COMUNICAT DE PRESĂ - Galaţi, 09 decembrie 2019

Luni, 09 Decembrie 2019 00:10
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Școala Gimanzială nr. 28 Galați anunță încheierea proiectului ”Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară” (SMIS 128080), finanțat prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 2014 – 2020, proiect ce a fost depus în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a zonei Pescărești PRUT-DUNĂRE (Măsura 3 - Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală) implementată la nivel local de către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați (FLAG Galați), în baza Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 175/10.01.2019 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – prin Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime.

Valoarea totală destinată implementării Proiectului ”Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară” (SMIS 128080) a fost de 133.598,88 lei.

Activitățile proiectului ”Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară” (SMIS 128080) s-au derulat în arealul FLAG Galați respectiv în comunele Cavadinești, Oancea, Frumușița, Tulucești, Municipiului Galați, Braniștea și Șendreni.

 

Obiectivul general al proiectului a vizat punerea în valoare a patrimoniului cultural din arealul FLAG Galați și a biodiversității mediului acvatic prin educație nonformală a elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați până în anul 2023.

 

Obiectivele specifice ale proiectului care au vizat activitățile și respectiv rezultatele proiectului sunt:

  • Creșterea gradului de cunoaștere a mediului acvatic dulcicol, a identității locurilor de care aparțin (zona pescărească Prut-Dunăre Galați) pentru 150 de copii (beneficiari direcți) prin activități de educare, explorare (adaptate vârstei), activități de ecologizare, lecții demostrative (activități artistice – poveste transpusă în piesă de teatru, expoziții tematice) și activități de promovare.
  • Creșterea capacității instituționale și operaționale a Școlii Gimnaziale nr. 28 Galați (până la finalul perioadei de implementare a proiectului) prin dezvoltarea de activități de educare complementare ofertei educaționale specifice învățământului obligatoriu, utilizarea metodelor de învățare specifice educației non-formale, inclusive și crearea de noi premise educative extracurriculare (crearea a 5 clase resursă pentru educarea interdisciplinară a elevilor).
  • Pentru detalii privind oportunitățile de multiplicare a rezultatelor ne puteți contacta la nr. telefon: 0236.433.413 sau pe e-mail la adresa scoala28gl@yahoo.com

    Mai multe din această categorie:

    Lasă un comentariu