ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT „PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI RELEVANTE CNC ȘI SNCDI _CALIFICAT” Recomandat

Vineri, 17 Februarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În luna februarie 2023 s-a finalizat implementarea proiectului „PARTENERIATE LOCALE PENTRU FACILITAREA PROGRAMELOR DE ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ PENTRU ELEVI ÎN CALIFICĂRI RELEVANTE CNC ȘI SNCDI _CALIFICAT” cod SMIS 130633

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie. Obiectiv specific: OS 6 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 24 luni - respectiv de la 08.02.2021 până la 07.02.2023.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea de actiuni specifice de asistenta si suport prin cofinantare de fonduri nerambursabile FSE pentru o rata crescuta de participare a elevilor din învatamântul secundar si tertiar non-universitar (ISCED 2 – 4) la programe de învatare la locul de munca din zona Galati, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI din Regiunea de dezvoltare Sud Est, pentru un grup tinta eligibil de minim 185 persoane

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul deciziei de finanțare pentru acest proiect a fost de 2.346.963,41 lei, din care valoarea de 2.293.093,09 lei reprezentând asistența financiară nerambursabilă din FSE.

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați site-ul www.ltpd-calificat.ro sau să ne contactați la sediul Liceului Tehnologic ”Paul Dimo” Galați, str. 1 Decembrie 1918 nr. 27.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu