Şase comune din judeţul Galaţi sunt incluse în procedura de licitaţie deschisă iniţiată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetăţeni şi se desfăşoară în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Finanţarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR).

ANCPI a publicat, în data de 3 august 2021, în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), anunţul privind achiziţia de servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operaţional Regional - Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Suprafaţa totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea unui contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).
Cele 6 localităţi din judeţul Galaţi pentru care au fost demarate procedurile de atribuire sunt: Barcea, Independenţa, Lieşti, Munteni,
Vânători.

 

 

 

 

Publicat în Eveniment

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Galaţi a încheiat contracte de finanţare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 48 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din cele 52 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăţilor din judeţul Galaţi în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în anul 2021, este de 7.680.000 lei. Lucrările de cadastru general se desfăşoară în cadrul celei de-a şaptea etape de finanţare a Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF). Deschiderea cărţilor funciare este gratuită pentru cetăţeni, fondurile necesare fiind asigurate din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI Galaţi.

Primarii interesaţi să înceapă sau să continue lucrările de cadastru general pe sectoare cadastrale au încheiat deja contracte de finanţare cu OCPI Galaţi. Este vorba despre edilii din 48 de localităţi din judeţul Galaţi: Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Băneasa, Bereşti, Brăhăşeşti, Cavadineşti, Cerţeşti, Corni, Corod, Cosmeşti, Costache Negri, Cuca, Cudalbi, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Drăguşeni, Folteşti, Galaţi, Ghidigeni, Gohor, Griviţa, Jorăşti, Măstăcani, Movileni, Nămoloasa, Negrileşti, Nicoreşti, Oancea, Pechea, Piscu, Poiana, Priponeşti, Rădeşti, Rediu, Scânteieşti, Schela, Slobozia Conachi, Smârdan, Smulţi, Suceveni, Suhurlui, Târgu Bujor, Tecuci, Ţepu, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti, Umbrăreşti şi Vlădeşti.

Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanţare cu OCPI Galaţi trebuie să găsească prestatori până la data de 01 octmbrie 2021. ANCPI va efectua plăţile către primării după deschiderea cărţilor funciare aferente imobilelor recepţionate. În anul 2021, fiecare UAT poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
În prezent, din totalul de 65 UAT-uri din judeţul Galaţi, au fost cadastrate în proporţie de sută la sută 4 comune (Matca, Valea Mărului, Băleni şi Vârlezi), iar în alte 52 localităţi se desfăşoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât şi pe sectoare cadastrale.
PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetăţeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri şi apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Programul este finanţat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obţinute prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar şi din bugetul local al primăriilor.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi, în calitate de beneficiar, împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, în calitate de finanţator, au încheiat un contract de finanţare cu un prestator specializat în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru, pe sectoare cadastrale, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, indiferent de proprietar, în cadrul Programului de Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Este vorba despre terenuri situate exclusiv în extravilanul municipiului Galaţi, condiţie impusă de Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, informează municipalitatea.

„Au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 2.240 de imobile situate în 7 sectoare cadastrale. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică au constat în: organizarea lucrărilor de cadastru; studiul datelor analogice şi digitale; recunoaşterea terenului; stabilirea modului de execuţie a lucrărilor; derularea lucrărilor de specialitate; publicarea documentelor tehnice ale cadastrului; primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare; actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului şi emiterea extraselor de carte funciară; activităţi de informare publică. Contractul în valoare de 159.936 de lei se derulează în perioada martie 2020 - iunie 2021, fondurile fiind asigurate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară“, precizează Primăria Galaţi.

Întreaga procedură a fost finalizată pentru sectorul cadastral 1, rezultând un număr de 498 imobile recepţionate, respectiv o suprafaţă de 253,59 ha. Sectorul cadastral 4 se află în perioada de publicare (timp de 60 zile, în perioada 15 februarie - 15 aprilie 2021) în vederea rectificării eventualelor neconcordanţe. Celelalte cinci sectoare cadastrale se află în etapele finale de înregistrare.

„Pentru sectorul cadastral 1, ce vizează imobilele amplasate în tarla 37, tarla 37/1, tarla 37/2, tarla 37/3, tarla 38, tarla 39, tarla 40, extrasele de carte funciară se găsesc la sediul Primăriei municipiului Galaţi, Biroul Cadastru - Serviciul Evidenţa Patrimoniului şi Cadastru, etaj 1, camera 109 şi pot fi puse la dispoziţia proprietarilor în fiecare zi, între orele 09.00-12.00, pe baza cărţii de identitate“, menţionează municipalitatea.

Publicat în Știrea zilei

Proprietarii de imobile din judeţul Galaţi, în care s-a finalizat procesul de cadastrare integral sau parţial, pot obţine gratuit actele de moştenitor dacă se află într-o situaţie de succesiune.

Persoanele care îşi pot face succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăţi în localităţile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF).

În acest moment, în judeţul Galaţi, s-au eliberat gratuit un număr de peste 249.000 de imobile. Potrivit informaţiilor furnizate de OCPI Galaţi la solicitarea redacţiei Monitorul de Galaţi, din cele 65 de unităţi administrativ teritoriale (UAT-uri) din judeţ, patru sunt cadastrate în proporţie de 100%, (Matca, Valea Mărului, Vârlezi şi Băleni), iar în alte 58 de localităţi s-au desfăşurat lucrări de înregistrare sistemică a imobilelor în cadrul PNCCF.

Pentru lucrările de cadastru general, vor beneficia de finanţare din fonduri europene, alte 9 comune din Galaţi: Barcea, Bereşti-Meria, Frumuşiţa, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Munteni, Şendreni şi Vânători.

Gratuitatea la plata onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală în aceste localităţi este realizată de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, protocol care este în vigoare până în 2025.

Se poate obţine certificatul de moştenitor gratuit de orice cetăţean care deţine un imobil în localităţile ce fac obiectul înregistrării sistemice în aplicarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, localităţi care au fost enumerate mai sus.

Publicat în Știrea zilei

Tribunalul Galaţi a demarat audierile de martori în procesul unei escrocherii de milioane de lei. Povestea a început după ce Selin Mihai Gabriel a devenit împuternicit alături de Angheluţă Mihaela să administreze firma SC Fergoli Invest SRL, devenită ulterior SC Selin Group SRL Galaţi. Selin Mihai Gabriel l-a cunoscut pe reprezentantul SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, de la care a aflat că are de vânzare o cantitate mare de ulei, societatea acestuia din urmă având dificultăţi financiare. Selin Mihai Gabriel a întrevăzut imediat posibilitatea de a face bani uşor, contactându-l în acest scop pe fostul său cumnat, Ozturk Hakan, căruia i-a cerut să îi găsească suprafeţe de teren, pe care să le cumpere. Profitând de relaţiile sale din comunitatea turcă din România, Ozturk Hakan i-a pus la dispoziţie copii de pe documentaţia cadastrală pentru două terenuri situate în Ialomiţa şi Brăila. Actele au fost folosite ulterior pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare cu SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, prin care aceasta din urmă se obliga să vândă 1,2 milioane de pet-uri de un litru de ulei către SC Selin Group SRL Galaţi în perioada februarie-decembrie 2013. În schimb, SC Selin Group SRL Galaţi se obliga să garanteze executarea obligaţiilor de plată prin încheierea unor contracte de garanţie imobiliară asupra celor două terenuri, deşi Selin Mihai Gabriel nu avea acordul proprietarilor pentru a face acest lucru.

 

Au folosit banii ca să cumpere imobile

 

În plus, Selin Mihai Gabriel se obliga să cesioneze prin societatea sa drepturile de creanţă din contractele de vânzare-cumpărare pe care urma să le încheie cu diverse societăţi în vederea comercializării uleiului. S-a dovedit în cele din urmă că au fost doar vorbe în vânt, pentru că finalmente Selin Mihai Gabriel nu a mai încheiat nici contractele de garanţie imobiliară, nici pe cele de cesiune de creanţă. După ce a primit uleiul, administratorul SC Selin Group SRL Galaţi a încheiat un contract cu SC Meteor Wanox Construct SRL, în baza căruia i-a „vândut” 600.000 de sticle de ulei. O mică parte din bani au fost dirijaţi către SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti, fiind vorba de 1.374.367 de lei, ulterior s-a mai efectuat o plată de 45.000 de lei şi asta a fost tot. Din vânzarea uleiului s-au obţinut alte cinci milioane de lei, ce au fost folosiţi pentru cumpărarea de imobile pe numele apropiaţilor lui Selin Mihai Gabriel (frate, concubină şi asociatul de la SC Selin Group SRL Galaţi). SC Romilexim Trading Oils Limited SRL Bucureşti a depus plângere penală împotriva lui Selin Mihai Gabriel şi a apropiaţilor lui, acesta alături de Ozturk Hakan, Angheluţă Bogdan Victor, Angheluţă Mihaela, Puiu Oana şi Radu Lucian urmând să răspundă acum pentru înşelăciune, spălare de bani şi fals în înscrisuri.

Publicat în Comunitate