Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Data: Februarie 2023 Recomandat

Luni, 20 Februarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiului Tecuci”, cod proiect C10-I4-236. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local I.4  ,,Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea cadrului de planificare urbană și teritorială prin documente și proceduri simplificate și digitalizate de amenajare a teritoriului, un acces sporit și transparent la documentele de planificare spațială și teritorială. Investiția are în vedere elaborarea în format digital (GIS) și aprobarea documentului de planificare: Plan Urbanistic General al Municipiului Tecuci

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de urbanism;
  • Elaborarea propriu-zisă a documentației în format compatibil GIS (piese scrise și piese desenate);
  • Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor,
  • Documentatia finală (piese scrise și piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spatiala si plan de actiune;

Proiectul vizează actualizarea Planului Urbanistic General la nivelul Municipiului Tecuci, intrucat conform legislatiei in vigoare, fiecare localitate trebuie să intocmească și să actualizeze PUG la   5-10 ani și să îl aprobe, acesta constituind baza legală pentru realizarea programelor și actiunilor de dezvoltare.

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 15.11.2022 – 15.11.2025.

Valoarea totală a finanțării este de 919.708,04 lei, din care:

  • Suma de 772.863,90 lei, reprezentând valoarea eligibila din PNRR, asigurata prin Componenta 10 – Fondul Local, I4 – ”Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiului Tecuci ”;
  • Suma de 146.844,14 lei, reprezentand valorea TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR, asigurata  prin Componenta 10 – Fondul Local, I4 – ”Actualizare P.U.G. la nivelul Municipiului Tecuci ”;

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Popovici Nona – Manager de proiect.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu