Anunț de presă Data 21 Februarie 2023 Recomandat

Marți, 21 Februarie 2023 00:00
Publicat în Fonduri UE
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Finalizarea Proiectului
„Achiziţie de echipamente pentru dezvoltarea activităţii
de producţie a societăţii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.”
CIPSOR CONSTRUCT S.R.L., în calitate de Beneficiar, a implementat proiectul „Achiziţie de echipamente pentru
dezvoltarea activităţii de producţie a societăţii CIPSOR CONSTRUCT S.R.L.”, cod SMIS 138219, finanțat prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi
mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.2: “Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea
serviciilor”.
Obiectivele proiectului au fost:
1. Dotarea societății cu utilaje și echipamente de producție - 3 echipamente - 1 Utilaj automat de găurire și debitare
profile și software aferent, 1 Mașină de debitat cu plasmă și oxi-gaz și 1 Echipament automat de sudură. Proiectul mai
prevede achiziționarea și punerea în funcțiune a unui Sistem fotovoltaic și eficientizarea iluminatului în spațiile de
producție prin înlocuirea a 5 corpuri de iluminat
2. Crearea a 2 (două) noi locuri de muncă, dintre care 1 loc de muncă a fost ocupat de de către o persoană dintr-o
categorie defavorizată.
3. Realizarea măsurilor de informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității Proiectului, participarea la un târg
internațional pentru promovarea Proiectului și a societății, Certificarea sistemului de management al calității ISO 9001
și Certificarea procesului de vopsire.
Rezultatele proiectului au fost:
1. Semnarea și derularea Contractelor de achiziție
2. Încheierea a 2 (două) Contracte de muncă, dintre care 1 loc de muncă a fost destinat unei persoane dintr-o
categorie defavorizată.
3. Promovarea Proiectului și a societății prin: Realizarea măsurilor de informare și publicitate și Participarea la un târg
internațional în perioada de implementare a Proiectului.
Valoarea totală a proiectului a fost de 9.824.954,92 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European
de Dezvoltare Regională a fost de 4.087.072,39 lei.
Durata de implementare a proiectului a fost de 47 luni: respectiv de la data 04.04.2019 până la data de 28.02.2023.
Impactul investiției la nivelul regiunii: Îmbunătățirea competitivității economice a regiunii Sud-Est, creștere
economică și socială echilibrată în jurul Localității Independența, Județul Galați și crearea a două locuri de muncă, unul
fiind destinat unei persoane dintr-o categorie defavorizată.
Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la:
CIPSOR CONSTRUCT S.R.L. - Strada Unirii nr. 69, Municipiul Galaţi, Județul Galați
Persoană de contact: GRIGORE SORIN CĂTĂLIN – Administrator
Tel. 0236-334.075 / Fax. 0336-811.505, E-mail: info@cipsor.ro

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu