Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi, unica structură de reprezentare a elevilor din judeţ, a dat startul recrutărilor pentru posturile din cadrul Biroului de Presă. „Până la data de 18 octombrie 2021, ora 23.59, orice elev cu dorinţă de implicare în domeniul educaţional poate candida pentru una dintre funcţiile vacante de redactor, graphic designer, web developer şi fotograf”, anunţă, prin intermediul unui comunicat de presă, Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi.

„Talentul, spontaneitatea şi dorinţa de implicare în comunitate sunt principalele caracteristici pe care un aspirant la o funcţie în cadrul Biroului de Presă ar trebui să le deţină. Ajută-ne să consolidăm imaginea structurii, iar noi îţi vom oferi un cadru necesar dezvoltării abilităţilor tale de comunicare şi relaţionare”, spune Alexia-Crina Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Galaţi.

Pentru mai multe informaţii referitoare la ce presupune activitatea în cadrul Biroului de Presă, dar şi pentru a aplica pentru unul dintre posturile vacante, accesează link-ul: https://forms.gle/ZJyZPkAvMkHxQftS6.

Publicat în Comunitate

Centrul Militar Judeţean (CMJ) Galaţi informează că Ministerul Apărării Naţionale organizează, începând cu data de 12 iulie, o nouă campanie de recrutare şi selecţie pentru cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar în Armata României pentru cele 775 de locuri disponibile de maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi.

La prezentarea la Biroul informare-recrutare al CMJ Galaţi, cetăţenii interesaţi, cu domiciliul în judeţul Galaţi, vor fi informaţi cu privire la avantajele îndeplinirii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, etapele procesului de recrutare şi selecţie, structurile desemnate să execute selecţia, unitatea sanitară militară unde urmează să susţină examinarea medicală, precum şi unitatea militară sau centrul de instruire în care urmează să execute programul de instruire iniţială, în situaţia în care fac obiectul acestei instruiri, potrivit legii.

De asemenea, candidaţii proveniţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară vor fi consiliaţi în ceea ce priveşte exprimarea opţiunilor, în sensul orientării către funcţiile pentru care aceştia îndeplinesc criteriile specifice referitoare la nivelul studiilor şi corespondenţa specializărilor dobândite în viaţa civilă cu armele/serviciile şi specialităţile militare. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul CMJ Galaţi, situat în municipiul Galaţi, strada Cerealelor, nr. 2, telefon 0236/497.031.

La prezentarea la centrul militar, cetăţenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar vor completa o cerere de înscriere şi vor prezenta următoarele documente:
- actul de identitate, în original şi în copie;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu maxim şase luni înainte de data depunerii;
- acte de studii şi/sau alte documente care atestă alte competenţe dobândite în viaţa civilă, în original şi în copie;
- permisul de conducere valabil, eliberat de către autorităţile române, în original şi în copie, dacă este cazul, pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, în original şi în copie, dacă este cazul, numai pentru cei care deţin calitatea de rezervist.

Odată cu adoptarea  Legii nr. 115/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 468, Partea I, din 05.05.2021, respectiv republicarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviştilor voluntari în Monitorul Oficial al României nr. 603, Partea I, din 17.06.2021, au intrat în vigoare o serie de măsuri care au ca scop creşterea atractivităţii serviciului militar în calitate de rezervist voluntar, dintre care cele mai semnificative sunt:
- creşterea cuantumului remuneraţiei acordate în perioada în care rezerviştii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10% la 30 % din solda de funcţie, la care se adăugă solda gradului deţinut;
- creşterea cuantumului indemnizaţiei de instalare, prin adăugarea la solda de funcţie, a gradaţiilor şi a soldei de comandă, pe lângă solda de grad;
- eliminarea obligaţiei privind restituirea cheltuielilor de recrutare şi selecţie, în situaţia nesemnării/ nefinalizării contractului;
- eliminarea limitărilor privind plecarea rezerviştilor voluntari în străinătate;
- crearea posibilităţii repartizării în funcţie, fără a mai susţine probele de selecţie, a rezerviştilor proveniţi din cadre militare în activitate şi soldaţi/gradaţi profesionişti, în primul an de la trecerea în rezervă, precizează CMJ Galaţi.

Publicat în Comunitate

Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară, prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judeţean Galaţi, activitatea de recrutare a candidaţilor pentru ocuparea celor 1.516 posturi de soldat şi gradat profesionist, pentru seria de formare 2021.

„1. Termenul final de înscriere a candidaţilor la biroul informare recrutare: 28.05.2021.
2. Selecţia candidaţilor înscrişi:
- evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală se vor desfăşura în perioada 24.05 - 25.06.2021;
- examinarea medicală se va efectua în perioada 27.05 - 30.06.2021;
- examinarea medicală specifică şi/ sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale se vor efectua în perioada 05 - 16.07.2021.
3. Termenul final de întocmire a dosarelor de candidat: 23.07.2021.
4. Repartizarea pe unităţi, arme/ servicii/ specialităţi militare a candidaţilor declaraţi «Admis» la selecţie: 09 - 10.08.2021.
5. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/ unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care nu au stagiul militar satisfăcut: 23.08.2021.
6. Termenul de prezentare la centrele de instrucţie/ unităţile de instruire a candidaţilor repartizaţi, care au stagiul militar satisfăcut: 27.09.2021“, potrivit CMJ Galaţi.

Totodată, CMJ Galaţi precizează că se primesc candidaţi absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu, în condiţiile prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare (10 clase) şi care au vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire. Lista posturilor pentru care se organizează concurs, precum şi criteriile specifice de recrutare şi selecţie pentru fiecare armă/ serviciu/ specialitate militară pot fi consultate la sediul biroului informare-recrutare. Pentru înscriere, în vederea parcurgerii procesului de selecţie şi repartizare, candidaţii trebuie să contacteze Biroul informare-recrutare din cadrul Centrului militar judeţean Galaţi, telefon 0236.497.031.

Publicat în Eveniment