COMUNICAT DE PRESĂ Galați, 04.01.2023 Recomandat

Miercuri, 04 Ianuarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

ASOCIAŢIA GALATZI 2020  anunţă începerea proiectului ,,ROBOFEST – APA EGAL VIAŢĂ - cod SMIS 152247’’, finanţat prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii PU - Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. 699/21.12.2022 încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – prin Direcţia Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 107.330 lei din care:
• 72.447,75 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEPAM;
• 24.149,25 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
• 10.377 lei, cofinanţare eligibilă.

Proiectul are drept obiectiv conştientizarea copiilor şi tinerilor, cu accent pe grupuri vulnerabile, cu privire la patrimoniul cultural/natural şi antropic din arealul FLAG Galaţi şi încercarea de a găsi potenţiale soluţii de dezvoltare durabilă a comunităţii cu accent pe domeniul pescuitului şi acvaculturii cu ajutorul tehnologiei şi a tehnicii. Acesta se încadrează în obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a zonei pescăreşti Prut Dunăre Galaţi, respectiv ,,promovarea creşterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă în cadrul comunităţilor de pescuit şi acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre Galaţi’’. Proiectul ROBOFEST- APA EGAL VIAŢĂ răspunde acestui obiectiv prin încurajarea diversificării şi incluziunii sociale în cadrul activităţilor de robotică educaţională a copiilor şi tinerilor cu preocupări în domeniul ştiinţei şi tehnologiei.

Rezultate aşteptate:
• O acţiune de promovare a patrimoniului natural, cultural şi antropic prin utilizarea acestuia ca resursă de continuă inovare prin dezvoltarea unei reţele de 3 cluburi de robotică în Galaţi, Folteşti şi Frumuşiţa, prin organizarea şi derularea următoarelor activităţi: 4 activităţi de mentorat, 8 activităţi cu copiii şi tinerii, organizarea unei reţele de cluburi de robotică;
• O campanie de conştientizare şi promovare a patrimoniului cultural, natural şi antropic al zonei cu accent pe specificul pescăresc prin organizarea evenimentului ROBOFEST - concurs de roboţi cu tematica principală ,,APA şi VIAŢA’’, cu peste 150 de participanţi - beneficiari indirecţi, eveniment în care creaţiile robotice realizate de grupul ţintă sunt prezentate publicului larg, la fel ca şi diversele soluţii la problemele comunităţii, soluţii care devin accesibile tuturor sunt supuse analizei unui juriu şi premiate.

Date de contact: telefon 0743881675, e-mail: office.galatzi2020@gmail.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu