Potrivit posturi.gov.ro, Primăria Comunei Șendreni, Județul Galați, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: bucătar; tehnician veterinar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii generale; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită; calificare.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 02 martie 2022, ora 10:00: proba scrisă; 04 martie 2022, ora 10:00: proba interviu.

Relații suplimentare se găsesc pe site-ul instituției (comunasendreni.ro), notează sursa citată.

Publicat în Politica
Sâmbătă, 27 Noiembrie 2021 00:00

25 de posturi vacante la Ecosal Galaţi

Serviciul Public „Ecosal” Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:
- muncitori calificaţi (mecanici auto) - 5 posturi;
- muncitor calificat (lăcătuş mecanic) - 1 post;
- muncitori calificaţi (tractorişti) - 4 posturi;
- muncitor calificat (tinichigiu) - 1 post;
- muncitori calificaţi (mecanic utilaj/ifronist) - 2 posturi;
- muncitor calificat (electrician auto) - 1 post;
- muncitor calificat (strungar) - 1 post;
- şoferi autocamion maşină de mare tonaj - 10 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
Muncitorii calificaţi (mecanic auto, lăcătuş mecanic, tinichigiu, mecanic utilaj/ifronist, electrician auto, strungar):
- studii generale/medii;
- certificate de calificare/atestate/diplome;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate.

Muncitorii calificaţi (tractorişti):
- studii generale/medii;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate;
- certificate de calificare/atestate/diplome;
- să deţină permis de conducere categoria TR sau permis de conducere categoria C, E.

Şoferi (autocamion maşină de mare tonaj):
- studii generale/medii;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate;
- să deţină permis de conducere pentru şofer profesionist, atestat marfă, card tahograf.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 09 decembrie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 17 decembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
- 22 decembrie 2021, ora 08.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială - http://www.ecosalgl.ro/. Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public Ecosal Galaţi, str. Anghel Saligny nr. 1, Judeţul Galaţi, telefon 0236/411.197, interior 205/206.

Publicat în Eveniment

Serviciul Public „Ecosal” Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:
- muncitori calificaţi (mecanici auto) - 5 posturi;
- muncitor calificat (lăcătuş mecanic) - 1 post;
- muncitori calificaţi (tractorişti) - 4 posturi;
- muncitor calificat (tinichigiu) - 1 post;
- muncitori calificaţi (mecanic utilaj/ifronist) - 2 posturi;
- muncitor calificat (electrician auto) - 1 post;
- muncitor calificat (strungar) - 1 post;
- şoferi autocamion maşină de mare tonaj - 10 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
Muncitorii calificaţi (mecanic auto, lăcătuş mecanic, tinichigiu, mecanic utilaj/ifronist, electrician auto, strungar):
- studii generale/medii;
- certificate de calificare/atestate/diplome;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate.

Muncitorii calificaţi (tractorişti):
- studii generale/medii;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate;
- certificate de calificare/atestate/diplome;
- să deţină permis de conducere categoria TR sau permis de conducere categoria C, E.

Şoferi (autocamion maşină de mare tonaj):
- studii generale/medii;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate;
- să deţină permis de conducere pentru şofer profesionist, atestat marfă, card tahograf.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 09 decembrie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 17 decembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
- 22 decembrie 2021, ora 08.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială - http://www.ecosalgl.ro/. Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public Ecosal Galaţi, str. Anghel Saligny nr. 1, Judeţul Galaţi, telefon 0236/411.197, interior 205/206.

Publicat în De interes public

Serviciul Public „Ecosal” Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:
- muncitori calificaţi (mecanici auto) - 5 posturi;
- muncitor calificat (lăcătuş mecanic) - 1 post;
- muncitori calificaţi (tractorişti) - 4 posturi;
- muncitor calificat (tinichigiu) - 1 post;
- muncitori calificaţi (mecanic utilaj/ifronist) - 2 posturi;
- muncitor calificat (electrician auto) - 1 post;
- muncitor calificat (strungar) - 1 post;
- şoferi autocamion maşină de mare tonaj - 10 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
Muncitorii calificaţi (mecanic auto, lăcătuş mecanic, tinichigiu, mecanic utilaj/ifronist, electrician auto, strungar):
- studii generale/medii;
- certificate de calificare/atestate/diplome;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate.

Muncitorii calificaţi (tractorişti):
- studii generale/medii;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate;
- certificate de calificare/atestate/diplome;
- să deţină permis de conducere categoria TR sau permis de conducere categoria C, E.

Şoferi (autocamion maşină de mare tonaj):
- studii generale/medii;
- au minimum 2 ani experienţă în activitate;
- să deţină permis de conducere pentru şofer profesionist, atestat marfă, card tahograf.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 09 decembrie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 17 decembrie 2021, ora 08.00: proba practică;
- 22 decembrie 2021, ora 08.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială - http://www.ecosalgl.ro/. Relaţii suplimentare la sediul Serviciului Public Ecosal Galaţi, str. Anghel Saligny nr. 1, Judeţul Galaţi, telefon 0236/411.197, interior 205/206.

Publicat în Comunitate

Unitatea Medico-Socială din Găneşti, Judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale, de execuţie, vacante, după cum urmează:
- asistent medical generalist principal - 2 posturi;
- asistent medical generalist - 6 posturi;
- asistent farmacie debutant - 1 post;
- spălătoreasă - 1 post;
- muncitor necalificat - atribuţii bloc alimentar - 1 post;
- muncitor necalificat - atribuţii curăţenie - 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
Asistent medical generalist principal:
- diplomă de şcoală postliceală sanitară sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
- diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaie matricolă, după caz;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.: certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, conform postului, avizat şi valabil la data selecţiei dosarelor, sau de o adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de A.M.G.M.A.M.R.;
- examen pentru obţinerea gradului principal;
- minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Asistent medical generalist:
- diplomă de şcoală postliceală sanitară sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, H.G. nr. 797/1997, în specialitatea medicină generală;
- diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaie matricolă, după caz;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, conform postului, avizat şi valabil la data selecţiei dosarelor, sau de o adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de A.M.G.M.A.M.R.;
- minimum 1 an vechime în specialitatea respectivă.

Asistent farmacie debutant:
- diplomă de şcoală postliceală sanitară sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, H.G. nr. 797/1997;
- diplomă de bacalaureat, însoţită de suplimentul descriptiv sau foaie matricolă, după caz;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.; certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, conform postului, avizat şi valabil la data selecţiei dosarelor, sau de o adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de A.M.G.M.A.M.R.;
- nu necesită vechime.

Spălătoreasă:
- minimum studii generale absolvite;
- curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau să facă dovada înscrierii ia un curs de igienă;
- minimum 6 luni vechime în muncă.

Muncitor necalificat - atribuţii bloc alimentar:
- minimum studii generale absolvite;
- curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau să facă dovada înscrierii la un curs de igienă;
- nu necesită vechime.

Muncitor necalificat - atribuţii curăţenie:
- minimum studii generale absolvite;
- curs de igienă absolvit, valabil la data înscrierii, sau să facă dovada înscrierii la un curs de igienă;
- nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 07 decembrie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
- 15 decembrie 2021, ora 10.00: proba scrisă;

Asistent medical:
- 20 decembrie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Asistent farmacie:
- 20 decembrie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Spălătoreasă:
- 20 decembrie 2021, ora 12.30: proba interviu.

Muncitor necalificat - atribuţii bloc alimentar:
- 20 decembrie 2021, ora 13.00: proba interviu.

Muncitor necalificat - atribuţii curăţenie:
- 20 decembrie 2021, ora 13.30: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Unităţii Medico-Sociale din Găneşti nr. 97, comuna Cavadineşti, Judeţul Galaţi, telefon 0236/347.679, 0731/798.279, e-mall: umsganesti@gmail.com. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Știrea zilei

Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractuale vacante:
- Muncitor calificat (mecanic auto) - 3 posturi;
- Muncitor calificat (tractorist) - 3 posturi;
- Şofer autocamion/maşină de mare tonaj - 10 posturi;
- Muncitor necalificat (lucrător utilaje specializate pentru salubrizare) - 1 post;
- Muncitor necalificat (lucrător pentru salubrizare) - 30 posturi.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, acte necesare etc., se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, tel. 0236/411.197 - int. 205/206.

Publicat în Comunitate

Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor, judeţul Galaţi, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţii contractuale de execuţie, vacante după cum urmează: asistent medical generalist - 2 posturi; îngrijitoare - 4 posturi; economist II achiziţii publice - 1 post.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: asistent medical generalist: studii postliceale; minimum 6 luni vechime în specialitate; îngrijitoare: studii generale/liceale; nu se solicită vechime în specialitate; economist II: absolvent de învăţământ universitar cu diplomă de licenţă în profil economic; cunoştinţe de operare calculator; minimum 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iulie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor; 03 august 2021, ora 10.00: proba scrisă; 06 august 2021, ora 10.00: proba practică.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul spitalului din Târgu Bujor, str. Eremia Grigorescu, nr. 97, telefon 0236/340.577. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Eveniment

Potrivit posturi.gov.ro, Direcţia Naţională de Probaţiune organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante de şofer treapta I (26 posturi), după cum urmează:
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Alba;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Arad;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Argeş;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Bacău;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Bihor;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Bistriţa Năsăud;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Botoşani;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Brăila;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Cluj;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Constanţa;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Covasna;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Dolj;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Galaţi;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Iaşi;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Maramureş;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Mehedinţi;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Mureş;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Olt;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Prahova;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Satu Mare;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Sălaj;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Sibiu;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Teleorman;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Timiş;
- în cadrul Serviciului de Probaţiune Vaslui.

Ca şi condiţii, candidaţii trebuie să aibă studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat; permis de conducere categoria B; experienţă de cel puţin 6 ani în conducerea autovehiculelor; experienţă de cel puţin 2 ani vechime în muncă pe o funcţie ce presupune ca principală atribuţie conducerea de autovehicule.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 iulie 2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 28 iulie-05 august 2021, începând cu ora 08.30: proba practică; 11-17 august 201, începând cu ora 08.30: proba interviu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Naţionale de Probaţiune din strada Apolodor, nr. 17, sectorul 5, Bucureşti, tel. 0726/755.330, e-mail dp@just.ro. Pentru Galaţi, cei interesaţi se pot adresa Serviciului de Probaţiune Galaţi, tel. 0726/755.605.

Publicat în Comunitate
Luni, 05 Iulie 2021 09:44

Posturi vacante la CSM Galați

Clubul Sportiv Municipal Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contractuale de execuţie, vacante, de inspector, gradul IA, baze sportive, cu atribuţii de administrator - 5 posturi.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii; vechime în muncă minimum 3 ani; vechime minimum 1 an în structura sportivă cu personalitate juridică sau orice altă personalitate juridică care are în obiectul de activitate administrare de baze sportive.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 iulie 2021, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor; 19 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă; 22 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială - https://csmgalati.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la Clubul Sportiv Municipal Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. George Coşbuc, nr. 253 (incintă patinoar), telefon 0336/802.557, e-mail resurseumane@csmgalati.ro. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Eveniment
Vineri, 02 Iulie 2021 08:46

ANIF Galaţi caută electricieni

Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Galaţi a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, cu sediul în Galaţi, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/ determinată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:
- muncitor calificat I – electromecanic/ electrician (8 posturi) la biroul operaţional;
- muncitor calificat I – agent hidrotehnic (6 posturi) la biroul operaţional;
- muncitor calificat IV – electromecanic/ electrician (1 post).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- muncitor calificat I – electromecanic/ electrician: minimum şcoala generală (8 ani/ 10 ani); certificat de calificare electromecanic/ electrician medie şi joasă tensiune; vechime minimă în meserie: minim 2 ani.
- muncitor calificat I – agent hidrotehnic: minim şcoala generală (8 ani/ 10 ani); orice calificare; vechime minimă în meserie: minim 2 ani.
- muncitor calificat IV – electromecanic/ electrician: minimum şcoala generală (8 ani/ 10 ani); certificat de calificare electromecanic/ electrician medie şi joasă tensiune; vechime minimă în meserie: minim 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- 14 iulie 2021, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
- 22 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
- 28 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul filialei teritoriale din Galaţi, strada Ştiinţei, nr. 97, telefon 0236/416.221. (sursa posturi.gov.ro)

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2