Miercuri, 22 Septembrie 2021 11:56

Angajări la Spitalul TBC Galaţi

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de:
- asistent medical generalist cu studii postliceale în cadrul Secţiei pneumologie copii;
- asistent medical de radiologie cu studii postliceale;
- asistent medical generalist cu studii postliceale/superioare în cadrul Dispensarului T.B.C. Tecuci;
- registrator medical;
- îngrijitoare – Secţie pneumologie II;
- infirmieră – Secţia pneumologie II;
- muncitor necalificat – cu activitate în Blocul alimentar;
- muncitor necalificat – întreţinere spaţii verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
Asistent medical generalist:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de Studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997;
- minimum 6 luni vechime ca asistent medical generalist;
- cunoştinţe operare PC;
- diplomă de bacalaureat.

Asistent medical radiologie:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 în specialitatea radiologie;
- diplomă de bacalaureat;
- minimum 2 ani vechime ca asistent de radiologie;
- cunoştinţe operare PC.

Registrator medical:
- diplomă de studii medii (cu diplomă de bacalaureat);
- minimum 2 ani vechime în activitatea de registrator medical;
- cunoştinţe operare PC.

Îngrijitoare:
- şcoală generală;
- fără vechime.

Infirmieră:
- şcoală generală;
- 6 luni vechime în activitatea de infirmier;
- curs de infirmiere organizat de O.A.M.G.M.A.M.R., curs de infirmiere organizat de furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de resurse umane şi certificare.

Muncitor necalificat, bloc alimentar:
- şcoală generală;
- fără vechime.

Muncitor necalificat – întreţinere spaţii verzi:
- şcoală generală/studii medii/şcoală profesională;
- experienţa în folosirea utilajelor şi tehnologiilor specifice constituie un avantaj.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 04 octombrie 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
- 14 octombrie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
- data şi ora interviului şi/sau a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare la se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei nr. 117, telefon: 0236/460.712, interior 210. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Eveniment
Miercuri, 11 August 2021 11:05

Posturi vacante la Spitalul TBC Galaţi

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, temporar vacante, după cum urmează: asistent medical generalist grad principal; muncitor calificat electrician; muncitor calificat - bucătar; muncitor necalificat - întreţinere spaţii verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- asistent medical generalist grad principal: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997; minimum 5 ani vechime ca asistent medical generalist; examen pentru obţinerea gradului principal; cunoştinţe operare PC; diplomă de bacalaureat.
- muncitor calificat electrician: acte studii (calificare) pentru exercitarea meseriei de electrician; nivel calificare grad I sau superior acestei categorii şi talon de autorizare A.N.R.E. vizat la zi; minimum 2 ani vechime în meseria de electrician.
- muncitor calificat - bucătar: diplomă de calificare în meseria de bucătar; vechime minimum 3 ani în meseria de bucătar.
- muncitor necalificat - întreţinere spaţii verzi: şcoală generală/studii medii/şcoală profesională; curs întreţinere spaţii verzi; experienţă în folosirea utilajelor şi tehnologiilor specifice constituie un avantaj; minimum 1 an vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 august 2021, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 31 august 2021, ora 09.00: proba scrisă; data şi ora interviului şi/sau a probei practice vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială - https://pneumogalati.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, str. Ştiinţei, nr. 117, telefon: 0236/460.712, interior 210. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Comunitate