Închisoare pentru arderea vegetaţiei Recomandat

Miercuri, 23 Martie 2022 16:16
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Având în vedere numărul ridicat de incendii produse în ultima perioadă, ca urmare a arderii necontrolate a miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Galaţi atrage atenţia asupra importanţei respectării prevederilor legislative privind aceste activităţi.

"Arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase fără acceptul autorităţii competenţe pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 96, alin. 1) punctul 9 din O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări de Legea 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice. De asemenea, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracţiune potrivit art. 98, alin. 1) lit. a) şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 30.000 lei la 60.000 lei, dacă sunt de natură să pună în pericol viaţă ori sănătatea umană, animală sau vegetală", semnalează APM Galaţi.

APM Galaţi emite acceptul pentru desfăşurarea activităţii de incendiere la solicitarea deţinătorilor legali de terenuri, doar în baza următoarelor documente:
- notificare către I.S.U. (din care să reiasă asumarea conformării cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, art. 97 alin.(3),(4), art. 99 alin. (3);
- notificare către Grada Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Galaţi;
- act doveditor de la Direcţia Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor;
- adresa de notificare către Primăria pe rază căreia se află situat terenul, privind solicitarea acceptului;
- avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Galaţi, pentru terenurile situate pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

"Atragem atenţia că, incendierea terenurilor în scopul eliberării acestora de resturile vegetale rezultate în urmă recoltării este strict interzisă. Vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe pajiştile permanente nu trebuie arsă întrucât se distruge materia organică şi se poluează atmosfera, de aceea este indicată utilizarea şi a altor metode alternative agrotehnice de combatere a dăunătorilor. Totadată, în conformitate cu art. 30, alin. 4) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (republicată), cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei fapta de aprindere şi/sau ardere a deşeurilor din recipientele de precolectare/colectare sau de ardere a deşeurilor vegetale rezultate de la operaţiunile de curăţare a spaţiilor verzi, arbuştilor, arborilor etc.", potrivit APM Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu