Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului a lansat, săptămâna trecută, în consultare publică, proiectul procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 „Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, cu completările şi modificările ulterioare.
Sesiunea a doua a măsurii va fi bugetată din sumele rămase neutilizate în cadrul primei sesiuni până la valoarea aprobată prin OUG nr.130/2020 de 100.000.000 euro.
Conform documentului, prin implementarea întregii măsuri în cele două sesiuni se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 50.000 de beneficiari.
De asemenea, beneficiarii care au primit sau urmează să primească finanţare în cadrul primei sesiuni nu sunt eligibili în cadrul celei de-a doua sesiuni. Se aplică aceeaşi măsură şi pentru beneficiarii au primit sau urmează să primească finanţare în cadrul măsurii „Granturi pentru capital de lucru”.
Procedura poate fi descărcată de pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - http://www.economie.gov.ro/transparenta-decizionala/proiecte-in-dezbatere-publica.

Publicat în Fonduri UE

Gălăţenii care doresc să beneficeze de o locuinţă de la fondul locativ de stat, trebuie să ştie că, pentru anul 2021, perioada de depunere a dosarelor este 01 octombrie 2021 - 30 noiembrie 2021. Se vor lua în consideraţie numai dosarele depuse în această perioadă.

Solicitanţii care au avut dosare depuse în anii anteriori şi nu au primit repartiţie au posibilitatea depunerii unui nou dosar în sesiunea 2021. Dosarele depuse în anii anteriori nu se iau în consideraţie dar se va ţine cont de vechimea primei cereri depuse pentru repartizarea unei locuinţe.

Analiza dosarelor, de către comisia constituită în vederea soluţionării cererilor privind repartizarea unei locuinţe, se va realiza în cursul lunii decembrie 2021, iar stabilirea listei de priorităţi se va face pe baza dosarelor complete depuse în perioada  01.10.2021-30.11.2021.

Eventualele repartiţii vor fi emise după data de 01.01.2022, dacă va exista un fond disponibil de locuinţe/în funcţie de disponibilităţi, de către o comisie numită prin dispoziţie a primarului.

Publicat în Comunitate

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Galaţi aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că cererile privind eliberarea certificatelor de rezidenţă fiscală pentru persoanele juridice şi fizice rezidente în România, cererile privind eliberarea certificatelor privind atestarea impozitului plătit în România de către persoanele nerezidente şi cererile referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine pot fi depuse de către solicitanţi şi electronic, prin portalul e-guvernare.ro şi prin Spaţiul Privat Virtual.
Cererile prevăzute de O.M.F.P nr. 583/2016, cu modificările şi completările ulterioare:
- Z01 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane juridice rezidente în România;
- Z03 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România;
- Z05 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă;
- Z07 - Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală pentru persoane rezidente în România;
- Z09 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine;
- Z11 - Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente;
- Z13 - Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea desfăşurării activităţii în România de către sediul permanent/sediul permanent desemnat al unei persoane juridice străine, pot fi descărcate de pe site-ul ANAF, secţiunea Servicii Online/Declaraţii electronice/Descarcare declaraţii sau prin accesarea link-ului https:static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii_original.htm.
Cererile transmise electronic de solicitanţi se depun în format PDF cu XML ataşat, la care se anexează o arhivă ZIP, care nu poate depăşi 5 MGB şi care conţine formularele certificatelor prevăzute de lege, în format PDF, JPEG sau TIFF.
Transmiterea certificatelor de rezidenţă fiscală de către organele fiscale către persoanele înregistrate în Spaţiul Privat Virtual se face exclusiv electronic.
Pentru completarea şi depunerea cererilor privind eliberarea certificatelor de rezidenţă fiscală contribuabilii pot solicita sprijin organelor fiscale astfel:
- apelând Serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor - Call - center, la numărul de telefon 031.403.91.60;
- prin e-mail, accesând Formularul de contact disponibil pe portal https://www.anaf.ro/asistpublic/ şi în serviciul Spaţiul Privat Virtual.

Publicat în De interes public
Miercuri, 02 Decembrie 2015 00:00

10.381 de cereri pentru ajutorul de căldură

Mii de gălăţeni au depus cerere pentru acordarea ajutorului de căldură în sezonul rece 2015/2016. În prima lună în care s-au primit astfel de solicitări, Primăria municipiului Galaţi a înregistrat 10.381 de cereri pentru ajutorul de căldură (faţă de 14.885, în 2014). Dintre acestea, 6.871 au fost depuse de persoanele care se încălzesc în sistem centralizat (faţă de 11.058, în 2014), 2.280 aparţin persoanelor care se încălzesc cu gaze naturale (faţă de 2.646, în 2014), 960 au fost primite de la solicitanţii care folosesc pentru încălzire combustibili lichizi sau solizi (faţă de 1.021, în 2014), iar 270 de la cei care se încălzesc folosind energia electrică (faţă de160, în 2014 ). Primăria Galaţi primeşte în continuare solicitări pentru acordarea ajutorului de căldură. Important de ştiut este faptul că stabilirea dreptului de ajutor pentru încălzirea locuinţei se face începând cu luna depunerii cererii, dacă solicitarea este depusă până pe 20 ale lunii. Cererile înregistrate după data de 20 a lunii, care îndeplinesc condiţiile legale, intră în plată în luna următoare. Ajutorul de căldură se acordă în perioada 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016.
Publicat în Economie
Vineri, 30 Octombrie 2015 00:00

Primăria primeşte cereri pentru lemne de foc

Primăria municipiului Galaţi primeşte cereri pentru acordarea ajutorului de urgenţă constând în lemne de foc, pentru sezonul rece 2015/2016. Cererile însoţite de documentaţia prevăzută de lege în acest caz se pot depune până pe 6 noiembrie 2015, la Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei, cu sediul pe strada Fraternităţii nr. 1. Programul de lucru cu publicul al serviciului este de luni până joi, între orele 8.30 – 12.00 şi 13.00 – 15.00, iar vinerea, între orele 8.30 şi 12.00.

Pentru a beneficia de ajutorul de urgenţă constând în lemne de foc, persoanele sau familiile aflate în dificultate trebuie să aibă un venit mediu net lunar sub nivelul salariului minim pe economie pe membru de familie de 1.050 lei şi să nu beneficieze de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Ajutorul de urgenţă se acordă în urma efectuării anchetei sociale persoanelor sau familiilor aflate în dificultate, care se încadrează într-una dintre următoarele situaţii:

Prioritatea nr. 1 – pensionarii singuri sau familiile de pensionari fără aparţinători legali sau cu susţinători legali, care se află în imposibilitatea de a susţine financiar cheltuielile legate de achiziţionarea combustibililor necesari încălzirii locuinţei în perioada de iarnă;

Prioritatea nr. 2 – familiile confruntate cu probleme grave de sănătate a membrilor acesteia, care în urma efectuării anchetei sociale şi a analizării bugetului familiei, a cheltuielilor lunare şi a actelor medicale prezentate la dosar, reprezintă cazuri sociale ce necesită acordarea unui ajutor de urgenţă;

Prioritatea nr. 3 –  persoanele cu handicap de gradele I,II,III;

Prioritatea nr.4 – alte situaţii sociale deosebite, constatate in urma efectuării anchetei sociale.

Potrivit legii, fiecare familie sau persoană singură aflată în dificultate, îndreptăţită să primească acest ajutor de urgenţă, beneficiază de o cantitate de 1,5 m3 lemne de foc pentru perioada 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016. Lemnele care vor fi acordate ca ajutor de urgenţă vor fi transportate gratuit la domiciliul solicitanţilor.

Publicat în Comunitate

Primăria municipiului Galaţi, primeşte, începând de joi, cererile pentru acordarea facilităţilor fiscale la plata taxelor şi impozitelor restante. În perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2015, persoanele fizice care au datorii la bugetul local – taxe, impozite, amenzi contravenţionale – sunt scutite de plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante, dacă achită integral debitul principal, adică taxa, impozitul şi/sau amenda datorate. Este vorba despre obligaţiile fiscale aflate în evidenţa Primăriei municipiului Galaţi la data de 1 octombrie 2015. Scutirea NU se aplică acelor contribuabili ale căror obligaţii fiscale la bugetul local au fost stinse deja prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor puse sub sechestru. 

Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii trebuie să depună o cerere la punctele de încasare a taxelor şi impozitelor ale Primăriei municipiului Galaţi şi să achite pe loc obligaţiile fiscale principale restante – taxe, impozite, amenzi. Dacă persoanele fizice au mai multe tipuri de obligaţii fiscale restante la bugetul local al municipiului Galaţi şi fac plata integrală numai pentru un anumit tip de contribuţie - impozit, taxă, amendă - scutirea de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările de întârziere aferente respectivei obligaţii fiscale.

În baza cererii depuse de contribuabil, se va verifica rolul nominal unic, care conţine toate datele de identificare ale  persoanei fizice, precum si creanţele bugetare ale acesteia la nivelul municipiului  Galaţi. În cazul in care contribuabilul are atribuite două sau mai multe numere de rol, pentru acordarea scutirii se încasează debitele de la fiecare rol în parte. La finalizarea procedurii de scutire, contribuabilul va primi „Decizia de anulare creanţe”, care este act administrativ. 

Cererile pentru scutirea de plată a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale restante se pot depune la punctele de încasare a taxelor şi impozitelor locale ale Primăriei municipiului Galaţi, situate pe strada Domnească (Romarta), în Micro 18 şi Micro 39. Programul de lucru cu publicul la punctul de lucru de pe strada Domnească (Romarta) este luni, marţi, joi şi vineri, de la 8.30 la 16.30, şi miercuri de la 8.30 la 18.30. În punctele de încasare din Micro 18 şi Micro 39, programul de lucru cu publicul este de luni până joi, între orele 8.30 şi 15.30, şi vineri, între orele 8.30 şi 12.30.

Publicat în Comunitate