Licitaţie de 6 milioane de euro pentru canalizare în comuna Scânteieşti Recomandat

Joi, 17 Noiembrie 2022 13:53
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru „Înfiinţare sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Scânteieşti, extindere sistem centralizat de canalizare menajeră în satul Fântânele, modernizare gospodarie de apă în satul Fântânele şi modernizare sistem de captare a apei, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi” a intrat în procedura de achiziţie publică în SEAP cu o valoare estimată de  30.594.172,54 lei, adică peste 6 milioane de euro.

„În prezent localităţile comunei Scânteieşti nu beneficiază de o dezvoltare corespunzătoare a infrastructurii de canalizare menajeră, deoarece sistemul existent nu are o acoperire pe toată suprafaţa satelor Fântânele și Scânteieşti. În prezent locuitorii comunei care nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare a apelor uzate menajere, evacuează apele uzate menajere în fosele septice. Parametri tehnici pentru apa uzată provenită de la cele 4 puţuri nu corespund legislaţiei în vigoare, ceea ce face ca locuitori celor două sate să nu poată beneficia de apă potabilă de la reţeaua de alimentare cu apă existentă. Deoarece locuitori comunei Scânteieşti nu beneficiază în totalitate de un sistem centralizat de colectare a apei uzate menajere şi de un sistem de alimentare cu apă conform parametrilor tehnici impuşi prin legislaţie, aceştia sunt supuşi la serie de riscuri: Risc ridicat de apariţie a epidemiilor hidrice; Grad scăzut de igienă şi implicit de calitate a vieţii, ceea ce conduce la migrarea populaţiei tinere spre zonele urbane. Având în vedere cele mai sus menţionate se propune înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare menajeră în satul Scânteieşti, extinderea sistemului centralizat de canalizare menajeră în satul Fântânele, modernizarea gospodăriei de apă în satul Fântânele şi modernizarea sistemului de captare a apei, comuna Scânteieşti, judeţul Galaţi”, se arată în documentaţia achiziţiei publice.

Investiţia propusă va fi defalcată în următoarele obiecte:
Obiectul nr. 1 - ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL SCÂNTEIEŞTI - În satul Scânteieşti se propune înfiinţarea unui sistem centralizat de canalizare menajeră alcătuit din următoarele elemente componente: reţea de canalizare gravitaţională PVC-KG De 250 mm, SN 8: 11.156 ml; reţea de canalizare pompată PEHD De 110 - 160 mm, PN 10: 5.948 ml; staţii de pompare ape uzate (SPAU): 13 BUC.

Obiectul nr. 2 - EXTINDEREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL FÂNTÂNELE - În satul Fântânele se propune extinderea sistemului centralizat de canalizare menajeră cu următoarele elemente componente: reţea de canalizare gravitaţională PVC-KG De 250 mm, SN 8: 1.100 ml; reţea de canalizare pompată PEHD De 110 mm, PN 10: 350 ml; staţii de pompare ape uzate (SPAU): 1 BUC.

Obiectul nr. 3 - MODERNIZARE GOSPODĂRIE DE APA ÎN SATUL FÂNTÂNELE - La solicitarea beneficiarului se propune modernizare gospodăriei de apă, existentă, din satul Fântânele prin prevederea unor noi elemente: Rezervor V= 300 mc; Staţie de clorinare; Cămine de vane și golire.

Obiectul nr. 4 - MODERNIZARE SISTEM DE CAPTARE A APEI - În urma întocmirii buletinului de analiză a apei provenită de la cele 4 puţuri forate existente, respectiv identificarea parametrilor tehnici ai apei, se propune realizarea unei staţii de tratare a apei provenite de la cele 4 puţuri. În apropierea staţiei de tratare se va prevedea o staţie de pompare care va transporta apa către cele două gospodării de apă din cele două sate.

Obiectul nr. 5 - ÎNLOCUIREA HIDRANȚI EXTERIORI DN 80 MM ÎN SATELE SCÂNTEIEŞTI ȘI FÂNTÂNELE - La solicitarea beneficiarului se propune înlocuirea unui număr de 50 hidranţi subterani DN 80 mm, exteriori, în cele două sate, Scânteieşti şi Fântânele.

Durata contractului ce urmează a fi atribuit este de 36 luni. Fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanţare între comuna Scânteieşti şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Programul Naţional Anghel Saligny.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu