Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Galaţi anunţă că pe lista locurilor de muncă vacante aflate în evidenţa instituţiei, combinatul siderurgic Liberty Galaţi caută să angajeze 100 de ucenici. Condiţiile de angajare sunt minimale. Cei interesaţi trebuie să aibă studii minime 10 clase şi nu se cere vechime în muncă. Cele 100 de locuri vacante ca ucenic sunt împărţite astfel: 15 locuri - strungar, 15 locuri - oţelar, 10 locuri - laminator, 15 locuri - furnalist, 20 locuri - lăcătuş şi 25 locuri - electrician.

Publicat în Comunitate

Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de: 1 post de asistent medical principal (PL), specialitatea de laborator; 1 post de asistent medical debutant (PL), specialitatea medicină generală; 0,5 post registrator medical debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- Asistent medical principal (PL), specialitatea laborator – laborator control de calitate a sângelui: diplomă de bacalaureat; diplomă de şcoală sanitară postliceală; certificat de membru OAMGMAMR Galaţi; certificat de grad principal de specialitate; aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de OAMGMAMR, vizat la zi; adeverinţă de participare la concurs – valabilă, eliberată de OAMGMAMR; poliţă asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) a cadrelor medicale şi a farmaciştilor; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; cunoştinţe de operare PC.
- Asistent medical debutant (PL), specialitatea medicină generală – laborator prelucrare sânge: diplomă de bacalaureat; diplomă de şcoală sanitară postliceală; certificat de membru OAMGMAMR Galaţi; aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei, eliberat de OAMGMAMR; adeverinţă de participare la concurs – valabilă, eliberată de OAMGMAMR; poliţă asigurare de răspundere civilă profesională (malpraxis) a cadrelor medicale şi a farmaciştilor; fără vechime în specialitatea postului.
- Registrator medical debutant: diplomă de bacalaureat; curs operare PC; fără vechime în activitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă; 26 octombrie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 48 A, telefon 0336/401.234. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Eveniment

Unitatea Medico-Socială din Găneşti, din judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, de execuţie, vacante, de medic specialist - specialitatea psihiatrie - 3 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul medicină, certificat de medic specialist; fără condiţie de vechime în muncă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 05 octombrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 13 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 15 octombrie 2021, ora 10.00: proba interviu.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Medico-Sociale din Găneşti, nr. 97, comuna Cavadineşti, judeţul Galaţi, telefon 0236/347.679. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Regional
Miercuri, 22 Septembrie 2021 11:56

Angajări la Spitalul TBC Galaţi

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de:
- asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Secţiei pneumologie copii;
- asistent medical de radiologie cu studii postliceale;
- asistent medical generalist cu studii postliceale/superioare în cadrul Dispensarului T.B.C. Tecuci;
- registrator medical;
- îngrijitoare – Secţie pneumologie II;
- infirmieră – Secţia pneumologie II;
- muncitor necalificat – cu activitate în Blocul alimentar;
- muncitor necalificat – întreţinere spaţii verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
Asistent medical generalist:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de Studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
- minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist;
- cunoştinţe operare PC;
- diplomă de bacalaureat.

Asistent medical radiologie:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea radiologie;
- diplomă de bacalaureat;
- minimum 2 ani vechime ca asistent de radiologie;
- cunoştinţe operare PC.

Registrator medical:
- diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
- minimum 2 ani vechime în activitatea de registrator medical;
- cunoştinţe operare PC.

Îngrijitoare:
- şcoală generală;
- fără vechime.

Infirmieră:
- şcoală generală;
- 6 luni vechime în activitatea de infirmier;
- curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R., curs de infirmiere organizat de furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de resurse umane şi certificare.

Muncitor necalificat, bloc alimentar:
- şcoală generală;
- fără vechime.

Muncitor necalificat – întreţinere spaţii verzi:
- şcoală generală/studii medii/şcoală profesională;
- experienţa în folosirea utilajelor şi tehnologiilor specifice constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 04 octombrie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
- 14 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
- data şi ora interviului şi/sau a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117, telefon: 0236/460.712, interior 210. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Eveniment

Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:
- Muncitor calificat (mecanic auto) - 3 posturi;
- Muncitor calificat (tractorist) - 3 posturi;
- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj - 10 posturi;
- Muncitor necalificat (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare) - 1 post;
- Muncitor necalificat (lucrător pentru salubrizare) - 30 posturi.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, acte necesare etc., se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0236/411.197 - int. 205/206.

Publicat în Comunitate

Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:
- Muncitor calificat (mecanic auto) - 3 posturi;
- Muncitor calificat (tractorist) - 3 posturi;
- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj - 10 posturi;
- Muncitor necalificat (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare) - 1 post;
- Muncitor necalificat (lucrător pentru salubrizare) - 30 posturi.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, acte necesare etc., se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0236/411.197 - int. 205/206.

Publicat în De interes public

Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:
- Muncitor calificat (mecanic auto) - 3 posturi;
- Muncitor calificat (tractorist) - 3 posturi;
- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj - 10 posturi;
- Muncitor necalificat (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare) - 1 post;
- Muncitor necalificat (lucrător pentru salubrizare) - 30 posturi.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, acte necesare etc., se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0236/411.197 - int. 205/206.

Publicat în Comunitate

Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:
- Muncitor calificat (mecanic auto) - 3 posturi;
- Muncitor calificat (tractorist) - 3 posturi;
- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj - 10 posturi;
- Muncitor necalificat (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare) - 1 post;
- Muncitor necalificat (lucrător pentru salubrizare) - 30 posturi.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, acte necesare etc., se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0236/411.197 - int. 205/206.

Publicat în Comunitate

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de:

- 3 posturi registrator medical debutant/registrator medical/registrator medical principal cu diplomă de bacalaureat, curs operator PC:
Secţia clinică pediatrie III – 1.
Laboratorul clinic radiologie şi imagistică medicală – 1.
Laboratorul recuperare medicină fizică şi balneologie – 1.

- 10 posturi îngrijitoare cu studii generale, fără vechime în muncă:
Secţia clinică pediatrie I – 2.
Secţia clinică pediatrie III – 2.
Secţia clinică A.T.I. – 1.
Laboratorul recuperare medicină fizică şi balneologie – 2.
Compartimentul O.R.L. – 1.
Centrul de sănătate mintală – 1.
Secţia Recuperare Neuropsihomotorie – 1.

- 1 post şofer II în cadrul Serviciului Aprovizionare, Transport şi Administrativ, studii generale/medii, permis conducere categoriile B şi C, minimum 10 ani vechime ca şofer.

- 2 posturi muncitor calificat II – lăcătuş mecanic în cadrul Serviciului aprovizionare, transport şi administrativ – Staţie de oxigen, studii generale/medii, diplomă de calificare, minimum 6 ani vechime în meserie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

- 18 august 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

- 25 august 2021, ora 08.30 – proba scrisă;

- 31 august 2021, ora 08.30 – proba practică/interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” din Galaţi, str. Gheorghe Asachi, nr. 2,  judeţul Galaţi, dar şi pe site-ul unităţii - www.spcopgalati.ro, telefon 0236/469.100, interior 134, email: runosspcopiigl@gmail.com. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Știrea zilei

Zona Caraibelor şi Asia vor fi destinaţiile "vedetă" de vacanţă în anul 2016 pentru românii cu venituri medii, în timp ce turiştii cu venituri mari vor prefera destinaţiile din Oceanul Indian, precum Mauritius, Seychelles şi Maldive, a declarat pentru AGERPRES, Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic.

"Din semnalele primite din piaţă, turiştii cu venituri medii se vor orienta spre destinaţii exotice din zona Caraibelor, în special Republica Dominicană, Cuba, Mexic sau către destinaţii din Asia, precum Bali, Singapore, Cambodgia. Tour-operatorii români au deja parteneri de încredere locali, au personal pregătit să primească şi să asiste turiştii români care călătoresc în acele destinaţii şi preţul pachetelor este comparabil cu un sejur în Turcia sau Spania, la 5 stele all-inclusive. În ceea ce priveşte turiştii cu venituri mari, intuiesc că vor prefera destinaţii din Oceanul Indian, precum Mauritius, Seychelles şi Maldive", a spus Răzvan Pascu.

Pentru turiştii cu venituri medii şi mari vacanţa de vară nu este, în mod obligatoriu, principala vacanţă din an. Aceştia aleg să îşi programeze vacanţe şi în timpul iernii europene, îndreptându-se, conform lui Răzvan Pascu, spre ţările calde din zona Asiei de Sud-Est, Thailanda, Cambodgia, Indonezia.

Cei care vor să descopere preţurile acestor vacanţe o pot face, în perioada 12-15 noiembrie, la ediţia de toamnă a Târgul de Turism al României organizat de Romexpo, în Capitală.

"Ca in fiecare an, presiunea cea mai mare va rămâne pe vacanţele de vară şi, în special, pe capetele de sezon când tour-operatorii vor avea vacanţe la preţuri foarte mici. Pentru marea majoritate a turiştilor români destinaţiile-vedetă rămân Grecia, Turcia, Bulgaria şi litoralul Spaniei. Personal, nu recomand Egiptul şi ţările din nordul Africii", spune Răzvan Pascu.

În ceea ce priveşte sărbătorile de iarnă, acestea sunt, în mod tradiţional, petrecute în familie, fie acasă, fie într-o pensiune din România.

"Încă sunt destul de puţini români care vor să petreacă Revelionul în afara ţării şi printre aceştia, din experienţa mea, se remarcă două direcţii. Cei care aleg să petreacă noaptea dintre ani pe pârtiile din Austria sau Bulgaria şi cei care aleg sa sărbătorească Anul Nou în ţările calde, în special în Thailanda, Cambodgia, Vietnam. Despre oferte speciale la companii aeriene nu mai poate fi cazul pentru Anul Nou, întrucât zborurile în perioada sărbătorilor sunt deja pline, iar preţul biletului de avion este ridicat. Oferte bune mai pot fi găsite doar la agenţiile de turism care au avut blocat un anumit numar de bilete de avion, la un preţ foarte bun şi încă nu au închis grupurile", apreciază Răzvan Pascu.

Cea mai mare parte a românilor se documentează pentru alegerea vacanţei online, solicită preţuri, opţiuni de cazare, servicii suplimentare, iar tranzacţia este încheiată direct în agenţie. 

Publicat în National
Pagina 1 din 2