Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Recomandat

Luni, 06 Martie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(2 voturi)

Școala Gimnazială nr.16 Galați lansează proiectul

Diminuarea abandonului școlar și a absenteismului în cadrul Școlii Gimnaziale nr.16 Galați”, cod F-PNRAS-1-2022-0254,  finanțat prin S.G. - PNRAS, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR)

Școala Gimnazială nr.16 este Beneficiarul proiectului   ”Diminuarea abandonului școlar și a absenteismului în cadrul Școlii Gimnaziale nr.16 Galați, cod F-PNRAS-1-2022-0254,  proiect finanțat prin Schema de Granturi Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar, în cadrul Componentei C15 - Educație a Planului Național de Redresare şi Reziliență (PNRR), aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3580/15.04.2022.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea sistemului educațional din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 16 din Municipiul Galați pentru a răspunde nevoilor copiilor școlarizați care înregistrează risc de abandon școlar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • Asigurarea programelor educaționale pentru un număr de 81 de elevi (din clasele a V-a, a VI-a și a VII-a) prin derularea unor activități și programe educaționale - de tip Școala după școală, la limba și literatura română și la matematică, în vederea reducerii procentului de elevi care nu participă la Evaluarea Națională sau obțin note sub șase.
 • Asigurarea de programe psiho - pedagogice în vederea dezvoltării unui climat pozitiv și incluziv în clasele de elevi prin desfășurarea de ședințe de consiliere și îndrumare a elevilor și familiilor/tutorilor acestora pentru reducerea absenteismului la clasă, combaterea violenței, facilitarea învățării, sprijinirea colaborării cu părinții/tutorii, stimularea lucrului în echipă.
 • Sprijinirea familiilor acestor copii prin activitățile suplimentare derulate în cadrul școlii, astfel încât să-și amelioreze condițiile de existență (asigurarea unei mese în zilele în care se lucrează suplimentar la școală și a unor stimulente condiționate de prezența la școală și de rezultatele la învățătură).
 • Asigurarea unui mediu stimulativ pentru cadrele didactice prin derularea unor cursuri de formare și prin amenajarea unei Săli de clasă ca centru de documentare și lucru cu elevii aflați în situație de risc al abandonului școlar.
 • Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 690532 lei, așa cum a fost aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3580/15.04.2022.

  Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni, incluzând 3 (trei) ani școlari, respectiv între data 04.10.2022, data semnării contractului de finanțare,  și data 04.10.2025.

  Codul proiectului: F-PNRAS-1-2022-0254

  Date contact ale beneficiarului:

  Școala Gimnazială nr.16 Galați

  Strada Arieșului, Nr. 8, Cod postal 800112

  Telefon: +40 236.411.077,   Fax: +40 236.411.077,e-mail: sc_16_gl@yahoo.com

  Mai multe din această categorie:

  Lasă un comentariu