Educația non-formală: actori, practici, perspective Recomandat

Miercuri, 15 Martie 2023 08:48
Publicat în Eveniment
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” continuă seria de evenimente naționale dedicate promovării importanței educației non-formale în contextul unui curriculum centrat pe competențe continuă, „Atelierele CRED – Bune practici în educație”, organizate în colaborare cu fiecare Inspectorat Școlar Județean și cu fiecare Casă a Corpului Didactic din România.

Vineri, 10 martie 2023, la Inspectoratul Școlar al Județului Galați, s-a desfășurat, în cadrul „Atelierelor CRED – Bune practici în educație” workshopul cu temaEducația non-formală: actori, practici, perspective”.

Educația non-formală are un rol important în mutarea accentului pe ieșirile din proces (output) și/sau pe rezultate (outcomes) și în promovarea unei învățări ca experiență trăită, în care activitățile urmăresc, în egală măsură, dimensiunea cognitivă, socială și emoțională. Acest lucru înseamnă o apropiere între promotorii educației non-formale: profesori, cadre didactice care activează în Palatele și Cluburile copiilor, dar și practicieni din organizații non-guvernamentale care derulează proiecte educaționale.

La eveniment au participat peste 50 de cadre didactice, temele abordate fiind centrate pe o mai bună cunoaștere a practicilor promițătoare în aria educației non-formale, promovate de cadre didactice din sistemul preuniversitar, cu un accent asupra colegilor profesori din Palatele și Cluburile Copiilor; conlucrarea metodologică dintre unitățile de învățământ preuniversitar și unitățile de învățământ pentru activități extrașcolare (Palatele și Cluburile Copiilor); identificarea provocărilor principale cu care se confruntă programele de educație non-formală; identificarea unor modalități de creștere a vizibilității și a relevanței acestor activități pentru procesul de implementare a curriculumului național; crearea unor rețele de practici la nivel județean, prin facilitarea inter-cunoașterii; promovarea și aplicarea rezultatelor proiectului CRED, la nivel județean, regional și național.

În deschidere au fost prezentate rezultatele proiectului la nivel național, regional și local de către, prof. Gina BRÎNZAN, inspector școlar general, prof. Gabriela BRATU, expert operațional monitorizare din Ministerul Educației, , prof. Ștefan TORCĂRESCU, expert regional coordonare și formare, directorul Casei Corpului Didactic Buzău, prof. Doina GERU, directorul Casei Corpului Didactic Galați și prof. dr. Laurențiu ICHIM expert local coordonare și formare.

Temele propuse dezbaterilor, în cadrul celor trei ateliere au fost:

 • Educația non-formală – CRED în educația afară din clasă – prof. metodist Aurora SAVA, Casa Corpului Didactic Galați
 • Abordări transdisciplinare în educația non-formală – prof. metodist Gabriela TSILAKIDIS, Casa Corpului Didactic Galați
 • De la non-formal la formal prin dezbateri academice – prof. dr. Isabela MIRON, Centrul de Excelență Galați
 • Interdisciplinaritatea, parte integrantă a educației non-formale – prof. Nicoleta CHISCOP, Clubul Copiilor Tecuci
 • Incursiune în cultura franceză prin activități extrașcolare – prof. Nina STIRIAN, Palatul Copiilor, Galați
 • Experiențe artistice sub semnul comunicării – prof. Mihaela BRUMAR, Palatul Copiilor, Galați
 • Rolul educației non-formale în dezvoltarea personalității copiilor – prof. Gianina FELEA, Palatul Copiilor, Galați
 • Synergies for Remigrants Children Inclusion – diseminare proiect Erasmus+ – prof. Monica RĂDUCAN, Școala Gimnazială Nr. 26, Galați
 • Comorile basmului resursă de educație non-formală – prof. Adriana CIUBOTARU, Școala Gimnaziala „Miron Costin”
 • Educație pentru inovare socială prin proiectul CSS-EU – prof. Diana CRISTOFAN, Școala Gimnazială Nr. 28, Galați și prof. Nineta BĂRBĂTESCU, Inspectoratul Școlar Județean Galați
 • Digital Cluster – prof. Valentina TANASACIUC, Școala Gimnazială Nr. 26, Galați

Workshop-ul s-a încheiat cu o activitate dezbatere, pe grupe, ce și-a propus să răspundă la următoarele întrebări:

 • Pornind de la exemplele prezentate/analizate, cat de importantă este educația non-formală?
 • Care sunt, în prezent, principalele provocări în promovarea educației non-formale?
 • Cum putem dezvolta competențele profesioniștilor din aria educației non-formale?
 • Cum putem creste șansele ca proiectele de educație non-formală să fie mai relevante pentru activitățile de învățare formale/pentru dezvoltarea competențelor din curriculumul național?
 • Care sunt căile prin care actorii din sistemul de educație pot colabora mai strâns în cadrul unor programe/proiecte comune?
 • Cum putem valorifica activitățile non-formale pentru a sprijini educația copiilor în risc de excluziune?

Rezultatele dezbaterilor, exemplele de bune practici, sperăm să devină instrumentele care vor facilita dezvoltarea abordării non-formale, indispensabilă procesului educațional.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu