehnologic PAUL DIMO Galați, beneficiar al proiectului POCU/633/6/21/130633, cu titlul: “PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA PENTRU ELEVI IN CALIFICARI RELEVANTE CNC SI SNCDI _CALIFICAT”, derulat în parteneriat cu  S.C. ALEWIJNSE MARINE Galați S.A. și S.C LIBERTY Galati S.A. anunță finalizarea proiectului derulat în perioada 08.02.2021 - 07.02.2023.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea de actiuni specifice de asistenta si suport prin cofinantare de fonduri nerambursabile FSE pentru o rata crescuta de participare a elevilor din învatamântul secundar si tertiar non-universitar (ISCED 2 – 4) la programe de învatare la locul de munca din zona Galati, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI din Regiunea de dezvoltare Sud Est, pentru un grup tinta eligibil de minim 185 persoane, din care minim 36% persoane din grupuri vulnerabile, pentru îmbunatatirea insertiei profesionale la 40 elevi GT si dezvoltarea de competente certificate cerute pe piata muncii la nivelul a 141 elevi în domeniul calificarilor de nivel 3, 4 si 5, prin parteneriate cu valoare adaugata între Lider si angajatorii activi pe piata muncii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. Obiectiv specific: OS 6 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai autorităților publice, ai agenților economici și ai asociațiilor profesionale, ONG-uri, mass-media, cadre didactice, elevi şi absolvenţi.

Conferința de închidere va avea loc luni 06 februarie 2023, la ora 14.00 în sistem hibrid - in sala de festivități a Liceului Tehnologic “Paul Dimo” Galati si pe platforma Google meet la adresa -  https://meet.google.com/qii-sdww-dvz

Echipa POCU 130633.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu