Marți, 17 Ianuarie 2023 12:46

Biserică nouă la Penitenciarul Galaţi

În Eparhia Dunării de Jos, sărbătoarea închinată cinstirii lanţului Sfântului Apostol Petru a fost şi în acest an, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, prilej de rugăciune şi de filantropie pentru persoanele private temporar de libertate din cadrul Penitenciarului de maximă siguranţă din municipiul Galaţi, dar şi din celelalte două penitenciare de la Brăila şi Tichileşti.
"În dimineaţa zilei de 16 ianuarie, un sobor de preoţi din Galaţi au săvârşit slujba Sfintei Liturghii în Capela «Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel» din incinta penitenciarului în prezenţa personalului angajat al unităţii şi a persoanelor private de libertate.
În continuare, chiriarhul Dunării de Jos a oficiat o slujbă de mulţumire, a rostit rugăciunile speciale pentru cei aflaţi în închisori şi a săvârşit Parastasul pentru martirii, deţinuţii şi angajaţii Penitenciarului Galaţi, trecuţi la cele veşnice.
De la capelă, ierarhul locului împreună cu oficialităţile locale, conducerea unităţii de detenţie, personalul angajat, preoţi şi o parte dintre deţinuţi au mers la locul stabilit din curtea interioară a penitenciarului unde se va ridica noul locaş de cult.
După ce chiriarhul Dunării de Jos a aşezat piatra de temelie pentru noua biserică, rânduind ca ocrotitori cereşti pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură în care explicat sensurile aşezării unei pietre de temelie pentru un nou locaş de închinare, subliniind totodată importanţa zidirii unui biserici mai ales acolo unde se depune efort pentru reabilitarea şi îndrumarea sufletească a semenilor noştri.
Anul acesta, parohiile «Sfânta Ecaterina» şi «Sfânta Filofteia» din municipiul Galaţi, prin implicarea membrilor Consiliilor şi Comitetelor parohiale, au oferit deţinuţilor pachete cu alimente neperisabile, obiecte de primă necesitate, cărţi de rugăciune şi iconiţe.
La final, Arhipăstorul Dunării de Jos i-a binecuvântat cu aghiasmă pe toţi cei prezenţi.
Manifestări similare s-au desfăşurat şi la Penitenciarul pentru minori şi tineri din Tichileşti şi la Penitenciarul Brăila.
Arhiepiscopia Dunării de Jos este mereu preocupată de identificarea unor noi modalităţi misionare care să vină în sprijinul catehizării şi ajutorării persoanelor private temporar de libertate, între acestea se numără şi cooperarea dintre diferite comunităţi parohiale şi preoţii din slujirea socială, în vederea organizării unor programe comune, atât educaţionale, cât şi social-filantropice", transmite Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Vechea Biserică a Penitenciarului, desfiinţată în perioada comunistă

"Ziua de luni, 16 ianuarie, când este cinstit Lanţul Sfântului Apostol Petru, a fost una cu totul deosebită pentru comunitatea din cadrul Penitenciarului Galaţi.
Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost pusă piatra de temelie şi sfinţit locul pe care se va ridica Capela având hramul «Sf. Apostoli Petru şi Pavel», din interiorul Penitenciarului Galaţi.
Această Capelă va fi un monument ridicat şi în cinstea şi pomenirea martirilor creştini care au suferit în perioada comunistă în Penitenciarele din România. De asemenea, se va face o reparaţie istorică prin ridicarea acestei Capele, pentru că vechea Biserică a Penitenciarului a fost desfiinţată în perioada comunistă.
Slujba de sfinţire a locului a fost oficiată de către Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoţi din Municipiul Galaţi şi Brăila, în prezenţa autorităţilor locale şi a personalului unităţii.
Prin construirea Capelei cu hramul «Sf. Apostoli Petru şi Pavel», li se va asigura deţinuţilor un lăcaş care le va permite prezenţa la slujbe şi alte activităţi sociale organizate de Penitenciarul Galaţi împreună cu Arhiepiscopia Dunării de Jos, ceea ce va contribui la diminuarea efectelor încarcerării şi a stării psihice negative a acestora. Totodată, Capela Penitenciarului va fi şi un spaţiu destinat personalul unităţii, loc în care vor putea găsi un moment de rugăciune şi sfat duhovnicesc.
Cultivarea sentimentului religios şi practicarea de rugăciuni în comun, va avea efect asupra unei mai bune reintegrări sociale a deţinuţilor custodiaţi de Penitenciarul Galaţi", a transmis și Penitenciarul Galaţi.

Publicat în Comunitate

Luni, 10 octombrie 2022, în Arhiepiscopia Dunării de Jos a fost organizată îndătinata consfătuire cu profesorii de religie din judeţul Galaţi, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos.
"Evenimentul a debutat în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi cu o slujbă de mulţumire către Milostivul Dumnezeu săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru ajutorul oferit preoţilor, cadrelor didactice şi elevilor din Eparhia Dunării de Jos.
Rugăciunea din catedrală fost încununată cu câteva fragmente din Acatistele Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Domnului, Sf. Ap. Andrei şi Sf. Cuv. Parascheva, precum şi cu citirea cântului întâi din „Imnele dumnezeieştii iubiri” ale Sfântului Simeon Noul Teolog, tradus de monahia Teodosia Zorica Laţcu.
În continuare, vis-a-vis de Catedrala Arhiepiscopală, în Aula AN 113 din cadrul Facultăţii de Inginerie din Galaţi, s-a desfăşurat şedinţa propriu-zisă prezidată de chiriarhul locului.
La întrunire a fost prezent prin intermediul unei platforme de comunicare online domnul prof. dr. Vasile Timiş, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale.
De asemenea, în sală s-au aflat doamna prof. Magdalena Oprişan, Inspector şcolar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Galaţi, preotul Tiber Robert, inspector eparhial în cadrul Biroului de cateheză şi activităţi cu tineretul, preotul Valentin Rădoi, protoiereu de Galaţi, cei aproximativ 140 de profesorii de religie din judeţul Galaţi, precum şi preoţi şi elevi din municipiul Galaţi.
În deschiderea întrunirii, Înaltpreasfinţia Sa le-a vorbit celor prezenţi despre misiunea profesorului de religie în şcoala românească, evidenţiind nevoia stringentă ca ora de religie să fie condusă în primul rând de către Domnul nostru Iisus Hristos.
Ierarhul a mai subliniat necesitatea păstrării şi promovării tradiţiilor româneşti, cunoaşterea şi implicării în multiplele programe şi proiecte pe care biserica le desfăşoară în societate, mai ales a celor desfăşurate cu prilejul evenimentelor naţionale şi eparhiale.

religie 2

Cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a propus ca pentru sărbătoarea Sf. Ap. Andrei din acest an să se organizeze un concurs pentru tinerii din eparhie cu mărturii de la rugăciunile personale şi comunitare.
În cadrul şedinţă a fost analizată situaţia orei de Religie în contextul misionar actual, accentuându-se exigenţele şi criteriile stabilite prin Hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la îmbunătăţirea actului didactic şi s-a făcut o diagnoză a procesului educaţional la disciplina Religie pentru anul şcolar 2021-2022.
Pe ordinea de zi s-au aflat şi aspecte privind aplicarea noilor programe, utilizarea metodelor moderne de predare - învăţare - evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului vizând dezvoltarea gândirii critice şi diminuarea riscului de analfabetism funcţional.
Pentru îmbunătăţire actului didactic în noul an şcolar, au fost făcute mai multe propuneri pentru realizarea unui echilibru între didactic şi spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru viaţa de familie, precum şi reevaluarea parteneriatelor cu parohiile şi implicarea mai atentă a profesorilor de religie la programele Bisericii.
A urmat un dialog interactiv cu şi despre tineri în care s-au accentuat aspecte cu referire la ora de religie, famile, iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele nostru, apropierea tinerilor de Biserică şi alte preocupări care îi frământă pe tineri.
După alocuţiunile inspectorului eparhial pentru cateheză şi a protoiereului de Galaţi, domnul prof. dr. Vasile Timiş le-a vorbit celor prezenţi despre noutăţile din ţara noastră în domeniul educaţiei şi a mulţumit profesorilor pentru activitatea desfăşurată în perioada pandemiei.
Totodată, distinsul invitat a făcut o pledoarie pentru un proces educaţional religios ancorat bine în Sfintele Scripturi, programa şcolară, metodologii, cursuri de didactică şi lecturi personale.
La final, Arhipăstorul Dunării de Jos le-a mulţumit participanţilor şi i-a binecuvântat pe toţi", potrivit Arhiepiscopiei.

Publicat în Eveniment

Zi de sărbătoare pentru Eparhia Dunării de Jos. Astăzi, 27 septembrie 2022, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, se împlinesc 13 ani de la momentul sacru al ridicării Eparhiei Dunării de Jos la rangul de Arhiepiscopie şi al Înaltpreasfinţitului Părinte Casian la slujirea de Arhiepiscop.
Sărbătoarea dedicată acestui eveniment eparhial a debutat încă din data de 26 septembrie 2022, cu o manifestare culturală la Muzeul eparhial şi cu slujba Privegherii la Catedrala arhiepiscopală din Galaţi şi a continuat astăzi cu săvârşirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi din administraţia eparhială.
Înainte de Sfânta Liturghie, au fost purtate în procesiune şi aşezate spre închinare în Catedrala Arhiepiscopală, racla cu o părticică din lemnul Sfintei Cruci şi cea cu moaştele a patru sfinţi tămăduitori - Sf. M. Mc. Pantelimon, Sf. Ierarh Nectarie, Sf. Ierarh Luca al Crimeii şi Sf. Cuv. Mc. Efrem cel Nou, aflate în patrimoniul sacru al Reşedinţei Arhiepiscopale.
În timpul slujbei au fost rostite rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu pentru ocrotirea şi tot ajutorul oferit Eparhiei Dunării de Jos şi Înaltpreasfinţitului Părinte Casian în cei 13 ani de rodnică slujire ca arhiepiscop.
În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Casian a vorbit despre viaţa şi activitatea pastoral-misionară şi cărturărească a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, evidenţiind o serie de calităţi şi virtuţi ce au împodobit lucrarea arhierească a acestui mare ierarh al Bisericii.
De asemenea, chiriarhul Dunării de Jos a arătat în cuvinte alese că prin Sfântul Antim Ivireanul şi domnitorul Constantin Brâncoveanu cultura şi spiritualitatea vremii au cunoscut o perioadă de mare înflorire, reuşindu-se să se introducă în cultul bisericii şi în cancelaria domnească limba română.
Cuvântul encomiastic prilejuit de acest eveniment a fost rostit de către protoiereul de Galaţi, preotul Valentin Rădoi.
După Sfânta Liturghie, a fost oficiat un Te-Deum pentru binefacerile revăsate de Dumnezeu asupra Preafericitului Părinte Patriah Daniel, a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, a preoţimii, cinului monahal şi dreptmăritorilor creştini din Eparhia Dunării de Jos. 
La momentele liturgice din Catedrala Arhiepiscopală au participat preoţi, elevi de le clasele primare şi liceale de la Seminarul Teologic “Sf. Andrei” din Galaţi şi credincioşi din eparhie.
La final, ierarhul Dunării de Jos a mulţumit tuturor participanţilor prezenţi la această sărbătoare eparhială, în care cu toţii ne arătăm evlavia şi dragoste pentru sfinţii bineplăcuţi lui Dumnezeu şi recunoştinţa pentru cei ce se ostenesc şi slujesc în Biserica lui Hristos.

ADJ07240

! În data de 27 septembrie 2009, în Catedrala din municipiul Galaţi a avut loc festivitatea de ridicare a Episcopiei Dunării de Jos în rang de arhiepiscopie, conform Hotărârii Sfântului Sinod.
Sfânta Liturghie a fost oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii noastre, înconjurat de un sobor de 21 de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al B.O.R., precum şi de ÎPS Mitropolit Dionisie al Corintului. Sfânta Liturghie a fost urmată de festivitatea solemnă a ridicării în rang de arhiepiscopie a Episcopiei Dunării de Jos. La eveniment au participat autorităţi centrale şi locale, invitaţi din străinătate şi foarte mulţi credincioşi.
La finalul Sfintei Liturghii a fost citit Tomosul patriarhal prin care s-a vestit hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române şi s-a făcut cunoscut tuturor clericilor şi credincioşilor înălţarea Episcopiei Dunării de Jos la rangul de arhiepiscopie, cu titulatura Arhiepiscopia Dunării de Jos, precum şi ridicarea Preasfinţitului Părinte Casian în demnitatea de Arhiepiscop al Dunării de Jos, care va purta titulatura Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Publicat în Comunitate

Liliana, o studentă din Galați la Medicină - Stomatologie, anul II, a pierdut lupta cu o boală nemiloasă, cancer, și a plecat dintre noi mult prea devreme, la doar 22 de ani. ÎPS Casian a postat pe Facebook un mesaj emoționant și îndeamnă credincioșii să se roage pentru Liliana.

FB IMG 1660387586444

"Când pregătim flori, busuioc și lumânări pentru a le așeza la icoana Adormirii Maicii Domnului, floarea mult prea tânără, luptătoare și sfântă, Liliana, s-a rupt, după o suferință cumplită, cu un trup la 22 de ani, distrus de un nemilos cancer. Am descoperit în ea un suflet atât de puternic! A putut să se împărtășească. Mi-a spus că sâmbătă sau duminică vrea să vină din nou la Catedrală, însă a ales să se mute în "catedrala" Maicii Domnului, cu Maica Domnului, căci Liliana a adormit puțin. Credința ei, dragostea mamei ei, solidaritatea colegilor ei de la Medicină - Stomatologie, anul II, și rugăciunile noastre, ale tuturor, s-au concretizat în oprirea durerilor fizice, un trup care a devenit icoană și un suflet de o frumusețe aparte. Liliana a adormit,  nu a murit. Dumnezeu să o ierte! Rugați-vă pentru ea! Amin.
+ Casian,
Arhiepiscopul Dunării de Jos", este postarea plină de emoție a ÎPS Casian.

Publicat în Comunitate

"Păi daca avem bănuțul, nu o facem cu bănuți?! Strâng fonduri deocamdată. Când începem să o ridicăm, într-un an e gata. Slavă lui Dumnezeu! Să vă răsplătească Sfânta Treime!", sunt replici care pe unii îi "sensibilizează" să bage mâna în buzunar și să ajute o călugăriță cu intenții aparent ortodoxe.

Reporterii Trinitas TV au surprins cu camera ascunsă o călugăriță falsă, "sora Maria" așa cum se prezintă, care încerca să strângă bani de la oameni pe stradă, pentru construirea unei mănăstiri în localitatea în care spune că s-a născut, undeva lângă Tecuci, un schit care însă nu există.

Femeia susține că este ajutată să își îndeplinească visul de o așa-zisă "soră Elena", care locuiește într-o casă plină de icoane lângă Mănăstirea Cernica, unde se roagă, în timp ce ea strânge banii necesari pentru construirea "schitului" din județul Galați.

"Să nu o sunați, că nu vorbim la telefon. Dați mesaj!", le-a menționat "sora Maria" reporterilor când au încercat să o contacteze pe "sora Elena".

Întrebată cum de a putut pleca din locul din care susține că face parte, "sora Maria" spune că a primit binecuvântare din partea ierarhului locului.

"Aparținem de Înaltpreasfințitul Părinte Casian de la Galați. Păi cum să nu mă cunoască?!", a răspuns femeia, însă după câteva secunde se răzgândește când aude intenția reporterilor de a-l suna pe ÎPS Casian: "Dar eu știu ce spune el?! Nu știu, că nu vorbesc cu el!".

Contactat de reporterii Trinitas TV, Arhiepiscopul Dunării de Jos a spus că, într-adevăr, "această persoană înșală oameni".

Întreg reportajul Trinitas TV aici: https://youtu.be/Q7ztYYwXLr8

Publicat în Eveniment

Şedinţa festivă a Consiliului Judeţean Galaţi de joi, 28 aprilie 2022, în care s-au sărbătorit 30 de ani de la înfiinţarea instituţiei a reunit aproape toţi preşedinţii şi vicepreşedinţii care s-au perindat la conducere de-a lungul acestor ani. În cadrul şedinţei, acestora li s-a acordat titlul simbolic de ”Cetăţean de onoare al judeţului Galaţi”. Au primit titlul postmortem Răsvan Angheluţă şi Dumitru Nicolae care au fost preşedinţi în perioada 1992-2000, Dan Lilion Gogoncea nu a fost prezent din cauza unei răceli severe, iar Eugen Durbacă, Eugen Chebac şi Nicolae Dobrovici Bacalbaşa au primit laudatio şi dimplome.

Deşi iniţial, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Judeţean era şi proiectul de hotărâre pentru acordarea acestui titlu şi Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos, acesta nu a mai fost supus aprobării consilierilor, nu a mai fost acordat. În schimb, ÎPS Casian a oferit, în numele preoţimii şi credincioşilor Arhiepiscopiei, un ”Act de preţuire şi binecuvântare Consiliului Judeţean Galaţi, tuturor consilierilor de ieri şi de azi şi preşedinţilor, la 30 de ani de activitate neîntreruptă pentru promovarea valorilor educaţionale, culturale şi sociale de sorginte creştinească şi românească prin proiectele şi programele de restaurare, consolidare şi de inovare a patrimoniului economic în folosul şi spre binele comunităţii judeţului Galaţi”. Actul a fost însoţit şi de o cuvântare emoţionantă în care ÎPS Casian a vorbit despre pace, despre istoria şi valorile culturale ale judeţului şi despre susţinerea copiilor şi bătrânilor nevoiaşi.

Însă festivitatea a avut şi o parte ”umbrită” de opoziţie. Consilierii PNL (majoritatea au participat în format online) au anunţat prin vocea consilierei Georgia Mocanu că grupul liberal va avea o opinie diferită în privinţa votului pentru acordarea titlurilor de ”Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. Opinia diferită s-a reflectat prin exprimarea votului împotriva acordării acestor titluri, dar nu pentru toată lumea.

DSC 3148

De altfel, în timp ce se desfăşura şedinţa, iar titlurile şi diplomele erau acordate, PNL Galaţi a transmis un comunicat de presă în care se arată că ”Astăzi, în şedinţa aniversară a Consiliului Judeţean Galaţi, consilierii PNL au avut opinii diferite faţă de colegii din alte partide în ceea ce priveşte propunerile preşedintelui consiliului judeţean de a oferi distincţia de cetăţean de onoare al judeţului domnilor Nicolae Bacalbașa, Eugen Chebac, Eugen Durbacă şi Lilion Dan Gogoncea, foşti preşedinţi ai CJ Galaţi, votând împotrivă. Motivele acestui vot negativ - din cadrul unei şedinţe cu pronunţat şi total nepotrivit caracter festivist de tip PSD - sunt neimplicarea celor menţionaţi în problemele cetăţenilor, lipsa realizărilor în majoritatea domeniilor, precum şi atitudinea nepotrivită de care au dat dovadă în relaţia directă cu cetăţenii. Pentru domnii Dumitru Nicolae, Răzvan Angheluţă, ca şi pentru IPS Casian Crăciun, arhiepiscop al Dunării de Jos, voturile au fost favorabile”.

Însă proiectul de hotărâre privind acordarea titlului pentru ÎPS Casian nu a mai fost supus votului consilierilor şi, fireşte, nici nu a mai fost acordat. Întrebat dacă acest proiect a fost supus la vot sau nu, având în vedere afirmaţiile din comunicatul de presă, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, a spus ”Se vede că consilierii PNL nu ştiu ce votează”.

De ce nu a mai fost acordat premiul, rămâne un mister pe care nimeni nu vrea să-l comenteze oficial, însă se pare că Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Casian al Dunării de Jos a ţinut mai mult să ofere el diploma decât să primească.
Trebuie menţionat că au primit diplome de excelenţă şi 28 de instituţii, lista acestora o puteţi citi AICI.

Ca un element de cancan, consilierul local PNL, Cătălin Moroşanu, a participat la şedinţă online, se vedea că este în maşină şi la un moment dat a închis conexiunea şi n-a mai revenit.

Publicat în Politica

La Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos a avut loc marţi, 08 martie 2022, o întâlnire de suflet cu semeni din Ucraina cazaţi în aceste zile în Campusul studenţesc "Al. Ioan Cuza" din municipiul Galaţi.
La evenimentul prilejuit de Ziua Internaţională a Femeii, au participat 50 de mame cu copiii lor, refugiaţi din zonele de conflict armat din ţara vecină şi primiţi cu multă prietenie şi dragoste în municipiul de la Dunăre. "În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian i-a primit părinteşte în Capela Muzeului eparhial pentru a sărbători această zi prin rugăciune, comuniune şi fapte bune. Toţi copilaşii prezenţi au avut un frumos dialog cu Părintele Arhiepiscop, au rostit rugăciuni şi au cântat împreună imne închinate Maicii Domnului şi cântece dedicate tuturor mamelor. Oaspeţii au primit din partea ierarhului locului iconiţe, flori şi dulciuri şi produse de igiena personală. În continuare, în Sala de expoziţii temporare «Sergiu Dumitrescu» copiii şi mamele au vizitat expoziţia de artă creştină «Lumină. Culoare. Rugăciune» şi au fost angrenaţi în câteva jocuri care le-au adus tuturor bucuria şi entuziasmul fireşti acestei zile. Evenimentul s-a încheiat cu vizitarea sălilor de expoziţie şi a Atelierelor de restaurare din cadrul Muzeului. Cetăţenii ucrainenei au fost ajutaţi în această vizită de la muzeu de studenţi şi masteranzi din cadul Departamentului de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi", transmite Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Publicat în Comunitate

La începutului unei noi primăveri, ÎPS Arhiepiscop Casian a dorit să aducă o rază de lumină şi speranţă în inimile şi în sufletele încercate de suferinţă ale mamelor şi copiilor sosiţi în aceste zile din Ucraina şi cazaţi în Campusul studenţesc „Al. Ioan Cuza” al Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi.
În această vizită de suflet, Înaltpreasfinţia Sa a fost însoţit de cadre didactice, studenţi şi masteranzi din cadrul Departamentului de Teologie al Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi.
Într-o atmosferă deosebit de emoţionantă, ierarhul şi tinerii voluntari s-au rugat împreună cu oaspeţii din Ucraina, le-au oferit un cuvânt de încurajare, precum şi câte un mărtişor, o cruciuliţă, şi un zâmbet frăţesc celor găzduiţi temporar în urbea de la Dunăre.
Părintele Arhiepiscop a transmis un mesaj de mulţumire şi apreciere către toţi cei implicaţi în sprijinirea acestor semeni greu încercaţi, subliniind efortul, dăruirea şi disponibilitatea deosebite ale credincioşilor din municipiul şi judeţul Galaţi care au reuşit într-un timp foarte scurt să se organizeze exemplar şi să colecteze cele necesare în astfel de situaţii, informează Arhiepiscopia.

Publicat în Comunitate

S-au împlinit 32 de ani de când Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a fost hirotonit arhiereu. Astfel, vineri, 18 februarie 2022, ierarhul Dunării de Jos a participat la Sfânta Liturghie şi a săvârşit Taina Sfântului Maslu în Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi. Cu acest prilej, au fost rostite rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu în cele peste trei decenii de slujire a Bisericii în treapta de arhiereu a Părintelui Arhiepiscop Casian, precum şi pentru clerul şi credincioşii din cuprinsul Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Totodată a fost săvârşit şi un trisaghion pentru înaintaşii în scaunul Dunării de Jos ai Înaltpreasfinţiei Sale.

În şedinţa din 12 februarie 1990, în urma cercetării canonice, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a ales pe arhimandritul Casian Crăciun în postul de Arhiereu-vicar al Episcopiei Dunării de Jos, cu titlul de "Gălăţeanul". Slujba de ipopsifiere a arhimandritului Casian a fost săvârşită în seara zilei de 17 februarie 1990, în biserica „Sfântul Ierarh Nicolae“ din Galaţi, de către episcopul-vicar Lucian Tomitanul şi arhiereul-vicar Gherasim Vrânceanul, în prezenţa Arhiepiscopului Antim Nica al Tomisului şi Dunării de Jos. La 18 februarie 1990, Preacuviosul părinte Casian a fost hirotonit arhiereu în biserica "Sfântul Ierarh Nicolae" din Galaţi, în timpul Sfintei Liturghii săvârşite de cei trei ierarhi amintiţi.

În anul 1994, după trecerea la cele veşnice a vrednicului de pomenire arhiepiscop Antim, Arhiereul-vicar Casian Gălăţeanul a fost ales de Colegiul Electoral Bisericesc Episcop titular al Eparhiei Dunării de Jos. În anul 2009, Episcopia Dunării de Jos a fost ridicată la rang de arhiepiscopie, iar Preasfinţitul Părinte Casian a primit titlul de Arhiepiscop, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos, care transmite următoarele: "La ceas aniversar, clerul şi credincioşii Eparhiei Dunării de Jos urează Înaltpreasfinţiei Sale multă sănătate, păstorire îndelungată şi putere de la Bunul Dumnezeu pentru împlinirea acestei înaltei chemări slujitoare".

Publicat în Comunitate

La Galaţi, miercuri, 09 februarie 2022, au avut loc două întruni duhovniceşti ale Înaltpreasfinţitului Părinte Casian cu inspectorii şi profesorii de la disciplina Religie din judeţele Galaţi şi Brăila şi cu doamnele preotese din Eparhia Dunării de Jos.

Ambele întruniri s-au desfăşurat prin intermediul unei platforme de comunicare online în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Centrului eparhial.

La prima întrunire au participat şi elevii de la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi, care la ziua Culturii naţionale din acest an au compus scrisori marelui poet naţional Mihai Eminescu, cu un conţinut emoţionat, plin de realism şi de admiraţie pentru creaţia sa literară, toate aceste mesaje fiind ulterior tipărite în cadrul unei broşuri.

În deschiderea primului eveniment, chiriarhul Dunării de Jos a rostit rugăciuni de mulţumire pentru binefacerile arătate de Dumnezeu asupra profesorilor şi elevilor din Eparhia Dunării de Jos şi a susţinut o reflecţie teologică despre rugăciune, ca hrană a sufletului, evidenţiind nevoia de rugăciune personală şi comunitară pentru o viaţă creştină trăită în iubire faţă de Dumnezu şi de semeni.

Înaltpreafinţia Sa a arătat că: „rugăciunea este singura strecurătoare pentru a nu rosti cuvinte jignitoare, iar starea sufletească a profesorului, dincolo de a fi emiţător a unor precepte sau învăţături, este foarte importantă,căci aceasta are efecte asupra stării sufleteşti a copiilor”.

Ierarhul locului a vorbit celor prezenţi şi despre necesitatea implicării active în această periodă de pandemie în sprijinirea elevilor cu posibilităţi materile reduse, în parteneriat cu parohiile pe raza cărora funcţionează unităţile şcoalare.

În cadrul întrunirii au fost discutate şi aspecte ce ţin de utilizarea eficientă a metodelor moderne de predare, învăţare şi evaluare diferenţiate, conform nevoilor educative ale elevului, toate însă având la bază formarea duhovnicească a profesorului prin rugăciunea personală şi participarea sa la viaţa Bisericii.

De asemenea, au fost făcute şi propuneri pentru realizarea unui echilibru între didactic şi spiritualitate la orele de religie, care să vizeze abordări diferite în pregătirea pentru examenele şcolare, atât de importante pentru creionarea unui parcurs frumos către maturitate şi apoi către viaţa de familie.

În continuare, tot în Sala „Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Centrului eparhial a avut loc o întrunire duhovnicească cu soţiile preoţilor din Eparhia Dunării de Jos.

Evenimentul iniţiat de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian a reunit în faţa dispozitivelor electronice de comunicare aproximativ 120 de doamne preotese din judeţele Galaţi şi Brăila.

La manifestare au participat preotese care lucrează în diverse instituţii ale statului şi care prin munca lor sunt exemple de profesionalism, jertfelnicie şi devotament.

Din cele 450 de soţii de preot de la Dunărea de Jos, peste 70 dintre acestea îşi desfăşoară activitatea în spitale ca medici şi asistente medicale, aproximativ 150 sunt cadre didactice (profesoare, învăţătoare şi educatoare), iar 50 au profesii în domeniul economic şi juridic, ceea ce arată o prezenţă importantă şi de nădejde în societate.

În cadrul reuniunii, doamna preoteasă Andreea Avram de la parohia Smulţi 2, judeţul Galaţi, a adus mărturii cutremurătoare din experienţa grea a bolii prin care a trecut din cauza noului coronavirus, dar şi despre izbânda obţinută prin solidaritatea şi comuniunea manifestate prin rugăciunea zilnică a ierarhului şi a credincioşilor sensibilizaţi de suferinţa ei.

La finalul întâlnirii, doamnele preotese şi-au exprimat bucuria de a participa la acest eveniment de suflet, informează Arhiepiscopia Dunării de Jos.

Publicat în Comunitate
Pagina 1 din 2