După întâlnirea de la Cotroceni, de luni, 05 iulie 2021, pe tema proiectului "România Educată", Dan Barna, liderul USR-PLUS, a declarat că a propus desfiinţarea inspectoratelor şcolare judeţene şi "transformarea lor în ceea ce ar trebui să fie, în structuri care să verifice calitatea actului de învăţământ şi nu partea aceasta de gospodărire sau de numiri, aceasta trebuie să meargă spre administraţia locală". Copreşedintele USR-PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, la rândul său, că "inspectoratele şcolare trebuie reorganizate".

Liderii USR-PLUS au afirmat că au discutat cu preşedintele Iohannis şi despre modificări la nivelul învăţământului profesional, pentru ca elevii "să aibă posibilitatea să fluctueze, să meargă dintr-un sistem în celălalt astfel încât fiecare să-şi poată găsit vocaţia cea mai potrivită": "Inspectoratele şcolare - este o iniţiativă pe care noi, USR-PLUS, am susţinut-o - desfiinţarea acestora şi transformarea lor în ceea ce ar trebui să fie, în structuri care să verifice calitatea actului de învăţământ şi nu partea aceasta de gospodărire sau de numiri, aceasta trebuie să meargă spre administraţia locală. Sunt elemente care vor mai fi, tot aşa, dezbătute", a spus Barna. "Am avut un schimb de opinii, deja legat de câteva idei privind reforma instituţională din educaţie sau felul în care se creşte performanţa sistemului instituţional printr-o mai mare descentralizare, prin implicarea mai mult a şcolii, a consiliului de administraţie, a părinţilor la nivel local", a spus Cioloş.

Desfiinţarea inspectoratelor şcolare a fost una dintre condiţiile propuse încă de anul trecut, după alegerile parlamentare, de USR-PLUS, Coaliţiei de guvernare. Aceasta măsură nu a fost introdusă în programul de Guvernare al Guvernului Cîţu. Ministrul Educaţiei spunea, în ianuarie 2021, legat de acest subiect, că desfiinţarea pripită a inspectoratelor şcolare ar genera "un adevărat dezastru, o lovitură finală dată unui sistem aflat în suferinţă. Acest lucru trebuie făcut, dar trebuie pregătit în timp. Nu voi susţine o desfiinţare haotică a inspectoratelor, dar voi susţine o descentralizare".

Barna a mai spus luni, pentru G4Media.ro că "în ceea ce priveşte organizarea sistemului de Educaţie, pachetul de reforme prevede spargerea actualelor inspectorate judeţene şi împărţirea atribuţiilor lor între Centrele Judeţene pentru Învăţământ Preuniversitar şi Centrele Judeţene pentru Formare Continuă, Asistenţă şi Resurse Educaţionale". Liderul USR-PLUS, Dan Barna a mai explicat că "este practic o fereastră de oportunitate de doi ani, doi ani şi jumătate, până în proximitatea alegerilor din 2024 în care statul are şi resursa de program, acest proiect în «România Educată», are şi susţinerea şi în Parlament şi Guvern pentru ca o reformă în educaţie să devină o realitate".

Publicat în Politica

Guvernul intenţionează să modifice Legea Educaţiei Naţionale prin ordonanţă de urgenţă astfel încât numirea inspectorilor şcolari şi a directorilor unităţilor de învăţământ să poată fi făcută fără îndeplinirea condiţiei de a fi membri în corpul naţional al experţilor în management educaţional.
Această condiţie de ocupare a unei funcţii de conducere în sistemul de învăţământ a fost instituită tocmai pentru a se evita numirile politice sau pe orice alte criterii care nu au în vedere performanţa profesională în învăţământul preuniversitar.
„Guvernul actual va elimina astfel criteriul de profesionalism în managementul educaţional printr-o simplă ordonanţă de urgenţă şi va lăsa sistemul de învăţământ preuniversitar la cheremul politicienilor”, a declarat senator Laura Georgescu.
Prin abrogarea art. 246 din Legea Educaţiei Naţionale, aşa cum prevede proiectul ordonanţei de urgenţă, Guvernul desfiinţează corpul naţional de experţi în management educaţional pentru a favoriza numirile politice în funcţiile de conducere din învăţământul preuniversitar.
„Corpul experţilor în management educaţional a fost înfiinţat în 2011, iar pentru a obţine statutul de membru cadrele didactice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii precum: să fi absolvit programe de formare în domeniul managementului educaţional, să aibă experienţă managerială, să dovedească că au performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, dar şi un portofoliu al participărilor la proiecte educaţionale. Potrivit modificărilor legislative propuse de actualul Guvern, funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare, din cadrul caselor corpului didactic, de director şi director adjunct la unităţile de învăţământ preuniversitar vor putea fi ocupate prin concurs de către cadre didactice titulare în învăţământ, cu diplomă de licenţă, iar metodologia de organizare a concursului va fi aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei, fără ca vreun criteriu de expertiză şi profesionalism să mai fie prevăzut în Legea Educaţiei Naţionale”, a afirmat Laura Georgescu.
„Legea Educaţiei va fi modificată prin ordonanţă de urgenţă pentru a se crea pârghiile necesare ca experţii cu pregătire multidisciplinară în domeniul managementului educaţional să fie daţi la o parte de un Guvern care nu pune preţ pe profesionalism, ci doar pe interese politice care vor şubrezi şi mai mult şcoala românească şi aşa profund afectată de deciziile imature şi neprofesioniste luate în perioada pandemiei”, a afirmat senatorul PSD, Laura Georgescu.

Publicat în Politica

Consiliul Local Galaţi a adoptat, în şedinţa din data de 15 aprilie 2021, procedura privind reglementarea unor construcţii executate fără autorizaţie de construire precum şi tarifele datorate de proprietarii construcţiilor executate fără autorizaţie. Sunt vizate în special extinderile de la parterul blocurilor.
Mai exact, este vorba despre o procedură prin care Municipiul Galaţi reglementează existenţa şi ocuparea domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale, de anumite construcţii, extinderi ale unor spaţii de locuit/spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, realizate fie prin procedura schimbării de destinaţie, fie din construcţia iniţială, aflate la parterul blocurilor, pentru care execuţia lucrărilor de construire s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzute la art. 31, din legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu mai permite aplicarea sancţiunilor.

Condiţiile necesare intrării în legalitate

Condiţiile necesare pentru reglementarea construcţiilor, extinderi ale unor spaţii de locuit/spaţii comerciale, aflate la parterul blocurilor sunt următoarele:
1. Încadrarea în reglementările urbanistice valabile pentru zona de amplasament (conform documentaţiilor de urbanism, al Regulamentului Local de urbanism al PUG/PUZ sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz);
2. Suprafaţa construită a extinderii trebuie să fie în limita proiecţiei balconului de la etajul superior, construit cu Autorizaţie de Construire, împreună cu întregul condominiu. Prin excepţie, se permite ca suprafaţa construită a extinderii să fie cu maxim 50% mai mare faţă de suprafaţa balconului de la etajul I;
3. Asigurarea condiţiilor de echipare edilitară, circulaţii şi accese: sunt asigurate condiţii de acces la drumul public, accesul maşinilor de intervenţie, există posibilitatea racordării la reţelele publice de echipare edilitară existente;
4. Respectarea exigenţelor minimale, a normelor de igienă şi sănătate, prevăzute de legislaţia în vigoare;
Acest regulament nu se aplică extinderilor edificate în zone protejate istorice sau naturale.

Proprietarii vor încheia cu Primăria un contract de superficie pe 25 de ani

Proprietarii construcţiilor, care îndeplinesc condiţiile expuse mai sus, vor solicita în scris Primăriei Galaţi clarificarea regimului juridic al terenului pe care este edificată construcţia în cauză şi acordarea unui drept de folosinţă, cu titlu oneros, asupra terenului ocupat de construcţia respectivă.
Serviciile de specialitate din cadrul Direcţiei Patrimoniu vor verifica regimul juridic al terenului solicitat pentru constituirea dreptului de folosinţă, cu titlu oneros şi vor obţine, acolo unde este cazul, încadrarea acestuia în proprietatea privată a Municipiului Galaţi.
Constituirea dreptului de folosinţă, cu titlul oneros, asupra terenului ocupat de construcţia - extindere, care îndeplineşte condiţiile impuse, se face prin contract de superficie. Dreptul de superficie se constituie pe o durată de 25 de ani. La împlinirea termenului, dreptul de superficie poate fi reînnoit.
Titularul dreptului de superficie datorează, sub forma de rate trimestriale, o sumă egală cu tariful aprobat prin hotărâre de consiliu local, exprimat în formula lei/mp/lună, ţinând seama de destinaţia construcţiei.
Tariful datorat de proprietarii construcţiilor executate fără autorizaţie de construire, în vederea constituirii dreptului de superficie cu titlul oneros, la valoarea chiriilor, actualizate, percepute pentru terenurile ocupate de construcţii, în conformitate cu art. 3, al HCL nr. 762/2017.

Cum vor fi sancţionaţi proprietarii care nu intră în legalitate

Pentru lipsa de folosinţă asupra terenului ocupat de construcţiile vizate de această procedură, Primăria Galaţi va calcula şi percepe o sumă, cu titlul de prejudiciu, egală cu contravaloarea tarifelor, calculate pe 3 ani, la care se pot adăuga dobânzi penalizatoare.
Construcţiile care nu se încadrează în condiţiile precizate de regulament se vor desfiinţa.

Publicat în Știrea zilei