Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi vine în sprijinul contribuabililor, în vederea conformării voluntare la declararea şi plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat general consolidat, şi informează despre obligaţia persoanelor fizice care realizează venituri din meditaţii de a se înregistra fiscal şi de a declara veniturile realizate.
Veniturile din meditaţii se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente, fiind reglementate de prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Astfel, persoanele care realizează venituri din meditaţii au obligaţia de a depune la organul fiscal Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212), în termen de 30 de zile de la data începerii activităţii, în vederea declarării veniturilor estimate (definitivarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii, datorate în condiţiile legii, funcţie de situaţia fiscală concretă, se realizează în anul fiscal următor, până la termenul limită de depunere a declaraţiei).
Pentru a beneficia de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, contribuabilii au la dispoziţie Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60.
„Asigurăm cadrele didactice de tot sprijinul şi disponibilitatea noastră în a oferi informaţii şi îndrumare de specialitate, pentru conformare voluntară la declararea şi achitarea obligaţiilor fiscale, având în vedere puterea exemplului şi rolul acestora de îndrumători/formatori ai generaţiilor viitoare”, a declarat, prin intermediul unui comunicat de presă, şeful AJFP Galaţi, Mioara Daniela Carp.

Publicat în Comunitate

Începutul acestui an şcolar este deosebit. Este al treilea an şcolar în care sistemul de învăţământ se confruntă cu provocări unice, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Totodată, acesta este un motiv întemeiat să ne reamintim de importanţa învăţământului.
Se ştie că educaţia nu înseamnă doar un bagaj de cunoştinţe, ci stă la baza dezvoltării intelectuale şi morale a generaţiilor viitoare.
Asigurarea unui învăţământ performant ar trebui să fie principala datorie pe care trebuie să ne-o asumăm cu toţii: autorităţi centrale şi autorităţi locale, cadre didactice şi părinţi.
Provocările cu care se confruntă sistemul educaţional, în contextul pandemiei, sunt din ce în ce mai mari. Eforturile susţinute ale elevilor, profesorilor şi părinţilor pentru a menţine calitatea actului educaţional nu mai sunt suficiente.
Odată cu cerinţele desfăşurării cursurilor online a apărut şi necesitatea de a se pune accent şi pe perfecţionarea profesorilor şi adaptarea elevilor la noile metode de învăţare. Asta înseamnă că statul trebuie să asigure dotarea cu echipamentele şi dispozitivele electronice necesare desfăşurării orelor online.
Şcoala nu trebuie să fie văzută doar ca o obligaţie, ci sistemul educaţional trebuie să dea şanse egale fiecărui copil, indiferent dacă provine din mediul urban sau dintr-o comună îndepărtată.
Nu în ultimul rând, sunt necesare investiţiile care să rezolve problemele logistice, dar numai atunci când banii sunt cheltuiţi eficient, în folosul elevilor şi asta înseamnă inclusiv alocarea de fonduri pentru remunerarea corectă a corpului profesoral.
De aceea, şcoala românească are nevoie de factori de răspundere care să dea importanţă calităţii în învăţământ.
La acest început de an şcolar, mai mult ca niciodată, în primul rând le doresc mult succes elevilor. Colegilor mei profesori le spun că, în pofida neajunsurilor actuale din sistem, trebuie să fie în continuare puternici şi dedicaţi, aşa cum îi ştiu, iar părinţilor vreau să le doresc să rămână încrezători şi să fie exemple demne de urmat de către propii lor copii.
Vă doresc tuturor un an şcolar liniştit, cu multe realizări!

Publicat în Politica

Sindicatele FSLI şi FSE Spiru Haret au depus la Ministerul Muncii, miercuri, 14 iulie 2021, o plângere prin care reclamă ordinul ministrului Educaţiei nr. 4050 din 29.06.2021. Reprezentanţii profesorilor susţin că prevederile încalcă Codul Muncii, Legea 31/2020. Reacţia acestora vine după ce au fost modificate regulile pentru concediile de odihnă ale cadrelor didactice în plină perioadă de vacanţă. Astfel, există riscul ca profesorilor să li se plătească banii de concediu după începerea anului şcolar 2021-2022, se arată în plângerea oficială depusă la Ministerul Muncii, obţinută de Edupedu.ro.
În plângere este trecut şi articolul prin care indemnizaţia de concediu nu se mai acordă cu 5 zile înaintea plecării în vacanţă, ci doar după o cerere făcută cu 30 de zile înainte. Este vorba despre Art. 8, alineatul 3. Sindicatele susţin că dispoziţiile încalcă articolul 150, alineatul trei din Codul Muncii „care instituie obligaţia angajatorului de a acorda indemnizaţie de concediu cu cinci zile înainte de începerea acestuia şi care nu condiţionează acordarea dreptului respectiv de depunerea unei cereri de către angajat“.
Mai mult, având în vedere data intrării în vigoare a acestor norme metodologice (după începerea vacanţei şcolare şi intrarea în concediu de odihnă a salariaţilor cărora le sunt aplicabile normele), nu este instituită vreo normă derogatorie pentru anul şcolar în curs. „Nu trebuie uitat că cele mai multe cadre didactice sunt deja în concediu de odihnă, astfel că acest alineat este inaplicabil. Totodată, există riscul ca, în raport cu aceste prevederi, să li se plătească profesorilor indemnizaţia de concediu după începerea anului şcolar 2021-2022, situaţie de neacceptat“, se spune în comunicat.

Publicat în Economie

Deşi elevii au câştigat dreptul de a oferi feedback semestrial anonim profesorilor lor, acest lucru s-a întâmplat foarte rar în unităţile de învăţământ, atrage atenţia Consiliul Judeţean al Elevilor Galaţi prin intermediul unui comunicat de presă.
„La începutul lunii iunie, ministrul Educaţiei a semnat ordinul pentru aprobarea metodologiei de acordare a feedbackului semestrial, menită să faciliteze dialoguri reale în sălile de la clasă, cu privire la calitatea actului educaţional, aşa cum este el perceput de elevi. După încheierea situaţiei şcolare, profesorii diriginţi vor notifica elevii cu privire la perioada în care vor oferi feedback. Ulterior, beneficiarii direcţi ai educaţiei vor completa un formular anonim (în format fizic sau online), care va cuprinde itemi referitori la încurajarea, de către profesor, a participării elevilor la oră, utilizarea tehnologiei digitale în cadrul orelor de curs, ritmul de parcurge al materiei şi atmosfera generală din cadrul unei ore. Răspunsurile elevilor vor fi ponderate în funcţie de participarea lor la ore, iar rezultatele vor fi prezentate într-un raport general pe clasă, dar şi într-o dezbatere între elevi şi profesorii lor, la începutul semestrului următor, prin care se vor identifica soluţii pentru rezolvarea problemelor semnalate în fişele de feedback. Pe această cale, invităm elevii din clasele V-XII/XIII să adreseze profesorului diriginte întrebări cu privire la momentul în care se va acorda feedback cadrelor didactice de la clasă, şi să ni se alăture în creionarea unui sistem de învăţământ cu adevărat centrat pe elev şi pe nevoile acestuia“, se arată în comunicatul Consiliului Judeţean al Elevilor Galaţi.

Publicat în Eveniment

Alături de parteneri din Germania, Cipru, Ungaria şi Grecia, Colegiul Naţional "Alexandru Ioan Cuza" implementează proiectul Erasmus+ "Plastic Free Heroes - Developing 21st century competences through inquiry-based learning and social activism". Proiectul are ca grup ţintă atât elevii, cât şi cadrele didactice din statele partenere.

Astfel, timp de 3 zile, 18 cadre didactice ale Colegiului, alături de cadre didactice, formatori, reprezentanţi ai ONG-urilor din statele partenere au participat la un curs de formare în care au fost prezentate mai multe resurse prin care cadrele didactice pot educa elevii în spiritul protejării mediului înconjurător. În perioada următoare vor fi organizate mai multe activităţi cu elevii în acord cu obiectivele proiectului.

Progresul ştiinţific şi tehnologic transformă rapid comunităţile din întreaga lume, alimentând inovaţia şi făcând posibile noi metode de îmbunătăţire a nivelului de trai al cetăţenilor. Este esenţial pentru cadrele didactice să treacă de la abordările tradiţionale de predare la practici de învăţare inovatoare şi active pentru a dezvolta elevilor aşa numitele competenţe cheie ale secolului XXI (gândire critică, rezolvarea situaţiilor problemă, muncă în echipă, competenţe tehnice şi ştiinţifice etc.), esenţiale într-o lume aflată în schimbare permanentă.

În acest context, proiectul PLASTIC FREE HEROES are ca scop abordarea unor metode inovative de învăţare bazată pe practică şi care să permită elevilor nu doar simpla constatare a faptelor, ci mai ales, dezvoltarea unor competenţe de gândire critică şi rezolvare de probleme, competenţe ce pot fi folosite în situaţii concrete de viaţă.

Scopul principal al proiectului  PLASTIC FREE HEROES este dezvoltarea unui pachet educaţional privind problema deşeurilor de plastic cu activităţi de predare şi învăţare, care va încorpora 2 produse inovatoare:
- Curriculum PLASTIC FREE HEROES, care va include materiale de învăţare pe tema educaţiei privind reducerea cantităţii de deşeuri din plastic şi reciclarea.
- PLASTIC FREE HEROES - resurse de instruire pentru profesori şi cursuri online.

Curriculumul propus are ca obiectiv conştientizarea generaţiei următoare cu privire la utilizarea responsabilă a plasticului şi să inspire acţiuni practice pentru reducerea deşeurilor de plastic din şcolile lor. Pachetul de resurse pentru profesori va îmbunătăţi competenţele acestora în utilizarea metodelor didactice inovatoare, precum învăţarea bazată pe anchetă care implică totodată, dezvoltarea mai multor competenţe specifice secolului XXI.

Mai multe informaţii despre activităţile activităţile proiectului se găsesc pe pagina web şi pagina de facebook: https://plastic-free-heroes.ili.eu/ şi https://www.facebook.com/plastic.free.hero.

Publicat în Comunitate

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Banca Naţională a României, Asociaţia Română a Băncilor, Institutul Bancar Român, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Institutul de Studii Financiare anunţă acreditarea singurului curs integral „Educaţie economico-financiară pentru profesori". Grupul-ţintă al acestui curs este personalul didactic din învăţământul gimnazial care predă disciplina „Educaţie socială" elevilor de clasa a VIII-a. Începând cu anul de studiu 2020-2021, educaţia financiară a devenit materie obligatorie pentru elevii clasei a VIII-a, fiind cuprinsă în disciplina „Educaţie socială".
Institutul Bancar Român (IBR), fondat de Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor, este furnizorul cursului gratuit acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe o perioadă de 4 ani, prin Ordinul 3.559/ 2021 privind acreditarea programelor de formare continuă.
Instituţiile implicate în acest demers naţional invită personalul didactic din învăţământul gimnazial care predă disciplina „Educaţie socială" elevilor din clasa a VIII-a să se înscrie la IBR, începând cu luna aprilie 2021, conform informaţiilor afişate pe site-ul instituţiei www.ibr-rbi.ro. În urma absolvirii acestui curs cu o durată de 40 de ore, profesorii vor obţine 10 credite profesionale transferabile. Formatorii cadrelor didactice sunt profesori de economie. Iniţiativa de formare a fost susţinută şi de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti.
Acest demers instituţional public-privat, prin intermediul căruia profesorii sunt formaţi pentru a preda noţiuni de educaţie financiară, reprezintă piatra de temelie pentru dobândirea de cunoştinţe economico-financiare de către elevii claselor a VIII-a şi pentru îmbunătăţirea comportamentului financiar.
Desfăşurarea acestui curs se înscrie în proiectele de educaţie financiară derulate de Ministerul Educaţiei, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Asociaţia Română a Băncilor, în baza Acordului de colaborare încheiat în anul 2018. Acordul de colaborare prevede realizarea de activităţi comune în domeniul educaţiei financiare şi elaborarea Strategiei Naţionale de Educaţie Financiară.

Publicat în National

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Galaţi a adoptat astăzi, miercuri, 17 martie 2021, următoarele măsuri:
„- 3. Se aprobă suspendarea până la data de 28.03.2021 inclusiv a activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică la nivelul unităţii de învăţământ Şcoala Gimnazială Nr. 28 din municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi.
- 4. Pe perioada suspendării, procesul de învăţământ la unitatea de învăţământ menţionată la pct. 3 se va desfăşura în sistem online.
- 5. Organizarea activităţii în cadrul unităţii de învăţământ prevăzută la pct. 3 se va realiza cu respectarea Ordinului comun MS nr. 93 din 04.02.2021 şi MEC nr. 3235 din 04.02.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
- 6. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va aduce la cunoştinţă măsurile dispuse instituţiei de învăţământ menţionată la pct. 3“, se arată în hotârărea CJSU Galaţi.
Decizia vine după ce la Şcoala Gimnazială Nr. 28 au fost confirmate 9 cazuri de infectare cu noul coronavirus, este vorba de 7 elevi şi 2 cadre didactice.

Publicat în Eveniment

Primăria municipiului Galaţi informează cadrele didactice că plata drepturilor băneşti câştigate în urma unor hotărâri judecătoreşti se va face imediat după rectificarea bugetului local. Votul pentru această hotărâre este aşteptat în şedinţa Consiliului Local Municipal Galaţi din data de 26 noiembrie.

”Îi asigur pe toţi angajaţii din învăţământ, care au de primit drepturi băneşti câştigate în instanţă, că vor lua banii cât mai repede cu putinţă. Pentru a putea vira banii către unităţile de învăţământ, trebuie să îndeplinim câteva formalităţi legale. Estimez că aceşti bani vor ajunge la cadrele didactice îndreptăţite odată cu lichidarea lunii noiembrie, în jurul datei de 10 decembrie”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Marius Stan.

Precizăm că fondurile destinate plăţii drepturilor băneşti câştigate în instanţă de cadrele didactice nu sunt de la bugetul local, ci vin de la Ministerul Finanţelor. Pentru ca suma alocată să poată fi folosită de municipiul Galaţi, conform legii, este necesară o rectificare a bugetului local. Pentru această tranşă de plăţi, municipiului Galaţi i-au fost alocate aproximativ 15,5 milioane de lei.

Publicat în Eveniment

Începând de miercuri, banii alocaţi de Guvern pentru plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de profesori vor fi distribuiţi către unităţile de învăţământ din Galaţi, informează Biroul de Presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Potrivit declaraţiilor liderului Sindicatul Învăţământului Preuniversitar, Lidia Antoniu, este vorba despre peste 2.000 de cadre didactice (din liceele, şcolile generale şi grădiniţele din municipiul Galaţi) care urmează să primească restul de bani din tranşele I şi II (din care s-au făcut plăţi, de maxim 70%, în luna martie) precum şi 60% din tranşa a III-a de bani (care trebuia plătită în iunie, conform legislaţiei în vigoare) din drepturile salariale câştigate în instanţă. Conform datelor SIP Galaţi, în total, la nivelul întregului judeţ, toate cele 6.000 de cadre didactice urmează să primească 60% din tranşa a III-a de bani, iar restul de bani din tranşele I şi II va fi plătit către 4.000 de dascăli.

Potrivit Biroului de Presă al Primăriei Galaţi, “Primăria municipiului Galaţi a finalizat procedurile legale pentru plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de cadrele didactice. Începând de miercuri, banii alocaţi de Guvern vor fi distribuiţi către unităţile de învăţământ din Galaţi, care au obligaţia să înceapă plata profesorilor imediat. În această etapă, municipiul Galaţi a primit 8,87 milioane de lei pentru plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de cadrele didactice”.

Reamintim că vineri, 14 august, a avut loc o şedinţă deîndată a Consiliului Local Galaţi prin care s-a adoptat rectificarea bugetară a municipiului Galaţi, în cadrul căreia s-au alocat 8.873.000 de lei pentru acordarea unor drepturi salariale aferente hotărârilor judecătoreşti în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Hotărârea nu a fost adoptată fără dispute între primarul municipiului Galaţi, Marius Stan, şi grupul de consilieri locali PNL, edilul reproşându-le foştilor colegi de partid că nu au fost de acord cu şedinţa deîndată, fapt care punea în pericol încasarea de către profesor, a drepturilor salariale ce le cuvin. Totuşi, chiar şi fără susţinerea majorităţii grupului de consilieri PNL, hotărârea de CL a fost adoptată, iar banii, repartizaţi pentru profesori, o situaţie care a fost salutată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar.

 

Se aşteaptă alocarea de fonduri şi pentru restul celor 4.000 de profesori din judeţ  

 

“SIP Galaţi salută decizia aleşilor din CL Galaţi de a vota în favoarea hotărârii privitoare la rectificarea bugetară, obligatorie pentru plata drepturilor salariale ale profesorilor. În ciuda faptului că reprezentanţii SIP Galaţi au fost puşi în situaţia de a afla din presa locală despre faptul că banii destinaţi plăţii hotărârilor judecătoreşti au ajuns în Trezorierie, în final ne bucură faptul că disputele politice s-au risispit în ceasul al 12-lea, iar drepturule cuvenite profesorilor nu au fost amânate la plată. Încă dinaintea reuniunii aleşilor locali, SIP Galaţi îşi exprimase speranţa că oamenii politici vor uita de orgolii şi vor face front comun pentru ca oamenii din şcoli să-şi primească drepturile şi aşa întârziate”, se arată în comunicatul de presă remis de Biroul Executiv al Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Galaţi. Totodată, SIP  îşi exprimă încrederea ca “şi în localităţile din judeţ, mai ales în municipiul Tecuci, să dispară această atitudine dispreţuitoare faţă de cei din învăţământ pentru ca toţi colegii noştri să-şi primească sumele cuvenite. Acest lucru este posibil doar dacă cei pe care i-am ales să ne reprezinte nu vor uita că noi i-am votat şi că trebuie să îşi facă datoria”.  

Publicat în Eveniment

La iniţiativa Asociaţiei Danubiana Galaţi, zilele acestea a demarat un proiect îndrăzneţ - „Şoala de vară dunăreană” finanţat de către Departamentul pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni, din cadrul Guvernului României. 

Timp de cinci zile, în perioada 20-24 iulie 2015, la Galaţi sunt prezenţi 25 de profesori şi învăţători din două sate din Ucraina (satul Oziornoe, raionul Ismail şi satul Borisovca, raionul Tatarbunar, din sudul Basarabiei), pentru un schimb de experienţă cu colegii lor din judeţul gălăţean. Evenimentul se desfăşoară la Colegiul Naţional „C. Negri” din municipiul Galaţi. 

Potrivit iniţiatorilor, pentru a realiza acest schimb de experienţa dintre profesorii din România şi cei din Ucraina, Asociaţia Danubiana Galaţi a încheiat două parteneriate cu asociaţii din Ucraina, care s-au implicat în selectarea profesorilor pentru prima ediţie a proiectului: Societatea Ecologică Ialpug, din raionul Ismail - preşedinte Petru Şchiopu şi Asociaţia Naţional - Culturală Valul lui Traian, din raionul Tatarbunar - preşedinte Nicolae Moşu.

Programul evenimentelor de la Galaţi va cuprinde o serie de workshop-uri care se vor derula la Colegiul „C. Negri”, urmate de vizite la Universitatea „Dunărea de Jos”, Biblioteca „V.A. Urechia”, Grădina Botanică, dar şi la alte obiective cultural-istorice din Galaţi.

Publicat în Eveniment
Pagina 1 din 2