Comunicat de presă, 26.01.2023 - Seminarii de informare pentru elevii din grupul țintă Recomandat

Joi, 26 Ianuarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați, în calitate de beneficiar al proiectului PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI RELEVANTE CNC ȘI SNCDI _CALIFICAT” - POCU/633/6/14/130633, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu S.C. Alewijnse Marine Galați S.A. și S.C. Liberty Galati S.A,. a organizat în perioada mai-noiembrie 2022, 3 seminarii de informare pentru 90 de persoane din grupul țintă.

În 27 mai 2022 s-a organizat seminarul cu tema ”Mobilitate pe piața muncii și dezvoltare durabilă” la sediul partenerului S.C. LIBERTY GALATI S.A.

În 21 octombrie 2022 s-a derulat seminarul cu tema ”Egalitate de șanse în construirea carierei” la sediul beneficiarului, Liceul Tehnologic ”PAUL DIMO” Galați.

În 10 noiembrie 2022 a avut loc seminarul cu tema ”Dreptul la muncă și pregătire profesională” la sediul partenerului Alewijnse Marine Galați.

Seminariile de informare și acțiunile desfășurate se înscriu în  obiectivul specific al proiectului POCU/633/6/14/130633: OS 6.14., respectiv creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Prin această activitate s-au promovat temele secundare și obiectivele orizontale ale Programului Operațional Capital Uman 2014-2020: inovare, dezvoltare durabilă, nediscriminare și egalitate de șanse.

Date de contact:

LIDER: Liceul Tehnologic "Paul Dimo" Galați -

Manager proiect - ing. Mirela Carmen NIȚĂ

Email: paul_dimo@yahoo.com

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu