Comunicat de presă 05.10.2022 Recomandat

Miercuri, 05 Octombrie 2022 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Lansarea proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 1,

B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați, în calitate de Beneficiar, a semnat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar, contractul de finanțare nr. 7927/09.09.2022, pentru proiectul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”, Cod SMIS 139965.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidențiale, Apel de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C.

Obiectivul general constă în sprijinirea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Galați ceea ce va conduce la reducerea consumului de energie contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe: bloc PR6, sc. 1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de Proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, cu efecte favorabile asupra calității mediului ambiental și a sănătății locuitorilor, prin reducerea cu minimum 40% a consumurilor pentru încălzire și scăderea sub 90 kW/m2 an a energiei consumate. În urma reducerii consumurilor energetice se va reduce amprenta de carbon a blocurilor de locuințe și va crește calitatea vieții locatarilor.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.326.839,29 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată reprezintă 756.665,56 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 44 de luni, respectiv între 01.05.2020 și 31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect – Buruiană Daniela, Șef Birou Reparații și Întreținere Imobile, tel: 0236.307.731, e-mail: daniela.buruiana@primariagalati.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu