Comunicat de presă Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale „Miron Costin” - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați Data: 13 octombrie 2021 Recomandat

Miercuri, 13 Octombrie 2021 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galați a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, contractul de finanțare nr. 7116 din 14.09.2021 pentru proiectul Reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii  „Miron Costin” - corp C1, str. Alba Iulia nr. 2 Galați, Cod SMIS 137445, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B - Clădiri publice,  Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea eficienței energetice în clădirile publice din municipiul Galați, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • 1. Creșterea performanței energetice a corpului C1 din strada Alba Iulia 2 în care funcționează Școala Gimnazială ”Miron Costin” din Municipiul Galați, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental, a sănătății elevilor și îmbunătățirea calității actului educațional, prin reducerea consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 120 kWh/m2 an a energiei consumate.
 • 2. Reducerea amprentei de carbon a clădirii, ca urmare a reducerii consumurilor energetice.
 • Valoarea totală a contractului de finanțare este de 3.302.396,06 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 2.198.586,01 lei.

  Durata de implementare a proiectului: 15.03.2019 – 31.03.2023.

  Date de contact: Manager proiect – Viorel Mancaș, Șef Birou Marketing Urban în cadrul Primăriei municipiului Galați, tel. 0236307710, e-mail: viorel_m@primariagalati.ro.

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu