Elevii capabili de performanţă din Galaţi îşi pot depune dosarele de candidatură, în perioada 30 septembrie - 08 octombrie 2021, pentru ocuparea unui loc în grupele de performanţă, care îşi vor începe activitatea odată cu încheierea procesului de selecţie.
Elevii pot opta pentru un număr de 14 discipline: Limba română, Lingvistică, Matematică, Informatică, Astronomie, Astrofizică, Robotică, Fizică, Chimie, Istorie, Geografie, Limba engleză, Limba germană şi Dezbateri academice.
Selecţia se realizează după o procedură care a fost deja transmisă şcolilor spre informarea elevilor şi părinţilor.
La apelul adresat de Centrul Judeţean de Excelenţă cadrelor didactice au răspuns pozitiv profesori cu rezultate deosebite în activitatea de pregătire pentru performanţă a elevilor de la Colegiul Naţional ”Vasile Alecsandri”, Colegiul Naţional ”Alexandru Ioan Cuza”, Colegiul Naţional ”Mihail Kogălniceanu”, Colegiul Naţional ”Costache Negri”, Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă”, Şcoala Gimnazială nr. 29, Şcoala Gimnazială nr. 28, Şcoala Gimnazială ”Miron Costin”, Şcoala Gimnazială ”Ştefan cel Mare”, Şcoala Gimnazială nr. 25, Şcoala Gimnazială ”Sf. Grigorie Teologul”, Şcoala Gimnazială nr. 22.
”Procedura operaţională care cuprinde, printre altele, condiţiile generale, modelul cererii de înscreiere şi metodologia de evaluare a candidaturilor au fost înaintate către toate unităţile de învăţământ din judeţul Galaţi. Toţi elevii care au rezultate deosebite la una dintre disciplinele grupelor de performanţă din cadrul Centrului Judeţean de Excelenţă, pot să ne transmită portofoliile cuprinzând cererea de înscriere, copie după certificatul de naştere/carte de identitate, adeverinţa de elev de la şcoala de provenienţă în care să fie specificată şi nota la purtare pe anul şcolar anterior, recomandare din partea unui cadru didactic/diriginte/director, copii după diplomele obţinute de elev la concursurile de profil în ultimii 5 ani şi un acord GDPR semnat de părinte. Selecţia elevilor se va face respectând principiul performanţei, iar ierarhizarea candidaţilor se va face în funcţie de punctajul final obţinut prin metodologia care face parte integrantă din procedura operaţională”, ne-a explicat directorul Centrului Judeţean de Excelenţă Galaţi, Maria Isabela Miron.
Evaluarea portofoliilor şi stabilirea punctajelor finale se va desfăşura în perioada 11 - 15 octombrie 2021.
Dosarele de candidatură se pot trimite către Centrul Judeţean de Excelenţă Galaţi pe adresa de email: excelentagl@gmail.com.

Publicat în Eveniment