Galați: O nouă etapă de atribuire a locurilor de parcare în parcări de reşedinţă (CALENDAR) Recomandat

Joi, 20 Octombrie 2022 16:13
Publicat în Comunitate

În perioada următoare se va derula o nouă etapă de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reşedinţă, informează Primăria municipiului Galaţi.

Astfel, începând cu 27 octombrie 2022, ora 00:00, până pe 29 octombrie 2022, ora 23:59, locurile rămase neatribuite în urma etapelor de atribuire anterioare, pot fi rezervate numai prin accesarea aplicaţiei informatice, online la adresa https://parcari.primariagalati.ro. După încheierea perioadei de rezervare, în intervalul 30 octombrie - 8 noiembrie 2022, se pot încărca online cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reşedinţă însoţite de documentele menţionate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării şi completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.

Rezervarea şi atribuirea locurilor de parcare din parcările de domiciliu/reşedinţă se poate realiza doar de către persoanele cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Galaţi, în zona de deservire a parcării, care:
- nu figurează în evidenţele fiscale ale autorităţii locale cu obligaţii bugetare restante, inclusiv amenzi contravenţionale;
- au în proprietate/folosinţă un autovehicul;
- au solicitat prin intermediul programului online de rezervare a locurilor de parcare postat pe site-ul www.primariagalati.ro.
Autovehiculul trebuie să fie cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii, să aibă asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) valabilă la data depunerii cererii, să fie declarat şi înregistrat în evidenţele fiscale ale Primăriei Municipiului Galaţi, fără obligaţii de plată.

! Este important de reţinut că momentul la care se face rezervarea nu este definitoriu pentru atribuirea locului de parcare.

! NU vor fi admise la procedura de atribuire a locurilor de parcare de domiciliu/reşedinţă persoanele fizice care:
- nu pot dovedi domiciliul/reşedinţa în imobilele arondate parcărilor de domiciliu/reşedinţă;
- solicită în calitate de proprietar, utilizator, comodant/comodatar şi au înregistrat la rolul fiscal construcţie cu destinaţie garaj în municipiul Galaţi (deţin garaje amplasate în municipiul Galaţi);
- nu deţin un autovehicul în proprietate/folosinţă/utilizare;
- au efectuat rezervarea online ca deţinător a unui autovehicul electric sau hibrid, dar documentele depuse nu confirmă această calitate;
- nu au efectuat rezervarea online ca deţinător al unui autovehicul electric sau hibrid dar documentele depuse confirmă această calitate;
- solicită atribuirea unui loc de parcare în temeiul Legii nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, întrucât dosarele de atribuire depuse de aceste persoane nu mai fac obiectul Regulamentului aprobat prin H.C.L. 337/24.06.2021, conform dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), aceste dosare vor fi soluţionate direct de către Serviciul Reparaţii Străzi, Siguranţa circulaţiei, Semaforizare din cadrul Primăriei Municipiului Galaţi.

Situaţiile prezentate mai sus nu sunt cumulative şi vor fi verificate de Comisia de atribuire a locurilor de parcare în parcările de domiciliu/reşedinţă din municipiul Galaţi.

Manualul de utilizare a aplicaţiei informatice în vederea rezervării, tutorialul şi arondarea imobilelor se pot accesa şi consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secţiunea Servicii electronice/Parcări de reşedinţă, informează Biroul de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

VEZI CALENDARUL aferent, în Galeria de imagini de mai jos!

Mai multe din această categorie:

Lasă un comentariu