În perioada 5 iulie - 20 iulie 2021 se desfăşoară Concursul de Admitere pentru anul universitar 2021-2022 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Astfel, a fost creată Platforma de înscriere ONLINE, disponibilă la adresa www.admitere.ugal.ro, secţiunea Înscrieri online, care este activă de la începutul acestei săptămâni, informează Universitatea, care menţionează că înscrierile fizice vor începe de luni, 12 iulie, la centrele din cadrul Universităţii şi a facultăţilor.

Oferta Universităţii de anul acesta este de 1.540 de locuri bugetate la licenţă şi 1.870 de locuri la taxă, după cum urmează:
- Facultatea de Inginerie: 150 locuri la buget/344 locuri la taxă;
- Facultatea de Arhitectură Navală: 85 de locuri la buget/10 locuri la taxă;
- Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor: 64 de locuri la buget/185 de locuri la taxă;
- Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică: 203 locuri la buget/59 de locuri la taxă;
- Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport: 100 de locuri la buget/197 de locuri la taxă;
- Facultatea de Litere: 95 de locuri la buget/249 de locuri la taxă;
- Facultatea de Ştiinţe şi Mediu: 60 de locuri la buget/60 de locuri la taxă;
- Facultatea de Istorie: 100 de locuri la buget/142 de locuri la taxă;
- Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila: 103 locuri la buget/121 de locuri la taxă;
- Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor: 197 de locuri la buget/274 de locuri la taxă;
- Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice: 90 de locuri la buget/104 locuri la taxă;
- Facultatea de Medicină şi Farmacie: 263 de locuri la buget/153 de locuri la taxă;
- Facultatea de Arte: 30 de locuri la buget/31 de locuri la taxă.

În premieră, anul acesta, au fost prevăzute locuri speciale pentru absolvenţi cu diplomă de bacalaureat proveniţi din sistemul de protecţie socială (10) şi pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural (44). Aceştia din urmă, vor primi, dacă optează pentru una din cele 14 facultăţi de la UDJG, un kit al studentului, care conţine un rucsac, rechizite şi, foarte important, un laptop, precizează Universitatea.

Publicat în Comunitate

Conducerea Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi, deşi iniţial nu a recunoscut cu subiect şi predicat că a pus mai mulţi şefi decât prevede Carta Universităţii, iată că îşi recunoaşte greşeala publicând pe site-ul propriu propuneri pentru completarea şi actualizarea acestui document.

Modificările vin ca urmare a articolului nostru „Carta Universităţii „Dunărea de Jos“ călcată în picioare de conducerea instituţiei“, în care Monitorul de Galaţi a semnalat faptul că numărul prodecanilor a crescut semnificativ la o parte dintre facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi fără a respecta prevederile Cartei Universităţii, art. 55, alin (1) care prevede ca „Numărul prodecanilor din facultate se stabileşte proporţional cu numărul studenţilor şcolarizaţi la toate formele de învăţământ şi la toate ciclurile de studii. Se constituie un post de prodecan la cca. 1.000 de studenţi“.

Cu toate acestea, Universitatea „Dunărea de Jos“ are prodecani atât câţi doreşte conducerea, unii dintre ei fiind numiţi pe orice alte criterii în afară de meritocraţie, adică nici mai mult, nici mai puţin decât 10 prodecani în plus.

Ce modificări sunt propuse

Printre alte modificări care vizează conformarea activităţii cu dispoziţiile adoptate prin legislaţia naţională şi europenă în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi cu legislaţia actualizată, se remarcă schimbările care permit Universităţii să aibă un număr mare de prorectori şi prodecani.

Astfel, dacă până acum numărul prodecanilor din facultate se stabilea proporţional cu numărul studenţilor şcolarizaţi la toate formele de învăţământ şi la toate ciclurile de studii, constituindu-se un post de prodecan la 1.000 de studenţi, modificările prevăd constituirea unui post de prodecan la cca. 300 de studenţi.

La fel se întâmplă şi în cazul prorectorilor, dacă până acum se crea un post de prorector la 3.000 studenţi, acum se va constitui un post de prorector la 2.000 de studenţi.

Aceste modificări vor permite dublarea şi chiar triplarea posturilor de conducere din universitatea de stat gălăţeană, posturi salarizate cu peste 10.000 lei/lună. În prezent, Universitatea are 12.330 de studenţi, 6 prorectori (2 în plus), 14 decani şi 25 de prodecani (10 în plus). După modificarea Cartei, numărul de prodecani poate ajunge la 40.

Publicat în Știrea zilei

Numărul prodecanilor a crescut semnificativ la o parte dintre facultăţile Universităţii „Dunărea de Jos“ Galaţi fără a respecta prevederile Cartei Universităţii care se pare că nu mai este cartea de "căpătâi" a comunităţii universitare. Numărul de directori de departamente este de asemenea din ce în ce mai mare, astfel că la nivelul unor facultăţi există o mulţime de funcţii de conducere, chiar dacă numărul de studenţi nu justifică acest lucru.

Având în vedere că salariul de bază al unui prodecan sau al unui director de departament porneşte de la minim 10.037 de lei, la care se adaugă sporuri, indemnizaţii, gradaţii şi sume pentru activităţi de cercetare, iar Universitatea „Dunărea de Jos“ este o instituţie de învăţământ de stat, care se finanţează din bani publici, atunci nu poţi să nu te revolţi când vezi cum se înmulţesc funcţiile de conducere plătite cu salarii imense din banii contribuabililor.

Ce este Carta Universităţii şi ce prevede

După cum se arată chiar în documentul citat, „Carta este documentul care stabileşte misiunea Universităţii, principiile academice, obiectivele, structura şi organizarea acesteia. (...) Carta este elaborată în concordanţă cu Constituţia României şi legislaţia în vigoare“. În plus, la art. 30 se arată: „Membrii comunităţii universitare sunt obligaţi să respecte CARTA şi regulamentele Universităţii“.

Dar se pare că forurile de conducere ale universităţii gălăţene citează şi respectă prevederile Cartei doar când le convine, căci în privinţa numărului de prodecani, obligativitatea respectării Cartei nu se mai aplică, deoarece, potrivit art. 55, alin (1) „Numărul prodecanilor din facultate se stabileşte proporţional cu numărul studenţilor şcolarizaţi la toate formele de învăţământ şi la toate ciclurile de studii. Se constituie un post de prodecan la cca. 1.000 de studenţi“. Cu toate acestea, Universitatea „Dunărea de Jos“ are prodecani atât câţi doreşte conducerea, unii dintre ei fiind numiţi pe orice alte criterii în afară de meritocraţie.

Câţi prodecani sunt în plus

Potrivit informaţiilor obţinute de la Biroul de Presă al Universităţii „Dunărea de Jos“, vă prezentăm facultăţile, numărul de studenţi şi numărul prodecanilor. Se poate observa că la jumătate din numărul facultăţilor (exact la facultăţile cu "greutate") sunt mai mulţi prodecani faţă de prevederile Cartei Universităţii care prevede un post de prodecan la 1.000 de studenţi. Astfel:

- Facultatea de Medicină şi Farmacie - 2.202 studenţi - 4 prodecani (2 în plus);

- Facultatea Transfrontalieră - 1.593 de studenţi - 3 prodecani (cel puţin cu 1 în plus);

- Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - 1.320 de studenţi - 3 prodecani (2 în plus);

- Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică - 1.216 studenţi - 3 prodecani (2 în plus);

- Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport - 1.073 de studenţi - 2 prodecani (1 în plus);

- Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice - 1.017 studenţi - 2 prodecani (1 în plus);

- Facultatea de Inginerie - 947 de studenţi - 2 prodecani (1 în plus);

- Facultatea de Litere - 612 studenţi - 1 prodecan;

- Facultatea de Arhitectură Navală - 488 de studenţi - 1 prodecan;

- Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila - 475 de studenţi - 1 prodecan;

- Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor - 450 de studenţi - 1 prodecan;

- Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie - 447 de studenţi - 1 prodecan;

- Facultatea de Ştiinţe şi Mediu - 328 de studenţi - 1 prodecan;

- Facultatea de Arte - 162 de studenţi - nu are prodecan.

TOTAL = 12.330 de studenţi,  25 de prodecani (10 în plus), adică un prodecan la aproximativ 500 de studenţi. Pentru cele 10 funcţii de prodecan în plus, universitatea gălăţeană plăteşte în total salarii de bază cu mult peste 100.000 de lei în fiecare lună.

Cu statut de funcţie de conducere sunt şi directorii de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, care de asemenea îngroaşă rândurile funcţiilor de conducere, căci la fiecare facultate sunt între 1 şi 6 departamente, fiecare cu directorul lui. De exemplu, la Facultatea de Medicină şi Farmacie, la 2.202 studenţi sunt 4 prodecani (2 în plus), 1 decan şi 6 departamente cu directorii aferenţi, iar la Facultatea de Inginerie - 947 de studenţi - 2 prodecani (1 în plus) şi 5 departamente.

Punctul de vedere al conducerii Universităţii nu aduce aminte şi de CARTA UNIVERSITĂŢII

Am solicitat un punct de vedere al conducerii Universităţii „Dunărea de Jos“ cu privire la motivele care au stat la baza hotărârii de a suplimenta numărul de prodecani la unele facultăţi din cadrul Universităţii (exemple: Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea Transfrontalieră etc.), în condiţiile în care Carta Universităţii prevede la art 55. alin. 1 că „numărul prodecanilor din facultate se stabileşte proporţional cu numărul studenţilor şcolarizaţi la toate formele de învăţământ şi la toate ciclurile de studii. Se constituie un post de prodecan la cca. 1.000 de studenţi“.

În răspunsul semnat de rectorul Lucian Puiu Georgescu se face referire la toate legile posibile în care se subliniază autonomia universitară, dar nu se pomeneşte nici măcar pe departe de Carta Universităţii, precizând că aşa a hotărât Senatul Universităţii la solicitarea decanilor facultăţilor. „Astfel, în concordanţă cu principiul autonomiei universitare şi a Metodologiei interne de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul facultăţilor şi Universităţii 2015-2016, numărul posturilor de prodecani a fost hotărât de către Senatul universitar, la solicitarea facultăţilor, în raportare la necesităţile generate de misiunea învăţământului superior de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate (...)“, se arată în răspunsul transmis redacţiei noastre.

Despre nerespectarea Cartei Universităţii, nicio vorbă şi nici despre faptul că numărul studenţilor se împuţinează de la an la an, iar funcţiile de conducere se înmulţesc tot de la an la an.

Publicat în Știrea zilei
În holul Facultăţii de mecanică din cadrul Universităţii Dunărea de Jos are loc până vineri o inedită expoziţie cu vanzare. Este vorba de o expoziţie alcătuită din 17 brazi de Crăciun neconvenţionali, creaţii ale studenţilor Facultăţii de inginerie din cadrul Universităţii Dunărea de Jos realizate din materiale pe care în mod normal nu le-ai asocia cu aşa ceva. Aşa au apărut brazi din linguriţe din plastic, brazi din surcele, din peturi, din staniol, hârtie, ţevi, cutii, cărţi şi, nu în ultimul rând, din pahare pentru cafea sau bere. Unii dintre brăduţi au primit şi un nume. De exemplu, un brad ce seamănă cu un bust de femeie, făcut din catifea roşie şi cu o fustă din cetină de brad, numit „Ecaterina în căutarea iubirii”, surprinde prin graţie. Alt brad, făcut din ţevi de fier ce aduce chiar a turn sau alembic stilizat, se numeşte „Hafaistos”. Creatorii lui speră să scoată şi 2.500 de lei pe el. 17 echipe de studenţi, coordonaţi de câte un profesor, au muncit pentru a creat inediţii brazi. Acum sunt scoşi la vânzare iar banii vor ajunge la Mirel Lăscan, un student în anul III care este în scaunul cu rotile după ce a fost rănit într-un accident de circulaţie.  „Este o expoziţie inedită, de brazi neconvenţionali. Scopul era încă de la început de a dona aceşti brazi pentru creşe sau grădiniţe, dar între timp unul dintre studenţii noştri a avut un accident iar colegii, 17 echipe, 68 de studenţi, s-au mobilizat, au fost foarte creative şi au produs aceste creaţii pe care le vom licita şi deja sunt brazi vânduţi. Este o firmă de proiectare din oraş care a dat 1.500 de euro pe un brad. S-au mai vândut doi brazi, unul cu 1.000 de lei şi unul cu 1.500 lei“, a spus Cătălin Fetecău, decan la Facultatea de Inginerie Galaţi. Mirel Lăscan, cel pentru care se face expoziţia, este evident încântat: „Îmi plac toţi brazii, nu ştiu care mai mult. Mă vor ajuta foarte mult pentru recuperare şi tratament aceste sume”, a spus Mirel Lăscan. 
Publicat în Comunitate

Luni seara, în holul Universităţii „Dunărea de Jos”, copiii, tinerii şi iubitorii de artă ai Galaţiului au dat o lecţie de solidaritate în primul rând aleşilor locali. Este vorba despre un eveniment caritabil organizat de Asociaţia Tinerii şi Viitorul, acţiune de vânzare pe bază de licitaţie a mai multor obiecte de artă - picturi realizate de artişti în devenire dar şi artişti consacraţi, cărţi sau bijuterii hand-made donate de diverşi gălăţeni cu suflet mare. Potrivit Ştefaniei Cojocaru, preşedinta ONG-ului organizator al evenimentului, banii astfel strânşi vor fi viraţi Asociaţiei Crucea Roşie, care va direcţiona fondurile către victimele incediului din Colectiv. Din păcate, însă, deşi voluntarii ONG-ului spun că au lăsat invitaţii tuturor aleşilor locali şi judeţeni, dar şi prefectului sau altor figuri publice din Galaţi, la licitaţia de luni nu a venit nici măcar unul dintre aceştia. Însă dezamăgirea creată de absenţa acestora a fost repede uitată, căci cei prezenţi - elevi, studenţi la Arte sau doar iubitori de frumos - au reacţionat aşa cum i-a invitat şi sloganul acţiunii - “Intră în COLECTIVul cărora le pasă”.

"Pictura aceasta, intitulată Captiv, este realizată de o elevă a Liceului Al. Ioan Cuza şi este  doar unul din zecile de obiecte de artă scoase la licitaţia caritabilă. Este un titlu sugestiv, la fel cu pictura în sine, căci cred că noi toţi ne simţim captivi atunci când vrem să ajutăm şi nu putem. Iar noi asta şi vrem - să dăm şansa gălăţenilor să ajute, să nu mai fie captivi", a spus Alexandra Stoian, vicepreşedinte a asociaţiei Tinerii şi Viitorul, prezentând o pictură ce reprezenta imaginea unei persoane cuprinsă parcă de flăcări.

Iniţiativa a fost apreciată şi de iubitorii de artă veniţi la licitaţie: "Este o iniţiativă care are mai multe rezultate, nu doar ajutorarea celor de la olectiv, ci şi o strângere a noastră, a colectivităţii din Galaţi, este o ocazie să ne cunoaştem", a spus Luiza Florea. 

Colectivitatea din Galaţi nu a dezamăgit, în special tinerii artişti plastici care s-au mobilizat pentru a aduce la licitaţie cele mai bune creaţii, aşa cum este cazul Ecaterinei Sandu, de 13 ani (foto 2), de la scoala 24, care a pictat în weekend două tablouri pentru acest eveniment: "M-am gândit ce ar vrea să vadă sau la ce ar vrea să se gândească cei din Colectiv. În nici un caz la foc, aşa că am pictat două lucrări - una a unui copac şi cealaltă cu marea... M-am gândit la victimele din Colectiv şi sper să lupte pentru a se face bine". 

Mesaje de susţinere pentru victiemle incendiului din Colectiv au avut şi elevii Şcolii 26 din Galaţi, care au participat la licitaţia caritabilă fiecare cu câte o sumă modică dar care, totuşi, a făcut diferenţa: "Mă numesc Mirosalav Marta, am 13 ani, am vrut să vin aici pentru că este o idee foarte bună să ajutăm cât putem, să demonstrăm că suntem solidari. Donaţiile noastre sunt mici, dar sperăm să folosească”. „Mă cheamă Claudia Andronic, am 12 ani şi am venit să donez o mică sumă de bani pentru cei din Colectiv. Le urez însănătoşire grabnică, să fie fericiţi şi bucuroşi şi să treacă totul mai repede". 

Piesele care nu au fost adjudicate la licitaţia de luni seară vor rămâne toată săptămâna în holul universităţii Dunărea de Jos, iar cei interesaţi să le cumpere pot lua legătura cu organizatorul evenimentului caritabil, asociaţia “Tinerii şi Viitorul”.

Publicat în Știrea zilei

Pentru al doilea an consecutiv, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi organizează o a treia sesiune de admitere (după cea din vară şi din toamnă), în speranţa că îşi va ocupa toate locurile bugetare disponibile rămase libere, la trei din facultăţi - Facultatea de Inginerie (40 de locuri la buget), Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (43 de locuri la buget) şi Agronomie Brăila (15 locuri). Numărul de locuri nu a fost făcut public oficial, conducerea universităţii estimând că acest număr s-ar putea modifica pe ultima sută de metri, însă pentru lămurirea tinerilor absolvenţi am considerat oportună prezentarea cifrelor, măcar pentru o estimare a şanselor fiecăruia. Înscrierile la cele trei facultăţi se fac de luni, 21 septembrie (între orele 8.00-15.00) până marţi, 22 septembrie (până la ora 13.00), astfel: pentru primele două facultăţi, în Corpul D, pe strada Domnească nr.111, la parter, iar pentru Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila, la sala de lectură de la sediul din strada Calea Călăraşilor nr. 29. Faţă de alte sesiuni de înscriere, de această dată, candidaţii au obligaţia să prezinte diploma de bacalaureat în original şi nu au posibilitatea să se înscrie la mai multe facultăţi, ci doar la una din cele trei. Admiterea se va face, ca şi la celelte două admiteri, pe bază de concurs, programat pentru marţi, 22 septembrie, începând cu ora 17.00, accesul candidaţilor în sală fiind permis începând cu ora 16.00.

 

Facultăţi fără căutare, specializări desfiinţate

 

Aşa cum precizam, deşi numărul de locuri disponibile nu a fost comunicat oficial de conducerea universităţii, cele 98 de locuri (40+43+15) sunt mai multe decât cele rămase neocupate anul trecut – 80 de locuri la cinci facultăţi (Facultatea de Inginerie din Galaţi, Facultatea de Inginerie din Brăila, Facultatea de Ştiinţe şi Ingineria Alimentelor, Facultatea de Ştiinţe şi Mediu şi Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie).

Iar dacă am merge cu comparaţiile şi mai în profunzime, am putea observa că facultăţile şi specializările care nu au avut, în 2014, căutare printre absolvenţi sunt exact cele desfiinţate sau “intrate în conservare” în acest an. Potrivit declaraţiilor făcute la începutul lunii de reprezentanţii Universităţii, după admiterea din vară, specializările la care s-au prezentat doar trei-patru studenţi au fost desfiinţate, fiind vorba de patru programe de studii, din care două de la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor (biotehnologii şi mediu), unul de la Facultatea de Istorie, filosofie-teologie (filosofie) şi unul de la Facultatea de Teologie - “teologie ortodoxă didactică”.

 

Ingineria nu se caută pentru că nu sunt locuri de muncă

 

Organizarea celei de-a treia sesiuni de admitere nu este un semnal bun pentru cele trei facultăţi, căci acestea au rămas cu locuri libere pentru că ele nu mai reprezintă şcoli interesante pentru absolvenţii de liceu. Unul din motive ar fi legat de lipsa locurilor de muncă pentru specializările care se predau la aceste facultăţi şi vorbim în principal de Facultatea de Inginerie care are acum libere 40 de locuri la buget pentru specializările Inginerie Economică Industrială, Ştiinţa Materialelor şi Ingineria Mediului. Cătălin Fetecău,  decanul Facultăţii de Inginerie, spune că lipsa locurilor de muncă a condus deja la conservarea (un pas spre desfiinţare, dar cu posibilitate de reactivare, în caz de cereri) a două specializări ale facultăţii - Ingineria sudării şi Mecatronică. “În ultimii opt ani am conservat şapte specializări”, spune Cătălin Fetecău care, însă, are speranţe că lucrurile se vor îmbunătăţi printr-o relansare economică a zonei. 

 

Severitatea profesorilor de la Chimie Alimentară alungă tinerii?

   

Paradoxal, o altă facultate care a ajuns să nu mai aibă căutare printre tineri este Chimia Alimentară, care are, în premieră (nefericită), 43 de locuri bugetare libere. Odinioară era o facultate la care se intra cu mare greutate, după o concurenţă acerbă (fiind prima înfiinţată în România şi ulterior, timp de mulţi ani, una din puţinele facultăţi de profil din ţară) dar are acum disponibile 43 de locuri bugetare, semn că tinerii nu mai sunt interesaţi de Chimie Alimentară, în ciuda faptului că facultatea are dotări – laboratoare, staţii pilot de cerecetare etc. – unice în ţară. Lipsa de interes a absolvenţilor pentru această facultate ar putea fi pusă pe seama unei “exigenţe exagerate” a cadrelor didactice de la facultate, a indicat, recent, prorectorul universităţii, Adrian Lungu. Petre Alexe, decanul Facultatăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, nu crede însă că “exigenţa trebuie amendată. Avem performanţa în spate, dar unii s-au speriat a priori de această performanţă”, dar rămâne  un adept al principiului “puţini, dar buni”. Un principiu pe care îl confirmă absolvenţii acestei facultăţi, aşa cum este cazul Iuliei Frăţiman: “Este o facultate grea. Nu există să te treacă pe ochi frumoşi sau eu ştiu ce... Te chinuie până scoate ceva de la tine. Am avut şi colegi care au renunţat pentru că era prea dificil. De pildă, la început am fost pe lista de înscriere 30 şi ceva, dintre care în anul patru am rămas nouă persoane. Însă este o facultate foarte bună, te poţi angaja în multe domenii, de la cercetare în laborator până la farmacie”.  

Publicat în Știrea zilei

Hotărât lucru, după următoarea sesiune de admitere, din toamnă, când se vor scoate la concurs locurile rămase neocupate, la Universitatea Dunărea de Jos trebuie să se producă câteva schimbări semnificative în cadrul facultăţilor cu programe de studiu care nu dau randamentul scontat la lansarea ofertei educaţionale.

"Programele educaţionale în cauză (se pare destul de multe, potrivit evidenţei oficiale - circa 15-20 specializări care au înregistrat în prima sesiune sub 10 candidaţi înscrişi) care nu dau semne că vor atinge masa minimă de studenţi, pentru a realiza randamentul stabilit pentru funcţionare normală, nici după perioada de admitere din toamnă, vor pierde locurile alocate (şi, bineînţeles, finanţările aferente - n.r.)", a declarat prorectorul Adrian Lungu, în ultima conferinţă de presă pe tema admiterii. Candidaţii deja admişi vor fi sunaţi la final şi vor fi repartizaţi, potrivit opţiunilor ulterioare, către celelalte programe de studii alese, iar programele fără studenţi înscrişi nu vor mai fi rulate. Specializările vor exista în continuare dar nu se va ma rula progranul de studi pentru anul întâi. Problemele care apar în aceste cazuri cad în grija profesorilor care susţin aceste programe neatractive, iar aceste probleme ar fi trebuit rezolvate de anul trecut şi până acum să se ia o serie de măsuri: să îşi facă o politică de marketing academic corespunzătoare, să îşi ajusteze relaţia cu studenţii la sală, de exemplu.

După modul în care s-a acţionat anul acesta la Universitatea Dunărea de Jos, în ce priveşte oferta bogată de locuri oferită la admitere şi concurenţa înregistrată, rezultatele păreau mulţumitoare. O primă analiză duce la concluzii care nu mulţumesc, însă. De exemplu, pentru că se ştia că Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice anunţă locurile bugetate la facultate destul de târziu, conducerea universităţii gălăţene a luat măsura, la începutul anului, să promoveze numărul total de locuri disponibile pentru admitere, aprobate după evaluarea ARACIS: 3.950 de locuri. După anunţul MECŞ, s-a scăzut numărul de locuri la buget. Luând în calcul şi o statistică oficială înregistrată în acest an, aşteptările universitarilor gălăţeni nu par să fie confirmate, încă. Astfel, faţă de anul trecut, numărul de absolvenţi care au promovat Bacalaureatul este cu peste o mie de persoane mai mare. Aprecierile generale arată că circa 25% dintre absolvenţi pleacă la universităţile străine sau la cele mai bine cotate în ţară iar alte aproximativ 20 de procente nu vor să continue, pe moment, studiile în sistem universitar. Cu toate acestea, înscrierile la facultate în 2015 trebuia să fie în număr semnificativ mai mare. Cumulând cu rezultatele slabe înregistrate la cele peste 10 programe de studii "neatractive" din ofertă, se pare că anul viitor se vor înregistra probleme privind numărul locurilor scoase la concurs şi, deci, cu finanţările alocate, conform evaluărilor făcute într-o primă fază.

Publicat în Comunitate

Absolvenţii de liceu par să fi dat năvală, anul acesta, pentru a se înscrie la Universitatea "Dunărea de Jos", după cum au apreciat reprezentanţii universităţii gălăţene, după o săptămână de când s-a dat startul primei sesiuni de admitere la Galaţi.

Nu mai puţin de 2.665 de candidaţi înscrişi şi 3.155 de fişe de înscriere au fost înregistrate, conform datelor statistice universitare, având în vedere faptul că absolvenţii de liceu au avut dreptul de a-şi exprima oricâte opţiuni de înscriere au avut în intenţie.

 

Masajul şi construcţia de nave par de interes pentru candidaţii din acest an

 

Pentru prima dată, după foarte mulţi ani, la Universitatea „Dunărea de Jos” s-a înregistrat o concurenţă de peste 3 candidaţi pe loc, şi-a făcut cunoscută surprinderea prorectorul (responsabilul cu Strategii universitare şi dezvoltare instituţională) prof. dr. ing. Adrian Lungu, coordonatorul Comisiei de admitere de anul acesta. „Vedeta” din 2015 se pare că este Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, cu o medie de 3,6 candidaţi pe loc. Specializarea care a „prins” foarte mult este kinetoterapia, cu 5,83 candidaţi pe loc. Un alt loc fruntaş îl ocupă Facultatea de Arhitectură Navală, cu 3,05 candidaţi pe loc. Urmează Facultatea de Medicină şi Farmacie, cu o medie de 2,78 candidaţi pe loc. Trebuie amintit că la ocupanta locului doi cifra este cea reală, în condiţiile în care facultatea concurează cu un singur program de studii. Asta în timp ce „Medicina" are mult mai multe programe depuse, iar cel de „Moaşe" a tras în jos, dacă se poate spune aşa, media generală, pentru că s-au înscris sub 10 persoane pentru această specializare.

 

Facultăţile cu tradiţie la Galaţi se „sting” încet, dar sigur

 

Dacă ar fi să facem un top al înscrierii în prima etapă, pe primul loc s-a aflat „Kinetoterapia" (5,83 candidaţi/loc), pe locul doi „Finanţele” (4,35 candidaţi/loc) iar pe trei „Pedagogia” (4,00 candidaţi/loc). Surprinzător, dar şi îngrijorător pentru reprezentanţii universităţii, pe ultimele locuri s-au clasat, culmea, facultăţile cu tradiţie la Galaţi, „nou” înfiinţata Facultate de inginerie (0,62 candidaţi/loc), dar şi Facultatea de Inginerie şi Ştinţele Mecanice (0,64 candidaţi/loc). Asta în condiţiile în care „Mecanica” a legitimat apariţia învăţământul superior la Galaţi, potrivit aprecierilor universitarilor locali. Supărător este că atractivitatea la această facultate este, pentru al treilea an consecutiv, în scădere maximă în rândul candidaţilor. „Trebuie o analiză serioasă, având în vedere corpul profesional de excepţie, dotările şi nivelul ridicat al pregătirii ştiinţifice de care dispun aceste facultăţi în momentul de faţă”, au punctat reprezentanţii Universităţii. 

Publicat în Eveniment

Începând de luni şi până sâmbătă, 18 iulie, în intervalul orar 9.00-15.00, absolvenţii de bacaluareat se pot înscrie la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, instituţie care şi-a propus ca cifră de şcolarizare nu mai puţin de 3.975 de locuri. Din acestea, locurile la buget sunt 1.908, la taxă – 1.789, iar 263 de locuri sunt destinate studenţilor străini din spaţiul non-UE - locuri CPV (cont propriu valutar). Din locurile de la buget, 17 sunt destinate tinerilor rromi, 10 - tinerilor bursieri din Republica Moldova care au promovat examenul de bacalaureat în România, 5 - tinerilor care au dat bacalaureatul în aceleaşi condiţii, dar nu au bursă. Înscrierile se pot face atât la sediile facultăţilor, cât şi pe platforma de preînscrieri, un avantaj pentru tinerii care vor să facă ceva economii, căci absolvenţii de Bacalaureat care vor să beneficieze de reducerea taxei de înscriere cu 10% (15 lei) pot profita şi se pot preînscrie la una dintre cele 13 facultăţi până sâmbătă, la ora 15.00.

Potrivit Biroului de Comunicare al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, în prima zi de înscrieri au fost 255 de candidaţi, care au depus 282 de fişe (diferenţă care rezultă din faptul că un candidat poate depune fişe la una sau mai multe facultăţi). „Cele mai căutate facultăţi sunt Medicina şi Farmacie (80 candidaţi), Economie şi Administrarea Afacerilor (40) şi Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică (35)”.

Conform declaraţiilor secretarului comisiei de admitere, Vlad Ciprian, conferenţiar la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, „printre avantajele de a opta pentru una din facultăţile Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi avem cele mai mic taxe de şcolarizare din ţară, taxe care nu s-au mai majorat seminificativ în ultimii doi ani, dar şi o regie de cămin, de asemenea, extrem de mică, în comparaţie cu condiţiile de cazare – parchet în cameră, termopane, internet. În plus, s-au înfiinţat un centru de prim ajutor în campus, un centru de consiliere pentru noii veniţi, astfel încât aceştia să se adapteze la viaţa de cămin, de student, să le facem uşoară tranziţia. Nu în ultimul rând trebuie spus că avem condiţii foarte bune de cazare şi pentru perioada înscrierilor şi a probelor, iar cei înscrişi la noi nu mai plătesc cazarea pe perioada examenelor. Mai mult, însoţitorii acestora au o taxă de cazare de 10 lei pe noapte. Aşteptăm cât mai mulţi absolvenţi de bacalaureat să se înscrie”.

Publicat în Eveniment