Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Galaţi aduce precizări referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 168/2021. Astfel, Legea nr. 168/2021 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 23.06.2021 în vigoare la data de 26.06.2021) prelungeşte termenul de încheiere a contractelor de asigurare socială până la data de 31.08.2023 inclusiv, faţă de data de 31.08.2021, prevăzută la art. II alin. (1) din O.U.G. nr. 163/2020. De asemenea, se prelungeşte şi termenul pentru plata contribuţiei de asigurări sociale datorată ca urmare a încheierii contractului de asigurare socială, aceasta fiind 31.08.2023 (a se vedea în acest sens art. 5 alin. 1).

Încheierea contractului de asigurare socială în temeiul prevederilor O.U.G. nr. 163/2020, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi solicitată până la data de 31.08.2023 inclusiv. Perioada pentru care se poate încheia asigurare în sistemul public de pensii, în baza acestui act normativ, este de cel mult 6 ani calendaristici anterior lunii încheierii contractului. Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare, fără a depăşi data de 31.08.2023. Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată, care se achită într-o tranşă, se calculează astfel încât să fie corespunzătoare unei/unor luni întregi din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public. În situaţia contractelor de asigurare socială încheiate în data de 31.08.2023, plata contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi făcută decât într-o singură tranşă, în aceeaşi zi.

Având în vedere reglementările mai sus menţionate, CJP Galaţi menţionează faptul că pentru contractele de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 anterior datei de 26.06.2021, în cazul persoanelor care nu au achitat integral contribuţia de asigurări sociale datorată până la data de 25.06.2021 inclusiv, plata acesteia se poate efectua în continuare până la 31.08.2023. Totodată, precizează faptul că punctul 3 al articolului unic al Legii nr. 168/2021 modifică modelul de contract atât cu privire la data până la care se efectuează plata, cât şi cu privire la durata contractului. Persoanele care au încheiat contractul de asigurare în temeiul O.U.G. nr. 163/2020, anterior datei de 26.06.2021, şi nu au efectuat plata integrală, vor fi notificate, precizâdu-li-se posibilitatea efectuării plăţii până la data de 31.08.2023. În cazul acestor persoane, perioada pentru care s-au asigurat, prin contractul de asigurare socială încheiat în baza O.U.G. nr. 163/2020, rămâne aceeaşi, dar plata datorată se poate efectua până la 31.08.2023, informează CJP Galaţi.

Publicat în De interes public

Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Galaţi informează că, pentru seria a IV-a de tratament balnear din data de 08.05.2021, i s-a repartizat un număr total de 240 de bilete de tratament balnear.

„Repartizarea biletelor de tratament balnear către beneficiari s-a realizat în data de 26.04.2021, de către Casa Naţională de Pensii Publice, în sistem informatic integrat, utilizând aplicaţia informatică SPA, pe baza cererilor depuse de solicitanţi până la această dată. Seriile de plecare sunt în data de: 08.05.2021, 09.05.2021, 10.05.2021, 11.05.2021“, precizează CJP Galaţi.

Astfel, biletele de tratament au fost alocate în următoarele staţiuni:

Afecţiune Cardio - Vasculară - 25 de bilete, din care:
- Covasna - 10 bilete;
- Tuşnad - 4 bilete;
- Vatra Dornei - 11 bilete.

Afecţiune Reumatismală - 184 de bilete, din care:
- Amara - 16 bilete;
- Bălţăteşti - 4 bilete;
- Felix - 8 bilete;
- 1 Mai - 2 bilete;
- Costineşti - 2 bilete;
- Eforie Nord - 4 bilete;
- Geoagiu - 4 bilete;
- Herculane - 4 bilete;
- Lacu Sărat - 113 bilete;
- Mangalia - 4 bilete;
- Neptun - 3 bilete;
- Nicolina - 2 bilete;
- Pucioasa - 2 bilete;
- Sărata Monteoru - 12 bilete;
- Saturn - 2 bilete;
- Techirghiol - 2 bilete.

Afecţiune Reumatismal - Respiratorie - 19 bilete, din care:
- Govora - 2 bilete;
- Olăneşti - 8 bilete;
- Slănic Prahova - 7 bilete;
- Târgu Ocna - 2 bilete.

Afecţiune Reumatismal - Ginecologie - 4 bilete, din care:
- Sovata - 4.

Afecţiune Reumatismal - Digestiv - 8 bilete, din care:
- Căciulata - 6 bilete;
- Călimăneşti - 2 bilete.

Potrivit CJP Galaţi, ulterior repartiţiei nominale a biletelor de tratament din seria a IV-a, au rămas nerepartizate 70 de bilete, după cum urmează:
- Amara - 2 bilete;
- Geoagiu - 3 bilete;
- Lacu Sărat - 59 de bilete;
- 1 Mai - 2 bilete;
- Nicolina - 2 bilete;
- Neptun - 2 bilete.
  
„Persoanele interesate de achiziţionarea unui bilet de tratament în centrele anterior menţionate se pot prezenta la sediul CJP Galaţi. Relaţii referitoare la biletele de tratament se pot obţine prin telefon, la numărul 0236/410.150“, menţionează sursa citată.

Publicat în Comunitate

În situaţia beneficiarilor de prestaţii acordate în sistemul public de pensii, stabilite şi plătite de casele teritoriale de pensii, care au optat pentru achitarea drepturilor băneşti în cont curent sau cont bancar, ce nu au fost găsiţi la domiciliu şi au fost avizaţi, documentele de informare cu privire la sumele plătite (taloanele mov) nesolicitate se păstrează la sediul subunităţii poştale până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs, informează Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Galaţi.
După expirarea acestui termen, taloanele mov se arhivează la sediul Oficiului Judeţean de Poştă corespunzător, pentru un termen de 24 de luni faţă de luna de prezentare, fiind transmise la domiciliul beneficiarilor de drepturi sau împuterniciţilor, după caz, la solicitarea acestora. Documentele de informare cu privire la sumele plătite, nesolicitate în cele 24 de luni de către persoanele anterior menţionate, vor fi transmise către casele teritoriale de pensii. Taloanele mov aferente lunilor anterioare martie 2021 pot fi solicitate la sediul Casei Judeţene de Pensii Galaţi, informează sursa citată.

Publicat în Comunitate

16.243 de persoane beneficiau la data de 31 iulie 2015 de pensie de urmaş, conform informaţiilor furnizate de către Casa Judeţeană de Pensii Galaţi. Dintre beneficiari, 1.609 provin din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Conform Legii 263/2010, pensie de urmaş se cuvine copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă susţinătorul decedat era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii. Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie. În situaţia în care soţul supravieţuitor a solicitat acordarea pensiei de urmaş, iar aceasta este mai avantajoasă decât pensia proprie, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru acordarea pensiei de urmaş, pensia proprie fiind suspendată. 

Publicat în Comunitate