Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galaţi a desfăşurat, în luna mai 2021, 200 de acţiuni de control (135 în domeniul Relaţiilor de Muncă şi 65 în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă) în urma cărora s-au aplicat 7 amenzi în valoare de 46.000 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Potrivit ITM, au fost depistate 2 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, au fost aplicate 66 de avertismente şi au fost dispuse 131 de măsuri de remediere a neconformităţilor constatate. Acţiunile de control efectuate de inspectorii de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020, în scopul prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, pentru mai 2021, au avut ca rezultat aplicarea a 9 sancţiuni contravenţionale. Din 39 angajatori controlaţi, 9 au fost sancţionaţi cu avertisment şi s-au dispus 9 măsuri de remediere a neconformităţilor.

„Menţionăm faptul că, obiectivul instituţiei noastre în derularea controalelor nu a fost anihilarea agentului economic, deja afectat de restricţiile impuse pentru combaterea pandemiei. În cadrul controalelor efectuate inspectorii de muncă au adoptat o atitudine fermă, dar orientată, în primul rând pe prevenţie, iar sancţiunile au fost aplicate numai când au fost identificate cazuri flagrante de încălcare a legislaţiei şi când s-a constatat că recomandările din prima fază ale inspectorilor de muncă nu au fost respectate la verificările ulterioare“, precizează ITM Galaţi.

Publicat în Comunitate

Ministerul Finanţelor emite, începând cu 5 mai 2021, 2 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturităţi de 1 şi 3 ani şi dobânzi de 2,95% şi, respectiv, 3,35%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt în forma dematerializată.
Titlurile de stat pot fi cumpărate:
- Între 5-26 mai 2021 de la unităţile Trezoreriei Statului;
- Între 5-24 mai 2021 pentru mediul rural şi 5-25 mai 2021 pentru mediul urban prin Compania Naţională Poşta Română.
Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.
"Am căutat să oferim o variantă de economisire avantajoasă pentru populaţie, de aceea vom menţine politica dobânzilor atractive prin acordarea unei prime apropiată de nivelul maxim permis de cadrul legal, respectiv 100 de puncte de bază, concomitent cu neimpozitarea câştigurilor aferente acestor titluri de stat. Încurajez persoanele fizice care dispun de lichidităţi să subscrie pentru titlurile TEZAUR prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului sau ale Poştei Române", a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni. Alternativa de economisire a Ministerului Finanţelor se bucură de un interes crescut al românilor, veniturile aferente fiind neimpozabile.
Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.
Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificări ale acestuia vor fi publicate pe: www.mfinante.gov.ro (secţiunea Datorie publică), www.comunicatii.gov.ro, www.posta-romana.ro.

Publicat în Economie

Ţara noastră este una dintre statele cu cele mai multe şi printre cele mai mici exploataţii agricole. România deţine circa 33% din numărul total de exploataţii agricole din Uniunea Europeană, cu o dimensiune medie de circa 3,6 ha/exploataţie, cu mult mai mică decât dimensiunea medie de la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploataţie.

În acest context, importanţa rezultatelor recensământului agricol devine evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune care să asigure ţării noastre un sector agricol competitiv şi durabil.

Datele vor permite urmărirea şi a unor indicatori statistici de agri-mediu care măsoară impactul agriculturii asupra  mediului.

Ce aste Recensământul General Agricol

Recensământul General Agricol este o acţiune care va colecta informaţii complexe şi date statistice pentru realizarea unui tablou al caracteristicilor structurale ale exploataţiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole şi de dezvoltare rurală.

Datele şi informaţiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafeţelor agricole şi/sau deţinătorii de efective de animale.

Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploataţii agricole indiferent în câte locaţii utilizează suprafeţe agricole sau deţine efective de animale.

Când se desfăşoară

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai - 31 iulie 2021, printr-un interviu faţă în faţă cu şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

Publicat în National