Gălăţenii, chemaţi în armată! 148 de locuri libere în Garnizoana Galaţi Recomandat

Joi, 22 Septembrie 2022 14:27
Publicat în Comunitate
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)

Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor” derulează, în perioada următoare, „Programul pilot de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante de soldat/gradat profesionist în activitate”, oferta profesională fiind valabilă pentru structurile marii unităţi din garnizoanele Focşani şi Galaţi. În total, sunt disponibile 266 locuri, dintre care 118 locuri în Garnizoana Focşani şi 148 în Garnizoana Galaţi, accesibile pentru candidaţii din judeţele Vrancea, Galaţi şi zonele limitrofe acestora.

După parcurgerea procesului de selecţie, recruţii vor desfăşura programul de formare profesională iniţială în cadrul structurilor marii unităţi din cele două garnizoane, unde, ulterior, vor fi încadraţi pe funcţii cu următoarele specializări: Garnizoana Focşani: Infanterie – 37, Auto – 65, Comunicaţii şi informatică – 7, Geniu – 3, Artilerie şi rachete – 5, Informaţii pentru apărare – 1; Garnizoana Galaţi: Tancuri – 30, Rachete şi artilerie AA – 1, Auto – 31, Comunicaţii şi informatică – 4, Infanterie – 55, Artilerie şi rachete – 17,  Informaţii pentru apărare – 2, Apărare CBRN – 2, Intendenţă – 1, Geniu – 5.

"Pentru a putea deveni soldat/gradat profesionist în activitate, într-una dintre structurile Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor”, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România de cel puţin 6 luni, la data începerii anului de învăţământ/cursului/programului de formare;
b) să aibă vârstă între 18 ani ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
c) să fie absolvent al învăţământului general obligatoriu de 10 clase;
d) să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de militar în activitate ori pentru a urma cursurile unei unităţi de învăţământ liceal militar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea faptei;
e) să nu facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă este membru, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau în programul de formare/instruire va renunţa la această calitate;
f) să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) să nu aparţină unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, cu excepţia celor prevăzute de lege, iar dacă se află în una dintre aceste situaţii, să se angajeze în scris că după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar sau la cursul de formare ori la programul de instruire va renunţa la această calitate;
i) să fie declarat „Apt” la evaluările/examinările organizate de către centrele zonale de selecţie şi după caz, de către structurile desemnate;
 j) să fie declarat „Apt” în urma examinării medicale efectuate la unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
k) pentru candidate - să declare în scris că îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de selecţie se află în stare de graviditate/maternitate;
l) îşi exprimă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

! Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie, astfel: Vrancea: Brigada 282 Blindată „Unirea Principatelor”, mun. Focşani, b-dul. Bucureşti, nr. 3 – 5, telefon 0725.054.360; Galaţi: Batalionul 300 Infanterie Mecanizată „Sf. Andrei”, mun. Galaţi, strada Ştefan cel Mare, nr. 32, telefon 0725.054.205", se arată într-un comunicat al Batalionului 300 Infanterie Mecanizată „Sfântul Andrei” Galaţi.

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu