AJFP Galaţi informează: Noutăţi privind restructurarea obligaţiilor bugetare Recomandat

Vineri, 01 Octombrie 2021 13:32
Publicat în Economie
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi informează că a fost publicat Ordinul nr. 764/2021 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 iulie 2020.
Această procedură se aplică debitorilor, persoane juridice de drept public sau privat, care înregistrează obligaţii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2020, nestinse până la data emiterii certificatului de atestare fiscală de către organul fiscal central, precum şi obligaţii bugetare accesorii.
Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţă, respectiv:
a) să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
b) să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
c) să nu se afle în procedura insolvenţei potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligaţiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenţei până la data la care are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia de restructurare prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanţă şi doreşte restructurarea obligaţiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenţia sa, cu condiţia ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenţei;
d) să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
e) să fie îndeplinite obligaţiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să îndeplinească testul creditorului privat prudent.
În vederea accesării măsurilor de restructurare, debitorul depune la organul fiscal competent notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, prevazută în anexa nr. 29, până la data prevazută la art. 3 alin. (1) din ordonanţă, sub sancţiunea decăderii. Aceasta poate fi depusă astfel:
a) la registratura organului fiscal central competent;
b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
c) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă potrivit art. 79 din Codul de procedură fiscală.
Notificarea poate fi retrasă oricând de către debitor la cererea acestuia, prin bifarea căsuţei corespunzătoare din notificarea prevazută în anexa nr. 29, fără ca debitorul să piardă dreptul de a depune o noua notificare până la implinirea termenului prevazut la alin. (2), urmând ca organul fiscal competent să comunice acestuia decizia prin care se ia act de retragerea notificării.
În situaţia în care debitorul doreşte concomitent atât retragerea notificării iniţiale, cât şi depunerea unei noi notificări, aceasta se poate realiza printr-o singură notificare, prin bifarea căsuţei corespunzatoare din notificarea prevazută în anexa nr. 29, depusă la organul fiscal competent, aplicându-se în mod corespunzator prevederile alin. (2^1).
Pentru relaţii suplimentare accesaţi site-ul www.anaf.ro, informează AJFP Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu