Comunicat de presă octombrie 2022 Recomandat

Marți, 18 Octombrie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lansarea proiectului: "REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA BĂLĂȘEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bălășești, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul: “REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA BĂLĂȘEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“, cod SMIS 2014+: 151724, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre Comunitare Integrate.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna BĂLĂȘEȘTI, județul GALAȚI. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin "REABILITARE, MODERNIZARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA BĂLĂȘEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“ in sat Bălășești, comuna Bălășești, judetul Galați în perioada de 20 luni de implementare a acestuia. La finalizarea proiectului, clădirea Centrului Comunitar Integrat din comuna Bălășești, judetul Galați va fi funcțională și va fi administrată de unitatea administrativ teritorială, va fi complet dotată. Prin implementarea proiectului este vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale, de sănătate și educaționale într-o locație accesibilă, o eficientizare a cheltuielilor socio-medico-educaționale și creșterea calității serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din comuna Bălășești, satul Bălășești, judetul Galați.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Imbunatățirea infrastructurii socio-medico-educationale prin dotarea și refuncționalizarea Centrului Comunitar Integrat aflat în satul Bălășești, comuna Bălășești, judetul GALAȚI.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura spaţii special amenajate și dotate pentru desfășurarea activităţii de asistentă medicală comunitară.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura deasemeni o sală pentru consiliere/ mediere școlara.
- Dotarea adecvată a clădirii Centrului comunitar integrat Bălășești care cuprinde cel puţin dotările minime necesare funcţionării unui Centru Comunitar Integrat

Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, respectiv de la data 01.02.2021 și până la data de 31.07.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 831.542,17 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 468.930,00 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: UAT Comuna Bălășești, judetul Galați; Maftei Paul Cezar-Primar, Tel:+40. 762.336.702, E-mail: primariabalasesti@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu