Comunicat de presă octombrie 2022 Recomandat

Marți, 18 Octombrie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lansarea proiectului: “DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI”

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vlădesti, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul: “DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI, cod SMIS 2014+: 152739, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8, prioritatea de investiții 8.1., Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea B – Centre Comunitare Integrate.

Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” în comuna VLADEȘTI, județul GALAȚI. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin "DOTARE, MOBILARE CENTRU INTEGRAT COMUNITAR ÎN COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI“ în sat VLĂDEȘTI, comuna VLĂDESTI, judetul GALAȚI în perioada de 19 luni de implementare a acestuia.

La finalizarea proiectului, clădirea Centrului Comunitar Integrat din comuna VLĂDEȘTI, județul GALAȚI va fi functională și va fi administrată de unitatea administrativ teritorială, va fi complet dotată. Prin implementarea proiectului este vizată concentrarea resurselor umane și materiale dedicate serviciilor sociale de sănătate și educationale într-o locatie accesibilă, o eficientizare a cheltuielilor socio-medico-educaționale și creșterea calității serviciilor oferite în cadrul Centrului Comunitar Integrat din comuna VLĂDEȘTI, satul VLĂDEȘTI, judetul GALAȚI.

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Îmbunătățirea infrastructurii socio-medico-educaționale prin dotarea și refuncționalizarea Centrului Comunitar Integrat aflat în satul VLĂDEȘTI, comuna VLĂDEȘTI, judetul GALAȚI.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura spaţii special amenajate și dotate pentru desfășurarea activităţii de asistentă medicală comunitară.
- Clădirea Centrului integrat medico-socio-educaţional va asigura deasemeni o sală pentru consiliere/ mediere școlara.
- Dotarea adecvată a clădirii Centrului comunitar integrat VLĂDEȘTI care cuprinde cel puţin dotările minime necesare funcţionării unui Centru Comunitar Integrat

Durata de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv de la data 28.07.2021 și până la data de 31.01.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 388.476,74 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 380.707,20 lei.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: UAT COMUNA VLĂDEȘTI, judeţul Galați; Grozav Daniel Ovidiu-Primar, Tel:+40.744.62.10.91, E-mail: danielovidiugrozav@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu