Coadă, în fiecare dimineaţă, în faţa punctelor de lucru de relaţii cu clienţii din municipiul Galaţi ale Electrica Furnizare. Zeci de gălăţeni, încă de la primele ore ale dimineţii, aşteaptă îndelung, în frig, pentru a depune documentele necesare ca să beneficieze de plafonarea preţului la energie electrică sau pentru a încheia sau reînnoi cu contractul de furnizare.

Gălăţenii strânşi în faţa punctului de lucru Electrica Furnizare din bdul Siderurgiştilor (foto ↑) au dârdâit de frig ore în şir la coadă, lipsiţi de orice fel de informaţii din partea companiei. Toţi sunt la mila paznicului care face accesul în interiorul clădirii şi care are în "custodie" şi cererile pe care trebuie să le completeze clienţii.

Informaţiile se dau în silă de funcţionarele de la ghişeu, care sunt foarte arogante şi vorbesc cu oamenii răstit. Până şi cei care s-au interesat înainte de procedurile care trebuie urmate pentru a depune documentele pentru a beneficia de plafonare s-au trezit că în sediul Electrica li se mai solicită să completeze câte un formular sau cerere.

"Am venit de dimineaţă în speranţa că intru mai repede şi scap. Eu am nevoie să-mi reînoiesc contractul, dar se intră foarte greu. La un moment dat se formaseră vreo 3 cozi diferite, una pentru cei cu cereri de plafonare care se încadrează în categoriile alea diferite, una pentru informaţii şi una pentru contracte", spune o gălăţeancă ce aşteaptă deja de mai bine de o oră la coadă.

"Stăm aici de două ore şi abia intră câte unul, câte doi. Praf ne-au făcut în perioada Sărbătorilor", spune alt gălăţean revoltat de situaţia creată.

O altă clientă abia ieşită din sediu este şi ea nervoasă deşi a reuşit să-şi rezolve problemele: "Eu am avut de schimbat titularul contractului. Am intrat înăuntru după ce a ieşit persoana dinaintea mea şi doamna de la ghişeu m-a dat afară ţipând să intru când mă cheamă ea, nu aşa când vreau eu, ca la doctor, unul iese altul intră. Ne tratează ca pe sclavi. Doamnele sunt foarte arogante şi arţăgoase. Parcă venim să cerşim. E ceva strigător la cer. Chiar nu se sesizează nimeni cum ne ţin ore în şir în frig şi apoi când intrăm ne tratează ca pe ultimii oameni?".

Reporterii Monitorul de Galaţi au încercat să obţină un punct de vedere al Centrului Relaţii Clienţi Galaţi al companiei Electrica Furnizare, însă de la numărul de telefon al secretariatului am primit o adresa de email de la Electrica Furnizare - sediul central la care am adresat o solicitare de informaţii fără a primi nici măcar o confirmare de primire, iar la numerele de telefon de pe site am aşteptat în zadar mai bine de 10 minute să preia apelul un operator, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Se pare că această companie a redus drastic interacţiunea umană între clienţi şi superiorii celor de la ghişee tocmai pentru a evita avalanşa de reclamaţii ce ar putea veni din partea clienţilor de care îşi bat joc ţinându-i în frig.

Citeşte cine poate depune cerere pentru a beneficia de preţ plafonat la energie electrică, AICI!

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi informează că în intervalul 30 octombrie - 08 noiembrie 2022 se pot încărca, EXCLUSIV ONLINE, cererile pentru atribuirea unui loc de parcare în parcarea de domiciliu/reşedinţă însoţite de documentele menţionate în Regulamentul prevăzut în H.C.L. nr. 337/2021 cu modificările şi completările ulterioare, pe platforma https://parcari.primariagalati.ro, având posibilitatea modificării şi completării documentelor până la finalizarea perioadei de depunere a documentelor.

! Foarte important de reţinut este faptul că o cerere precompletată se descarcă, se printează, se semnează şi apoi se reîncarcă însoţită de restul documentelor:
- copie B.I./C.I. din care să rezulte că solicitantul are domiciliul în zona/subzona arondată parcării;
- alte documente obligatorii: act de proprietate, act de donaţie sau moştenire, proces-verbal de adjudecare, hotărâre judecătorească; înscrisul privind proprietatea trebuie să fie depus în integralitate;
- copie certificat de înmatriculare a autovehiculului (sau dovada înlocuitoare a  certificatului de înmatriculare valabilă la data depunerii cererii) deţinut în proprietate/folosinţă cu inspecţia tehnică periodică (ITP) valabilă la data depunerii cererii;
- copie contract de leasing/contract de comodat/proces-verbal de predare-primire spre folosinţă a autovehiculului , întocmită pentru o perioadă de 5 ani (sau o perioadă mai mică, cu menţiunea în contract/proces verbal a posibilităţii de prelungire până la 5 ani).

! Documentele încărcate trebuie să fie lizibile, conforme cu realitatea şi să fie încărcate în integralitate.

Tutorialul cu privire la încărcarea documentelor se poate consulta online pe site-ul www.primariagalati.ro la secţiunea Servicii electronice/Parcări de reşedinţă sau pe platforma https://parcari.primariagalati.ro.

Reamintim că sunt acum în procedură de atribuire locurile de parcare din următoarele zone ce pot fi vizualizate pe platformă: Micro 18 (4-D), Ţiglina II (10-A, B), Mazepa I (19-A), Ţiglina I (9-C), Micro 21 (1-A, B, C), potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

Articole similare: Galaţi: O nouă etapă de atribuire a locurilor de parcare în parcări de reşedinţă (CALENDAR)

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi informează că începând de săptămâna aceasta se pot depune cererile şi declaraţiile pe propria răspundere necesare pentru obţinerea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri în sezonul rece 2022-2023. Formularele se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi  din str. Fraternităţii nr. 1 sau se pot descărca de pe adresa web social.primariagalati.ro, dar şi de la asociaţiile de proprietari – pentru cererile de energie termică.
Depunerea solicitărilor se va putea face începând cu data de 26 septembrie 2022. Cererile vor fi înregistrate prin depunere personală sau prin asociaţiile de proprietari, la sediul instituţiei din str. Fraternităţii nr. 1, Bl. Şoim, de luni şi până joi, în intervalul orar: 8.30-16.00. Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei se acorda familiilor şi persoanelor singure a căror venit net lunar pe membru de familie este de până la 1.386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2.053 lei, în conformitate cu prevederile legale
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere vor fi completate cu majuscule, datate şi semnate de reprezentantul familiei (solicitant), fără modificări sau ştersături şi trebuie să conţină un număr de telefon de contact. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, numărul de camere, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energia electrică, ancheta socială se efectuează obligatoriu pentru toate situaţiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei şi obligaţia de a comunica orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.
Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, se pot depune conform legii până la 15 octombrie a fiecărui an. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor începând cu luna în curs pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective şi începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.
Pe lângă ajutoare pentru încălzirea locuinţei, se acordă un supliment pentru energie tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute.
Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 1386 lei, respectiv al persoanei singure este de până la 2053 lei beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:
- 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
- 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
- 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
- 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.
În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.
Informaţii suplimentare despre acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei precum şi a suplimentului pentru încălzire pot fi obţinute direct de la Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi – Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236 488 444, 0236.307.872 şi de pe site-ul social.primariagalati.ro, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

! Tabelul ce cuprinde cuantumul ajutorului în funcţie de venituri, în Galeria de imagini de mai jos!

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Numărul de persoane care au solicitat azil în Uniunea Europeană a cunoscut un salt semnificativ anul trecut, pe fondul războaielor și conflictelor din lume, relatează DPA.
Statele membre au primit aproximativ 648.000 de cereri în 2021, echivalent cu o treime mai mult decât în anul precedent, a anunțat Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA).
Cele mai mari grupuri de solicitanți au fost din Siria, cu 117.000 de cereri, și Afganistan, 102.000, aceștia din urmă fugind din țară după ce talibanii au preluat din nou pe puterea în august anul trecut.
Minorii neînsoțiți au reprezentat aproximativ 23.600 de solicitanți, potrivit agenției, cu două treimi mai mult decât în 2020.
Din total, aproximativ 70% dintre solicitanți erau bărbați și jumătate din toți solicitanții aveau vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.
Autoritățile din statele membre au luat aproximativ 535.000 de decizii în primă instanță și au acceptat aproximativ una din trei dintre aceste cereri.
Ele au acordat statutul de refugiat pentru 118.000 de persoane și 64.000 de solicitanți au primit statut de protecție subsidiară.
Germania a primit cele mai multe cereri de azil în 2021, 191.000, urmată de Franța, Spania și Italia.
În acest an, situația din Europa este în mare măsură marcată de fluxul de refugiați în urma războiului Rusiei în Ucraina, intrat acum în a cincea lună.
Autoritățile UE au acordat până acum protecție temporară pentru mai mult de 3,4 milioane de refugiați ucraineni, conform cifrelor recente EUAA.
Statutul de protecție temporară oferă persoanelor un permis de ședere pentru un an și acces la piața muncii și la educație în țările UE fără o birocrație extinsă. (sursa Agerpres)

Publicat în Mapamond

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cererilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documente către organele fiscale de către contribuabilii care desfăşoară activităţi economice într-o formă de activitate organizată, informează Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi.

Obligativitatea transmiterii la organul fiscal central a cererilor, înscrisurilor sau a altor documente prin intermediul Spaţiului Privat Virtual (SPV), de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale (II) şi întreprinderi familiale (IF) este reglementată de O.G. 11/31.08.2021, care modifică Codul de Procedură Fiscală.

În situaţia în care contribuabilii vizaţi nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.

„Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în SPV, până la data de 01 martie 2022, pentru a evita eventualele inconveniente determinate de depunerea, la organul fiscal central, după această dată, a unor documente în format hârtie. Spaţiul Privat Virtual este un serviciu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 zile, prin intermediul căruia contribuabilii depun declaraţii, cereri, solicită documente, verifică situaţia fiscală proprie etc. Persoanele fizice sau juridice, care deţin certificat digital calificat, pot solicita înregistrarea ca utilizator SPV în baza certificatului digital calificat, iar persoanele fizice, care nu deţin un astfel de certificat, pot solicita înregistrarea pe baza de nume de utilizator şi parolă”, a declarat şefa AJFP Galaţi, Mioara-Daniela Carp.

Publicat în Eveniment

Cererile de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie - mai 2021 asupra sectorului apicol vor pute fi depuse în perioada 19 - 26 noiembrie, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), într-un comunicat de presă transmis, joi, Agerpres.
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt: apicultorii, persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultorii, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016; apicultorii, persoane juridice.
Conform APIA, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2021, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.K. Constantinescu", potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor cu modificările şi completările ulterioare; să aibă stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la data depunerii cererii; să fie înregistraţi în registrul unic de identificare (RUI), şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA.
"Solicitanţii care nu deţin cod unic de înregistrare în RUI, înainte de solicitarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre au obligaţia obţinerii acestuia de la centrele judeţene ale APIA, prin completarea şi depunerea formularului prevăzut în anexa nr.1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună", susţin reprezentanţii APIA.
Cuantumul ajutorului este în valoare de 23,7 lei/familia de albine.
Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis se ridică la 53.250.724 lei, reprezentând 10.763.157,96 euro la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) în data de 30 septembrie 2021, respectiv 4,9475 lei pentru un euro.
Sursa de finanţare provine de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
APIA precizează că termenul de plată a ajutorului de minimis este data de 31 decembrie 2021.

Publicat în Economie

Începând de săptămâna viitoare se pot depune cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei pe timpul sezonului rece (noiembrie 2021 - martie 2022), informează Primăria municipiului Galaţi.

Este vorba despre ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri. „Termenul limită de depunere a documentelor pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei este 20 noiembrie 2021. După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel: începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective; începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective“, precizează municipalitatea.

Astfel, începând cu data de 18 octombrie 2021, solicitanţii ajutorului pot obţine formulare tipizate de cerere şi declaraţie pe propria răspundere de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, din str. Fraternităţii, nr. 1, şi de la asociaţiile de proprietari sau le pot descărca de pe site-ul www.social.primariagalati.ro. „Depunerea/transmiterea cererilor împreună cu toate documentele necesare se va face începând cu data de 18.10.2021: prin e-mail la adresa termoficare@primariagalati.ro (se vor considera cereri/declaraţii pe propria răspundere eligibile pentru acordarea ajutorului financiar doar dosarele corecte şi complete); prin poştă (cu confirmare de primire) la adresa: Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, str. Fraternităţii, nr. 1, cod poştal 800016; personal şi/sau prin asociaţiile de proprietari/locatari sau la sediul instituţiei, de luni până joi, în intervalul orar 08.30 - 12.00 şi 13.00 - 16.00, iar vineri între orele 08.30 şi 12.00“, menţionează Primăria Galaţi.

În cazul consumatorilor vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică, gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure cu un venit net lunar pe membru de familie de până la 1.386 lei, iar în cazul unei persoane singure de până la 2.053 lei, în conformitate cu prevederile legale. „Un titular are dreptul legal la o singură măsură de protecţie socială, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri)“, precizează municipalitatea.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinţei, precum şi familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute. „Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă. Familiile ale căror venituri sunt de până la 1.386 lei pe membru de familie, respectiv persoana singură cu un venit de până la 2.053 lei, beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri“, menţionează Primăriei Galaţi.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună. Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere şi se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului. „Informaţii suplimentare pot fi obţinute direct de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi - Serviciul Ajutoare Încălzire din str. Fraternităţii, nr. 1, la următoarele numere de telefon: 0236/488.444, 0236/307.872 şi de pe site-ul www.social.primariagalati.ro. Detalii privind condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie vor putea fi consultate în scurt timp pe site-ul Primăriei municipiului Galaţi - https://www.primariagalati.ro/ şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Galaţi - https://social.primariagalati.ro/“, potrivit municipalităţii.

Publicat în Comunitate

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat, săptămâna trecută, în consultare publică, proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările şi modificările ulterioare.
Sesiunea a doua a măsurii va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni până la valoarea aprobată prin OUG nr.130/2020 de 100.000.000 euro.
Conform documentului, prin implementarea întregii măsuri în cele două sesiuni se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.
De asemenea, beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanţare în cadrul primei sesiuni nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni. Se aplică aceeaşi măsură şi pentru beneficiarii au primit sau urmează să primească finanţare în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru”.
Procedura poate fi descărcată de pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica.

Publicat în Fonduri UE

Gălăţenii care doresc să beneficeze de o locuinţă de la fondul locativ de stat, trebuie să ştie că, pentru anul 2021, perioada de depunere a dosarelor este 01 octombrie 2021 - 30 noiembrie 2021. Se vor lua în consideraţie numai dosarele depuse în această perioadă.

Solicitanţii care au avut dosare depuse în anii anteriori şi nu au primit repartiţie au posibilitatea depunerii unui nou dosar în sesiunea 2021. Dosarele depuse în anii anteriori nu se iau în consideraţie dar se va ţine cont de vechimea primei cereri depuse pentru repartizarea unei locuinţe.

Analiza dosarelor, de către comisia constituită în vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe, se va realiza în cursul lunii decembrie 2021, iar stabilirea listei de priorităţi se va face pe baza dosarelor complete depuse în perioada  01.10.2021-30.11.2021.

Eventualele repartiţii vor fi emise după data de 01.01.2022, dacă va exista un fond disponibil de locuinţe/în funcţie de disponibilităţi, de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului.

Publicat în Comunitate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că cererile privind eliberarea certificatelor de rezidenţă fiscală pentru persoanele juridice şi fizice rezidente în România, cererile privind eliberarea certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente şi cererile referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine pot fi depuse de către solicitanţi şi electronic, prin portalul e-guvernare.ro şi prin Spaţiul Privat Virtual.
Cererile prevăzute de O.M.F.P nr. 583/2016, cu modificările şi completările ulterioare:
- Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România;
- Z03 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România;
- Z05 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;
- Z07 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România;
- Z09 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
- Z11 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;
- Z13 - Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine, pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, secţiunea Servicii Online/Declaraţii electronice/Descarcare declaraţii sau prin accesarea link-ului https:static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii_original.htm.
Cererile transmise electronic de solicitanţi se depun în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăşi 5 MGB şi care conţine formularele certificatelor prevăzute de lege, în format PDF, JPEG sau TIFF.
Transmiterea certificatelor de rezidenţă fiscală de către organele fiscale către persoanele înregistrate în Spaţiul Privat Virtual se face exclusiv electronic.
Pentru completarea şi depunerea cererilor privind eliberarea certificatelor de rezidenţă fiscală contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel:
- apelând Serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor - Call - center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
- prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spaţiul Privat Virtual.

Publicat în De interes public
Pagina 1 din 2