A doua sesiune a Bacalaureatului, programată în perioada august - septembrie, începe luni, fiind înscrişi aproape 39.000 de candidaţi, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.
Prima probă scrisă este la Limba şi literatura română, marţi va fi proba obligatorie a profilului, ziua următoare proba la alegere a profilului şi specializării. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba de limba şi literatura maternă joi. Între 23 şi 31 august se vor echivala şi recunoaşte competenţele lingvistice şi digitale.
Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6 (şase).
Conform datelor transmise de inspectoratele şcolare judeţene, din totalul celor înscrişi, 24.988 de candidaţi provin din promoţia 2020 - 2021, iar 13.958 de candidaţi din promoţiile anterioare.
Afişarea primelor rezultate va avea loc în data de 31 august (până la ora 12,00).
Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00 - 18,00, atât în format fizic, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.
Probele scrise încep la ora 9,00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8,30. Toate măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19 sunt valabile şi în sesiunea august-septembrie 2021.
Lucrările scrise pot fi elaborate într-un interval de lucru de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme şi desene vor utiliza numai creion negru.
Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.
Beneficiază de prelungirea timpului de lucru alocat, cu maximum două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către Comisia Judeţeană de Organizare a examenului de Bacalaureat, în baza prevederilor Procedurii nr. 1.526/DGIP/12.03.2021 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.
Pentru elevii care solicită şi primesc, în cazuri justificate, aprobarea Comisiei Naţionale de Organizare a Examenului de Bacalaureat în vederea susţinerii probelor cu subiectul de rezervă, se organizează proba scrisă/probele scrise după finalizarea ultimei probe prevăzute în calendarul de desfăşurare a Bacalaureatului.
Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei
surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.
Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 16 - 19 august, între orele 8,00 - 16,00. (sursa Agerpres)

Publicat în National

Luni, 28 iunie 2021, începe examenul de Bacalaureat 2021. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. În continuare, vă prezentăm integral calendarul examenului de Bacalaureat:

Sesiunea iunie - iulie 2021

- 31 mai - 4 iunie 2021 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen;
- 4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a;
- 14-16 iunie 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
- 16-17 iunie 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
- 18-23 iunie 2021 Evaluarea competenţelor digitale - proba D;
- 23-25 iunie 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C;
- 28 iunie 2021 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
- 29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
- 30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă;
- 1 iulie 2021 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
- 5 iulie 2021 Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12.00 - 18.00;
- 6 - 9 iulie 2021 Rezolvarea contestaţiilor;
- 9 iulie 2021 Afişarea rezultatelor finale.

Sesiunea august - septembrie 2021

- 19 - 26 iulie 2021 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe;
- 16 august 2021 Limba şi literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
- 17 august 2021 Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
- 18 august 2021 Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d) - proba scrisă;
- 19 august 2021 Limba şi literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă;
- 23-24 august 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
- 25 august 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
- 26 - 27 august 2021 Evaluarea competenţelor digitale - proba D;
- 30 - 31 august 2021 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională - proba C;
- 31 august 2021 Afişarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12.00 - 18.00);
- 1 - 3 septembrie 2021 Rezolvarea contestaţiilor;
- 3 septembrie 2021 Afişarea rezultatelor finale.

Publicat în National

Elevii de clasa a VIII-a au dat astăzi, 29 martie 2021, proba la limba şi literatura română, urmând ca marţi, 30 martie, să dea proba la Matematică, iar elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Elevii înmatriculaţi în unităţile de învăţământ din localităţile carantinate vor putea susţine simulări ale examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele şcolare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021. Subiectele şi baremele pot fi descărcate AICI!

Calendarul simulărilor EN este următorul:

29 martie 2021: Limba şi literatura română

30 martie 2021: Matematică

31 martie 2021: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)

Calendar examene Evaluare Naţională:

7 – 11 iunie 2021 – Înscrierea la evaluarea naţională

22 iunie 2021 – Limba şi literatura română, probă scrisă

24 iunie 2021 – Matematică, probă scrisă

25 iunie 2021 – Limba şi literatura maternă, probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00) – Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) – Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 – Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2021 – Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Publicat în National

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a declarat astăzi, 23 martie 2021, la dezbaterea online “Educaţia digitală asimptomatică”, organizată de Edupedu.ro în parteneriat cu World Vision România, că şcolile vor rămâne deschise cel puţin până pe 1 aprilie, iar examenul de Evaluare Naţională pentru clasa a VIII-a se mută după Bacalaureat.

“Nu vor fi perturbate simulările, care se încheie pe data de 31 martie, deci şcolile vor rămâne deschise cel puţin până la data de 1 aprilie. De asemenea pot să vă spun că examenul bacalaureat va rămâne pe aceleaşi date care au fost deja stabilite, comunicate şi sunt cunoscute. Evaluarea naţională se va muta după examenul de bacalaureat”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Calendarele în vigoare, în acest moment, sunt următoarele:

Calendar Evaluarea Naţională 2021

07 – 11 iunie 2021 - Înscrierea la evaluarea naţională

11 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

22 iunie 2021 - Limba şi literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021 - Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021 - Limba şi literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 - Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00)

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00) – 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00) - Depunerea contestaţiilor

30 iunie – 4 iulie 2021 - Soluţionarea contestaţiilor

4 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 

Calendar BAC 2021

31 mai – 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

14-16 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

16-17 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-23 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

23-25 iunie 2021 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

28 iunie 2021 - Limba şi literatura română – proba E.a) – proba scrisă

29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d) – proba scrisă

1 iulie 2021 - Limba şi literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

5 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00 şi depunerea contestaţiilor în intervalul orar 12,00-18,00

6-9 iulie 2021 - Rezolvarea contestaţiilor

9 iulie 2021 - Afişarea rezultatelor finale

Publicat în National
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) lansează campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experţilor electorali, din cadrul căruia vor fi desemnaţi preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora. Spre deosebire de alegerile de până acum, Legea 208, adoptată în acest an, privind alegerea Senatului, Camerei Deputaţilor şi de organizare şi funcţionare a AEP, prevede înfiinţarea Corpului experţilor electorali, care este o evidenţă permanentă a persoanelor care pot deveni preşedinţi sau locţiitori ai birouluilor electorale atât din ţară cât şi din străinătate. Pentru înscrieri la concursul de ocupare a acestei funcţii, candidatul trebuie să îndeplinească anumite condiţii: cetăţenia română; cunoaşte limba română, scris şi vorbit; are drept de vot; are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei; nu face parte dintr-un partid politic; a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu; nu este urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal. Se pot înscrie şi persoanele care au mai îndeplinit astfel de funcţii, anii trecuţi, pentru astfel de cazuri aceştia trebuind să parcurgă o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP. Cei care nu au mai exercitat astfel de funcţii (preşedinte sau locţiitor al secţiei de votare) vor trebui să susţină un examen de admitere în Corpul experţilor electorali. În afară de aceştia, vor susţine examen şi persoanele care: au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului; persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului. Examenul de admitere are ca obiect evaluarea următoarelor competenţe specifice: cunoaşterea legislaţiei în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia; planificarea operaţiunilor electorale din secţia de votare; consemnarea rezultatelor votării. Examenul poate fi scris sau în sistem online.
Publicat în Politica

Potrivit unui comunicat al Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, candidaţii înscrişi la începutul anului şcolar pentru a susţine examenele de Definitivat au fost triaţi după ce au îndeplinit cumulativ cele trei condiţii prevăzite de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs "Bine" sau "Foarte bine" şi minimum media 8 la cele două inspecţii speciale la clasă desfăşurate pe perioada anului şcolar. Cei mai mulţi candidaţi sunt cadre didactice în învăţământul preşcolar şi primar, după cum se arată în comunicatul citat. 

Astăzi, începând cu ora 10.00, se desfăşoară examenul scris, obligatoriu pentru cine vrea sa facă o carieră la catedră în învăţământul preuniversitar. Proba durează 4 ore, timp în care candidaţii vor avea de rezolvat subiecte de specialitate, din metodica predării, pedagogie şi elemente de psihologia educaţiei. Nota minimă de promovare a examenului este 8. Cei care nu iau examenul, după maxim trei sesiuni, nu mai pot fi angajaţi în învăţământ, cel puţin cu contract pe perioadă nedeterminată. 

Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Galaţi, peste 250 de profesori din judeţ sunt aşteptaţi la examenul scris, care se va desfăşura la centrul de examen de la Şcoala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu" din municipiu.  Anul trecut, din cei aproape 230 de profesori candidaţi câteva zeci s-au retras din examen, probabil pentru că nu au fost suficient de pregatiţi dar şi pentru a nu pierde şansa celor trei încercări.

Publicat în Eveniment