Peste o treime dintre medicii generalişti, sau medici de familie, din Marea Britanie intenţionează să renunţe la locul lor de muncă în următorii cinci ani, conform unui studiu recent. În plus, trei din cinci (60%) dintre medicii de familie britanici care au trecut de vârsta de 50 de ani se gândesc să se retragă din activitate până în 2026, relatează marţi DPA/PA Media.
Cercetătorii au constatat, de asemenea, că un procent "îngrijorător" de 16% dintre medicii de familie britanici cu vârsta sub 50 de ani îşi fac deja planuri să renunţe la această profesie.
Cel mai recent sondaj anual GP Worklife, al unsprezecelea dintr-o serie de astfel de analize, condus de academicieni de la Universitatea din Manchester, a constatat o reducere a nivelului de satisfacţie în muncă între 2019 şi 2021, puţin peste jumătate (51%) dintre respondenţi declarând că au fost mulţumiţi de activitatea lor în 2021.
Medicii de familie au evidenţiat probleme legate de volumul tot mai mare de muncă, creşterea solicitărilor primite de la pacienţi şi "timpul insuficient pentru a da randament".
Sondajul, la care au participat aproape 2.300 de medici de familie care lucrează în Anglia, a constatat că birocraţia este un factor provocator de stres, la fel ca şi programul lung de lucru şi "pacienţii problematici".
Mai mult de opt din 10 medici de familie au declarat că se confruntă cu un nivel considerabil sau ridicat de presiune din cauza creşterii volumului de muncă şi a unui număr tot mai mare de solicitări din partea pacienţilor.
Prof. Kath Checkland de la Universitatea din Manchester, care a condus studiul a declarat: "Nu este foarte surprinzător că satisfacţia în muncă a scăzut în rândul medicilor de familie în timpul pandemiei, dar sondajul oferă unele dovezi despre domeniile pe care le aceştia le găsesc mai stresante, ceea ce ar putea ajuta la conceperea unor modalităţi de a-i ajuta. Faptul că 16% dintre medicii de familie sub 50 de ani se gândesc să-şi părăsească locurile de muncă este îngrijorător şi sugerează că sunt necesare mai multe eforturi pentru a ne asigura că medicina generalistă este durabilă pe termen lung". (sursa Agerpres)

Publicat în Sanatate

Pachetul de bază în asistenţa medicală primară a fost dezvoltat prin introducerea de servicii diagnostice şi terapeutice care pot fi acordate de către medicii de familie, printre care intervenţii de mică chirurgie, imobilizare entorsă, sondaj vezical, peakflowmetrie, administrare medicaţie sub formă de aerosoli, informează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, într-un comunicat remis vineri Agerpres.
Prin Ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a fost aprobată prelungirea aplicabilităţii până la 31 decembrie 2022 a prevederilor privind pachetele de servicii şi a Contractul-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi modificări şi completări ale acestora, care intră vineri în vigoare.
Potrivit CNAS, serviciile de administrare a tratamentelor - intramuscular, subcutanat, intravenos sau perfuzabil, după caz - au fost incluse în categoria serviciilor medicale care pot fi efectuate la cabinet, la domiciliu sau la locul solicitării, după caz, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit.
"Am lărgit pachetul de servicii acordate de medicii de familie pentru ca pacientul să aibă acces mai facil la tratamente, să nu mai fie obligat să se deplaseze la cabinet pentru a beneficia de un tratament, atunci când starea de sănătate nu îi permite acest lucru", a declarat Adela Cojan, preşedintele interimar al CNAS, citată în comunicat.
Pe lângă celelalte servicii deja existente, pentru depistarea precoce a factorilor de risc asociaţi bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică, au fost introduse reglementări speciale pentru prevenirea, depistarea şi tratamentul diabetului zaharat.
Astfel, în cadrul serviciilor de prevenţie acordate de medicii de familie pentru asiguraţii adulţi cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat se recomandă efectuarea testului de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi a HBA1c.
"În funcţie de rezultatele investigaţiilor recomandate, medicul de familie poate să includă pacientul în Programul Naţional de Diabet Zaharat şi să iniţieze tratamentul cu DCI Metforminum. Dacă la consultaţiile ulterioare de control valoarea HBA1c este mai mare sau egală cu 6,5%, medicul de familie va trimite pacientul pentru consultaţie la medicul de specialitate diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi/sau la medici cu competenţă/atestat în diabet", a explicat CNAS.
Casa Naţională de Sănătate a menţionat că suplimentarea cu 22% a bugetului alocat pentru medicina de familie a permis de la 1 aprilie creşterea la 10 lei a valorii garantate a punctului per capita (faţă de valoarea minimă garantată de 8,5 lei până în prezent), precum şi creşterea la 4 lei a valorii garantate a punctului pe serviciu (faţă de valoarea minimă garantată de 3,5 lei până în prezent).
În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, în lista serviciilor conexe au fost introduse şi serviciile care pot fi recomandate de medicii de specialitate medicină fizică şi reabilitare, respectiv serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, precum şi serviciile furnizate de fizioterapeut, care se acordă conform unui plan de proceduri specifice recomandat de medicul de medicină fizică şi reabilitare.
Totodată, a precizat CNAS, a fost revizuită integral lista afecţiunilor la adult şi copil pentru care pot fi acordate servicii de medicină fizică şi reabilitare în baza de tratament şi au fost adăugate noi proceduri precum respiraţie la presiune pozitivă, masaj pneumatic al extremităţilor, crioterapie.
"Pentru îmbunătăţirea accesului asiguraţilor la serviciile medicale din asistenţa medicală primară/ambulatorie de specialitate şi pentru utilizarea eficientă a fondului alocat cu această destinaţie, sumele neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor fi utilizate integral pentru plata serviciilor realizate şi raportate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate din ambulatoriu, în mod proporţional cu numărul de puncte pe serviciu realizat de fiecare medic, în limitele prevederilor bugetare alocate şi aprobate pentru aceste domenii de asistenţă medicală", a indicat Adela Cojan.
În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice au fost introduse două noi analize medicale de laborator care pot fi acordate persoanelor asigurate: TTGO (test de toleranţă la glucoză per os) şi HBA1c (o singură dată pe an), numai la recomandarea medicilor de familie pentru pacienţii adulţi asimptomatici, de orice vârstă, în cadrul serviciilor medicale preventive.
"Medicii de familie care au şi competenţă/atestat de studii complementare pentru îngrijiri paliative pot desfăşura activitate în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate atât în baza specialităţii medicină de familie, cât şi a competenţei/atestatului de studii complementare de îngrijiri paliative, putând acorda atât servicii medicale aferente specialităţii medicină de familie, cât şi servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic de specialitate, în cadrul unei secţii sau compartiment cu paturi de îngrijiri paliative sau la domiciliu, aferente activităţii desfăşurate la furnizorul de servicii medicale clinice de specialitate/spitaliceşti/de îngrijiri paliative la domiciliu", se mai explică în comunicatul CNAS.

Publicat în Sanatate

Medicii de familie vor putea acorda servicii medicale şi la domiciliul pacientului, potrivit unei hotărâri de guvern de modificare a HG nr. 696/2021 privind aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a anunţat, vineri, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Adriana Pistol.
"Aici sunt cele mai importante noutăţi. Astfel, pachetele de servicii de bază în asistenţa medicală primară au fost extinse la o serie de servicii pe care medicii de familie le pot acorda, conform curriculei de pregătire. Aceste pachete de servicii acordate de către medicii de familie se pot, de acum încolo, acorda, pe lângă locaţia cabinetului medicului de familie, şi la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, ceea ce creează foarte clar premisele asigurării unui acces permanent la servicii medicale acordate de medicul de familie, cu diminuarea evidentă a perioadei de recuperare a sănătăţii'', a declarat Adriana Pistol într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.
Oficialul MS a precizat că în ceea ce priveşte accesul asiguraţilor la servicii, administrarea de medicamente sub diverse forme, precum şi de medicamente recomandate de medicii de familie ca urmare a actului medical propriu se poate face şi la domiciliu, inclusiv în afara programului de lucru.
"Astfel, s-a asigurat accesul pacienţilor, pe o durată de minim 35 de ore pe săptămână, minim cinci zile, sigur, repartizarea acestui nou program de lucru fiind stabilită prin negociere cu Casele de Asigurări de Sănătate", a adăugat Pistol.
Totodată, în pachetul de servicii medicale de bază acordat de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, pentru specialităţile clinice au fost incluse şi consultaţiile şi serviciile acordate de medicii de specialitate cu specialitatea Medicină Fizică şi Reabilitare, în cabinetul medical.
De asemenea, a menţionat aceasta, în ceea ce priveşte derularea relaţiilor contractuale a fost prevăzută posibilitatea majorării programului de lucru, cu maximum 17,5 ore pe săptămână pentru fiecare medic de specialitate paraclinică.
Totodată, a explicat ea, s-a reglementat valoarea garantată a punctelor per capita şi per serviciu medical în asistenţa medicală primară şi valoarea garantată a punctului pe serviciul medical în asistenţa medicală ambulatorie.
"Nu în ultimul rând, ceea ce este foarte important, prin stimularea şi cointeresarea medicilor de familie şi a celor din serviciile ambulatorii clinice aflaţi în relaţii contractuale cu Casele de Asigurări, pentru un acces cât mai bun al asiguraţilor la serviciile medicale prespitaliceşti, fondurile care sunt neconsumate până în luna decembrie a anului curent vor putea fi utilizate pentru plata serviciilor medicale realizate care depăşesc limitele stabilite conform programului de lucru, în mod proporţional cu numărul de puncte realizat de fiecare medic până la consumarea acestor sume", a mai afirmat Pistol. (sursa Agerpres)

Publicat în Sanatate

În vederea depistării infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, urmare a modificării legislaţiei, medicii de familie pot desfăşura activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană, în cadrul cabinetelor medicale sau în cadrul centrelor de permanenţă.
Activitatea de testare este asigurată şi prin intermediul celor 10 centre de permanenţă înfiinţate în judeţul Galaţi. Dintre acestea, 7 sunt în mediul rural (Bălăbăneşti, Băleni, Cavadineşti, Corod, Cudalbi, Tudor Vladimirescu, Vlădeşti) şi 3 în mediul urban (oraş Bereşti, municipiul Galaţi - str. Drumul Viilor, nr. 14 şi municipiul Galaţi - str. Ovidiu, nr. 10-12). La nivelul acestora, asistenţa medicală primară în regim de gardă este asigurată zilnic, de luni până vineri, între orele 15.00-18.00, iar în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, garda începe de la ora 08.00 şi durează 24 de ore.
Toţi medicii care îşi desfăşoară activitatea in cadrul centrelor de permanenţa au încheiate contracte pentru testare. Situaţia medicilor de familie ce au încheiat contracte de testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiană poate fi consultată pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi la secţiunea dedicată, sau la link-ul http://cas.cnas.ro/casgl/page/testare-covid-19.html.
Pot beneficia de aceste servicii persoanele care prezinta simptomatologie specifică, înscrise pe lista proprie a medicului de familie, precum şi persoanele care nu au un medic de familie sau sunt înscrise pe lista altui medic de familie, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive.
„Posibilitatea testării de către medicul de familie este cu atât mai importantă cu cât această procedură poate fi efectuată şi în cele 10 centre de permanenţă. Practic, testarea se poate face gratuit, chiar şi în zilele de sâmbătă şi duminică. În ceea ce priveşte testarea din cabinetele de medicină de familie, recomandăm pacienţilor să se prezinte la aceste unităţi doar în baza unei programări. Desigur că ne-am dorit un procentaj de 100% în ceea ce priveşte medicii de familie ce au încheiat contractele de testare, însă acest lucru nu a fost posibil, în cele mai multe cazuri, din motive obiective. Totodată, implicarea medicilor de familie a avut ca efect şi scăderea presiunii existente pe Serviciul Judeţean de Ambulanţă, dispeceratul având acces la baza de date”, a declarat directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi, George Toderaşc.
În prezent, Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi are încheiate 223 de contracte de asistenţă medicală primară, dintre care 100 de medici de familie au solicitat şi încheiat contractele de testare a pacienţilor.

Publicat în Eveniment

Ministerul Sănătăţii a publicat, în acest weekend, lista cabinetelor de medicină de familie unde pot fi făcute teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19. Medicii de familie pot testa atât persoanele înscrise în lista proprie, cât şi oricare alte persoane, cu condiţia ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive. De asemenea, au fost deschise centre de testare în 28 de spitale din ţară, în condiţiile în care Servicul de Ambulanţă era depăşită de numărul mare de cereri de testare la domiciliu.

Pe lista publicată de Ministerul Sănătăţii figurează 83 de medici de familie din judeţul Galaţi care au încheiat contracte pentru testarea în cabinete pentru depistarea COVID-19 pentru toţi pacienţii care se încadrează în definiţiile de caz ale INSP.

Conform Ministerului Sănătăţii, lista cabinetelor de medicina de familie "este în dinamică", iar ministrul Alexandru Rafila îi încurajează pe medicii de familie "să participe în număr cât mai mare la efortul naţional de control al pandemiei".

Potrivit ordinului ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, medicii care vor să testeze în cabinetele lor trebuie să încheie contracte cu casa de asigurări şi vor fi plătiţi cu 50 de lei pe test.

Iată lista medicilor de familie care fac teste rapide antigen pentru depistarea COVID-19, din judeţul Galaţi:

CMI Dr. Ochiu Mariana Irina - Str. Rosiori, Nr. 33, Galati
CMI Dr. Pelin Ana-Maria - Str. Saturn, Nr. 18, Galati
CMI Dr. Similachi Dumitru Ciprian - Str. Brăilei, Nr. 17, Complex Potcoava de Aur, Galati
CMI Dr. Ungurianu Daniela - Str. Saturn, Nr. 18, Galati
CMI Dr. Ioan Renata - Str. Rosiori, Nr. 33, Galati
CMI Dr. Şoproncu Iulia - Str. Brailei, Nr. 80, Bl. BR4B, Ap. 1, Galati
SC Grant LMB SRL SRL - Str Siderurgistilor, Nr. 40, Bl. M5, Ap. 110, Galati
SC Expert Med Centrul Medical Irina SRL - Str. Crinului, nr. 23, Galati
SC Medfam Solomon SRL - Str. Regiment 11 Siret, Nr. 1, Galati
SC Optim Life Family SRL - Str. Nae Leonard, nr. 30, bl S9, sc. 1-2, parter, Galati
CMI Dr. Teodorescu Georgeta Evelina - Str. Roşiori, Nr. 33, Galati
CMI Dr. Angheluţă Geanina Loredana - Str. Ionel Fernic, Nr. 4A, Galati
CMI Dr. Cocu Graţiela - Str. Gorunului, Nr. 2, bl. T, sc. 1, parter, Galati
CMI Dr. Cocu Valentin - Str. Ghe. Doja, Nr. 9, Bl. C2, Ap. 146, Galati
SC Familypractice 101 SRL - Str. Nae Leonard, nr. 30, bl S9, sc. 1-2, parter, Galati
CMI Dr. Ionel Aurelia - Str. Rosiori, Nr. 33, Galati
CMI Dr. Ierima Claudia - Str. Rosiori, Nr. 33, Galati
SC Cabinet Medical Dr. Profir Anca SRL - B-dul. Dunarea, Nr. 23, Bl. D8, Sc. 2, Ap. 39, Galati
SC Cabinet Medical DR. Profir Liviu SRL - B-dul. Dunarea, Nr. 23, Bl. D8, Sc. 2, Ap. 39, Galati
SC Med Narcisa SRL - Str. Otelarilor, Nr. 33, bl. H9, Sc. 2, Ap. 24, parter, Galati
CMI Dr. Nicolae Any Magdalena - Str. Regiment 11 Siret, Nr. 1, Bl. E1, Ap. 22, Galati
CMI Dr. Munteniţă Doina - Str. Brailei, Nr. 236, Bl. E6, Galati
CMG Dr. Caşu Dana - Str. Ghe. Asachi, Nr. 11A, Galati
CMI Dr. Vasilache Florentina Liliana - Str. Otelarilor, nr. 33, bl. H9, ap. 61, Galati
SC Vasimed Cinic SRL - Str. Brailei, nr. 17, Complex Comercial Potcoava de Aur, Galati
CMI Dr. Boldea Nicoleta - Str. Ionel Fernic, Nr. 4A, Galati
CMI Dr. Pleşea Condratovici Alina - Str. Ionel Fernic, Nr. 8, Galati
CMI Dr. Ropotan Alexandra - Str. Moruzzi, Nr. 5-7, Galati
SC Cabinet Medical Cristianmed SRL - Str. Rosiori, nr 10, bl D1, ap 25, Galati
CMI Dr. Terzi Aurora - Str. Macedona, nr. 16, Complex Comercial "Continental", Galati
CMI Dr. Matei Monica - Str. I.L. Caragialei, Nr. 13, Galati
CMG Dr. Caşu Dana - Str. Ghe. Asachi, Nr. 11A, Galati
CMI Dr. Anastasiu Ana Maria - Str. Brailei, Nr. 236, Bl. E6, Galati
CMI Dr. Hanţă Emilia - Str. Strungarilor, nr. 5, bl. U1, ap. 42, Galati
CMI Dr. Stan Anişoara - Str. Eroilor, Nr. 5, Galati
SC Proclinic For Life SRL - Pct. Lucru str. Brailei, nr. 196, Micro19, bl B3A-B3B, parter, Galati
CMI Dr.Ilie Carmen Florentina - Scânteieşti, Sat Fântânele
SC Royal Mossad Medical SRI SRL - Com. Iveşti, sat Griviţa, jud. Galaţi
CMI Dr. Popa Ştefan - Com. Schela, jud. Galaţi
CMI Dr. Uţă Ana-Maria - Com. Cudalbi şi pct. lucru Valea Mărului
CMI Dr. Pământ Cecilia Iulia - Com. Drăguşeni, sat Adam, jud. Galati
CMI Dr. Negru George Felix - Str. Muzicii, nr. 1A, com. Bereşti, jud. Galati
CMI Dr. Oancă Petru - Com. Munteni, jud. Galati
CMI Dr. Zărnescu Lioara - Com. Tuluceşti, jud. Galati
CMI Dr. Ghionea Cristina - Str. Brailei, nr. 136 C, Galati, pct. lucru Sat. Blânzi, Com. Corod
CMI Dr. Amitroaei Maria - Com. Şendreni, str. Dispensarului, nr. 2, jud. Galati
CMI Dr. Buleandră Carmen Florentina - Com. Vladesti si pct. lucru com. Cavadinesti
CMI Dr. Ciobanu Rozica - Com. Umbraresti si pct. lucru sat Condrea
CMI Dr. Chemer Mihaela Ana - com. Smardan, jud. Galati
CMI Dr. Patriche Maricica Nuţa - com. Cosmesti, jud. Galati
CMI Dr. Cucoaneş Cristina - Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, Tecuci
CMI Dr. Vlasie Adriana - com. Brahasesti, jud. Galati
CMI Dr. Căpriţă Ghenadie - com. Baleni, jud. Galati
SC Cristian Medicofam SRL - com. Beresti Meria
SC Intertop Medica GA SRL - com. Vanatori, Str. Ciresului, nr. 23, Jud. Galati
CMI Dr. Dinu Liliana - com. Cuza Voda, jud. Galati
CMI Toflea - com. Toflea, jud. Galati
SC Codrescu A. Ionuţ SRL - sat Suceveni, com. Suceveni, nr. 35 si pct. lucru sat Rogojeni, com. Suceveni, nr. 188
CMI Dr. Păsat Ramona - Str. Moruzzi, Nr. 5-7, Galati, pct. lucru com. Valea Marului
CMI Dr. Madelina Glod- Str. Cpt. Gh. Decuseară, nr. 6, bloc F1, ap. 1, Tecuci, Jud. Galati
CMI Dr. Hogaş Nicoleta - com. Smulti, jud. Galati
CMI Dr. Hărăbor Valeriu - com. Varlezi si pct. lucru sat. Craiesti, jud. Galati
CMI Dr. Zota Cătălin Mircea - com. Piscu, jud. Galati
CMI Dr. Roşculeţ Nicolae - com. Munteni, sat Ungureni, jud. Galati
CMI Dr. Vătafu Liliana - com. Costache Negri, jud. Galati
CMI Dr. Boldea Valentin - com.Corni, jud. Galati
CMI Dr. Gancear Mihail - com. Negrilesti, jud. Galati
CMI Dr. Nebunu Antonina - com. Oancea, jud. Galati
CMI Dr. Nebunu Vladimir - com. Fartanesti, sat Viile si pct. lucru sat Fartanesti, com. Fartanesti
CMI Dr. Plăcintă Ana - com. Baneasa, jud. Galati
CMI Dr. Pământ Vasile - com. Draguseni, jud. Galati
CMI Dr. Mihalcia Monica - com. Fundeni, sat Hanu Conachi
CMI Dr. Harabagiu Mirela - com. Mastacani, jud. Galati
CMI Dr. Groza Ciprian - com. Cuca, jud. Galati
CMI Dr. Fluture George - com. Gohor, jud. Galati
CMI Dr. Constandeş Geanina - com. Nicoresti, jud. Galati
CMI Dr. Pleşea Condratovici Cătălin - Targu Bujor, Str. Ghe. Buzoianu, Nr. 13, jud.Galati
CMI Dr. Popescu Corina Doina - com. Independenta, jud. Galati
CMI Dr. Ţimpău Amelia - com. Independenta, jud. Galati
CMI Dr. Fluture Elena Alexandra - com. Draganesti, jud. Galati
CMI Dr. Jireghie Iuliana Mihaela - Sat Serbestii-Vechi, jud. Galati
CMI Dr. Orlov Mihail - com. Valea Marului si pct. lucru sat Mandresti
CMI Dr. Anghel Florentina - com. Ivesti, jud. Galati.

Publicat în Știrea zilei

Medicii de familie pot testa atât persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 înscrise în lista proprie, cât şi oricare alte persoane, cu condiţia ca acestea să fie eligibile, la un interval de cel puţin 48 de ore între două testări succesive, precizează Casa Naţională de Asigurări de Sănătate într-un comunicat transmis miercuri presei.
Ordinul nr. 58/4/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii şi al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 68/101/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, privind plata furnizorilor de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, care desfăşoară activitatea de vaccinare, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Soluţia pentru accesul facil al bolnavilor la diagnostic rapid

"Dezvoltarea capacităţii de testare pentru pacienţii potenţial infectaţi cu SARS-CoV-2 a fost o prioritate pentru mine. Testarea la medicul de familie este soluţia pentru accesul facil al bolnavilor la diagnostic rapid şi ulterior la evaluare şi monitorizare. Pacienţii cu comorbidităţi şi cei cu formă medie de boală vor fi îndrumaţi către centrele de evaluare COVID-19. În plus, prin creşterea capacităţii de testare şi identificarea rapidă a persoanelor infectate putem încetini sau opri transmiterea virusului", a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, citat în comunicatul de presă.
La rândul său, preşedintele interimar al CNAS, Adela Cojan, şi-a manifestat convingerea că medicii de familie se vor implica şi în activitatea de testare, "un alt element important" în strategia de limitare a infectărilor.

Act adiţional pentru activitatea de testare

Potrivit reprezentantului CNAS, confirmarea promptă a cazurilor suspecte poate asigura în mod rapid şi eficient atât instituirea tratamentului necesar, cât şi supravegherea epidemiologică a contacţilor.
"Medicii de familie care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 pot opta pentru încheierea unui act adiţional pentru activitatea de testare cu teste rapide antigen din proba nazo-faringiană, în vederea depistării infecţiei cu SARS-CoV-2. Medicii de familie care nu sunt implicaţi în activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 şi doresc să desfăşoare activităţi de testare pot încheia un contract distinct cu casa de asigurări de sănătate", se arată în comunicat.

Unde se realizează testarea

Testarea se realizează în cadrul cabinetelor medicale din asistenţa medicală primară sau în cadrul cabinetelor din centrele de permanenţă, iar informaţiile privind persoanele testate sunt raportate în Corona Forms. În baza datelor transmise zilnic de CNAS referitoare la medicii de familie pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte sau acte adiţionale pentru activitatea de testare, STS va transmite un mesaj pe telefonul mobil care va conţine user-ul şi parola de acces în Corona Forms ale fiecărui medic.
"Validarea şi decontarea de către casele de asigurări de sănătate a activităţii de testare se realizează pentru fiecare persoană care a fost raportată în Corona Forms şi pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare", precizează CNAS.

Tariful este de 50 de lei/persoană

Pentru activitatea de testare realizată, pentru care medicul de familie nu a perceput sume suplimentare, validată ca serviciu prin raportarea informaţiilor privind persoanele testate în Corona Forms, tariful este de 50 de lei/persoană şi cuprinde contravaloarea testului, manopera, materialele şi echipamentele de protecţie necesare testării. Decontarea se face de la data încheierii contractului cu casa de asigurări de sănătate sau, după caz, a actului adiţional la contractul încheiat pentru activitatea de vaccinare.
Persoanele eligibile pentru testare sunt persoanele suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2 care se încadrează în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), elaborată de Institutul Naţional de Sănătate Publică, publicată şi actualizată periodic la adresa www.insp.gov.ro. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Galaţi a anunţat că, în dimineaţa zilei de 07 iunie 2021, a organizat o acţiune de control pentru verificarea respectării programului de lucru declarat de către furnizorii de medicină primară aflaţi în contract cu instituţia. Acţiunea a vizat 26 de cabinete ale medicilor de familie, majoritatea cu program de la orele 7 sau 8, distribuite în 23 de comune cu o acoperire amplă a judeţului. Cele 6 echipe ce şi-au desfăşurat activitatea simultan au constatat absenţa a 5 medici, motiv pentru care au fost aplicate prevederile contractuale. Sancţiunile au fost aplicate medicilor din Valea Mărului, Fundeni, Drăguşeni şi Scânteieşti, cu menţiunea că ambii medici erau absenţi în ultima comună.
„Aceste controale au avut ca scop prevenirea îngrădirii accesului populaţiei la serviciile medicale şi sancţionarea absenţelor medicilor de familie. Acţiunea vine în urma sesizărilor din partea cetaţenilor sau a reprezentanţilor comunităţilor locale. Am remarcat faptul că cetăţenii sunt foarte acuzatori în mediul online, în ceea ce priveşte prezenţa la cabinet a medicilor de familie, însă puţine sunt cazurile în care putem identifica furnizorul de servicii medicale. În aceste situaţii, îi invit să ne aducă la cunoştinţă nemulţumirile în mod oficial, printr-o sesizare pe care o pot depune la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi sau pe e-mail, la adresa control.casgl@casan.ro. Chiar şi la acest control, în activitatea desfăşurată pe teren, colegii s-au lovit de refuzul colaborării populaţiei sau a unor reprezentanţi ai autorităţilor locale, motiv pentru care semnarea documentelor întocmite s-a realizat cu dificultate. Am avut numeroase discuţii cu medici de familie care dezaprobă această atitudine a colegilor dânşilor şi cu toţii am fost de acord că este afectată imaginea breslei şi a celor care sunt dedicaţi pacienţilor. Totodată doresc să informez populaţia că odată cu instituirea stării de alertă, medicii de familie pot oferi servicii şi la distanţă, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă. Aceste servicii sunt au fost introduse ca urmare a modificării Legii privind reforma în domeniul sănătăţii”, a declarant directorul general al CAS Galaţi, George Toderaşc.

Publicat în Eveniment

Prefectura Galaţi informează că, în data de 07 iunie 2021, la nivelul judeţului Galaţi, au fost vaccinate 1.692 de persoane (561 prima doză şi 1.131 rapel). Cele mai multe vaccinări au fost la Centrul Drive-Thru din parcarea Shopping City Galaţi, 451 (109 prima doză şi 342 rapel), urmat de Centrul P SMU „Dr. Aristide Serfioti”, 195 (22 prima doză şi 173 rapel). De asemenea, ieri, 110 gălăţeni s-au vaccinat anti-COVID în cabinetele medicilor de familie.

„Numărul total de doze de vaccin administrate (începând cu data de 4 ianuarie 2021) la nivel judeţean - 176.337. Numărul total al persoanelor din judeţul Galaţi care au primit şi a doua doză, până în prezent, este de 80.397. Totodată, 3.338 de persoane au fost imunizate cu vaccin Janssen (doză unică). Alte 12.205 de persoane au primit doar prima doză de vaccin anti SARS-CoV-2. În ultimele 24 de ore  nu au fost raportate reacţii adverse post imunizare”, transmite Prefectura Galaţi.

În continuare, prezentăm lista centrelor/cabinetelor şi imunizările aferente din data de 07 iunie 2021, de la nivelul judeţului Galaţi:
1. Centrul medical Judeţean – 6 (1 prima doză şi 5 rapel);
2. Centrul patinoar II – 61 (2 prima doză şi 59 rapel);
3. Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” - 5;
4. Centrul de Recuperare – 78 (12 prima doză şi 66 rapel);
5. Centrul Sala Sporturilor – 90 (26 prima doză şi 64 rapel);
6. Centrul Patinoar I – 43 (19 prima doză şi 24 rapel);
7. Baza Siderurgistul – 51 (3 prima doză şi 48 rapel);
8. Oficiul Prefectural Tecuci – 76 (14 prima doză şi 62 rapel);
9. Centrul de vaccinare Târgu Bujor – 2 (rapel);
10. Centrul de vaccinare Bereşti – 6 (1 prima doză şi 5 rapel);
11. Centrul S Patinoar  - 34 (12 prima doză şi 22 rapel);
12. Centrul S Sala Sporturilor – 72 (18 prima doză şi 54 rapel);
13. Centrul de Vaccinare Iveşti – 30 (6 prima doză şi 24 rapel);
14. Centrul Sala de Spectacole Tecuci – 20 (6 prima doză şi 14 rapel);
15. Centrul de vaccinare Corod – 10 (1 prima doză şi 9 rapel);
16. Centrul P SMU „Dr. Aristide Serfioti” – 195 (22 prima doză şi 173 rapel);
17. Centrul 2P Spitalul Militar „Dr. Aristide Serfioti” – 29 (rapel);
18. Centrul Imobil Cantina 2 – 73 (21 prima doză şi 52 rapel);
19. Centrul Cămin Cultural Cosmeşti – 18 (5 prima doză şi 13 rapel);
20. Centrul Cămin Cultural Cudalbi – 6 (rapel);
21. Centrul Cămin Cultural Tuluceşti – 36 (17 prima doză şi 19 rapel);
22. Centrul Casa de Cultura Tg. Bujor – 18 (6 prima doză şi 12 rapel);
23. Centrul 1 Sala de Spectacole Tecuci – 42 (15 prima doză şi 27 rapel);
24. Centrul 4 Baza Siderurgistul – 125;
25. Centrul 4 Oficiul Prefectural Tecuci – 5;
26. Cabinet dr. Ţimpău Amelia – 5;
27. Cabinet dr. Harabagiu – 10;
28. Cabinet dr. Hărăbor Valeriu – 10;
29. Cabinet dr. Ciubotaru Cerasela – 10;
30. Cabinet dr. Matei Monica – 5;
31. Cabinet dr. Lipşa Gabriel – 15;
32. Cabinet dr. Groza Ciprian – 5;
33. Cabinet dr. Buleandră Carmen – 15;
34. Cabinet dr. Fluture Larisa – 35;
35. Drive thru – 451 (109 prima doză şi 342 rapel).

Publicat în Eveniment

Medicii de familie nu vor mai putea acorda începând de pe 1 aprilie servicii medicale decontate de stat, deci nici reţete sau alte acte medicale. Asta deoarece nu mai au contract cu casele de asigurări şi nici nu li s-ar fi dat spre semnare noul act adiţional la contractul cadru pe acest an. „De mâine (n.r. - azi), începând cu 1 aprilie 2016, noi, medicii de familie, nu avem cum să mai eliberăm documente şi să oferim servicii în relaţie cu Casa de Asigurări. Asta deoarece încă nu ni s-a dat la semnat actul adiţional la contract, aşa că trebuie să intrăm în legalitate. Aceasta este o mare problemă - nu am semnat actele adiţionale la Contractul-cadru. Fiind în această situaţie, dacă am mai oferi servicii medicale compensate şi gratuite, decontate de Casa de Asigurări, am fi în ilegalitate. Chiar am putea fi traşi la răspundere, poate chiar de către Curtea de Conturi. Deocamdată, cabinetele medicilor de familie vor funcţiona în sistem privat, până ce semnăm aceste acte adiţionale”, a declarat dr. Dumitru Mărăşescu, preşedintele filialei locale a Patronatului Medicilor de Familie Galaţi.
H.G. nr. 400/2014, la art. 10, precizează: „Casele de asigurări de sănătate, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, comunică termenele de depunere a cererilor însoţite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii şi negocierii contractelor, prin afişare la sediile instituţiilor, publicare pe paginile web ale acestora şi anunţ în mass-media, cu minimum cinci zile lucrătoare înainte de expirarea termenelor stabilite pentru fiecare dintre situaţiile de mai sus". Medicii de familie susţin că acest lucru nu s-a făcut. Rămâne de văzut dacă acest efect al nesemnării actelor va fi resimţit de pacienţi doar pe 1 aprilie sau va dura mai multe zile.

Publicat în Știrea zilei
În primele zile de după minivacanţa de 1 Decembrie, medicii de familie şi pacienţii s-au luat cu mâinile de cap. Sistemul informatic de validare al cardului de asigurat, pe baza căruia se decontează toate serviciile medicale, mai mult nu merge. Sunt medici care abia l-au putut accesa seara un pic, iar alţii se plâng că dacă au noroc aşteaptă doar 30-45 de minute. „Sistemul nu a funcţionat nici ieri (miercuri -n.r.) de la ora  11. Nu, nu s-a mai putut valida nimic până la ora 17. Astăzi (n.r. - joi) de dimineaţă nu a funcţionat deloc, au sunat colegii din alte zone, nu a funcţionat nimic. Sala mea de consultaţii este plină, voi sta până la ora 19. Am întrebat specialiştii în IT, care spun că serverele care susţin programul, cele la Bucureşti, sunt  depăşite tehnologic, capacitatea e mică, nu au bani de retehnologizare şi nu ştim ce să mai facem. Între timp, noi, medicii, pierdem bani deoarece serviciile nu ne sunt validate, iar pacienţii pierd timp“, a spus dr. Dumitru Mărăşescu, preşedintele filialei gălăţene a Patronatului Medicilor de Familie.  Alţi medici au fost un pic mai norocoşi. Au reuşit să valideze, după o lungă aşteptare, măcar un serviciu. Ca să nu mai piardă timp, dau reţetele offline, urmând ca în 72 de ore acestea să fie validate. Numai că nu prea sunt siguri că se va întâmpla asta şi s-au cam obişnuit ca, mai ales la sfârşit de săptămână, să facă servicii offline despre care nu prea ştiu dacă şi cum le vor fi validate. „Este a doua zi în care sistemul integrat SIUI mai mult nu merge. Au fost situaţii în care dacă voiam să folosim sistemul integrat online, pentru a folosi cardul şi a valida serviciile, trebuia să aşteptăm şi 30-45 de minute. De aceea, majoritatea medicilor au preferat să elibereze servicii în sistem offline, chiar dacă există riscul ca la raportarea de la sfârşitul lunii să se trezească că aceste servicii nu vor fi validate. O altă problemă semnalată de către pacienţi este că aceste reţete eliberate offline nu pot fi ridicate din farmacii până când medicul nu reuşeşte să le încarce online în SIUI. Noi, din păcate, ne-am obişnuit ca sistemul să aibă probleme de funcţionare, în special vinerea. Chiar este o glumă între medici - vinerea este black friday pentru noi, adică Casa de Asigurări validează la reducere serviciile oferite de medici, dar nu ne aşteptam ca şi miercurea sau joia să întâmpinăm aceste probleme”, a precizat dr. Valentin Boldea, medic de familie.  Casa de Asigurări de Sănătate a confirmat că într-adevăr sistemul merge mai greu deoarece se fac multe raportări, dar a infirmat blocarea permanentă a acestuia.
Publicat în Știrea zilei
Pagina 1 din 2