COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA CUZA VODĂ, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE” Recomandat

Joi, 05 Mai 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

COMUNA CUZA VODĂ, cu sediul în județul Galați, localitatea Cuza Vodă, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 76, telefon 0744121675, cuza_voda@gl.e-adm.ro, înregistrată sub nr. 19196, la Registrul autorităților publice, CIF 17841903, reprezentată legal prin Dănuț Codrescu Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Cuza Voda, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145468, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 421  din 24.09.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizare a României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 354.860,59 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 276.247,40 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioada de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comuna, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014 - 2020.

2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

Codrescu Dănuț– Primar

Tel/Fax: 0744121675/0236831437

Web: www.primariacuzavoda.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu